Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade door of aan je vrachtwagen. De Wettelijke Aansprakelijkheids-verzekering (WA) is verplicht. Je kiest zelf voor aanvullende dekkingen.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan je vrachtwagen verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

Als je met je vrachtwagen schade veroorzaakt aan anderen of andermans auto of spullen. Dit is een wettelijk verplichte verzekering.

Keuze: beperkt Casco

Schade door bijvoorbeeld brand, storm, natuurgeweld, botsing met loslopende dieren, bliksem, inbraak, joyriding en vandalisme wordt vergoed. Schade door eigen toedoen is niet verzekerd.

Keuze: volledig Casco

Hierbij ben je ook verzekerd voor schade door plotselinge en onverwachte gebeurtenissen van buitenaf. Of door eigen toedoen, bijvoorbeeld een botsing.

Keuze: auto-electronica

Kies je voor de dekking beperkt casco of volledig casco? Dan zijn accessoires die tot de standaarduitrusting behoren verzekerd.

Extra informatie

Accessoires die niet tot de standaarduitrusting behoren zijn verzekerd tot € 1.250. Schade aan beeld- en geluidsapparatuur die niet tot de standaarduitrusting behoren (waaronder achteraf ingebouwde navigatie) is verzekerd tot € 500.

Keuze: aansprakelijkheid gevaarlijke stoffen

Bij het vervoer van gevaarlijke stoffen eist de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) een extra minimum verzekerd bedrag van € 10.000.000.

Extra informatie

Kies je voor de dekking gevaarlijke stoffen? Dan heb je de keuze uit 2 dekkingen: incidenteel en regelmatig.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade door opzet of bij rijden zonder rijbewijs. Of door misbruik van alcohol of drugs. In deze gevallen kan het zijn dat je de vergoede schade moet terugbetalen.

Laad- losmaterieel

Aansprakelijkheid werkrisico

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Wil je een uitgebreidere dekking? Je kan verder nog kiezen voor een Rechtsbijstandsverzekering, een Schadeverzekering voor Inzittenden en een Ongevallen Inzittenden verzekering.

Eigen risico

Voor de verschillende dekkingen gelden verschillende eigen risico's.

Beveiliging

Reparatie

Waar ben ik gedekt?

Bij je polis krijg je de Groene Kaart. Daarop staat precies in welke landen je verzekerd bent.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie maandelijks, per kwartaal of eenmaal per jaar betaalt. Bij betaling per jaar krijg je korting. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat je geen schade claimt, kun je premiekorting krijgen (tot een maximum van 70%). Als je schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen. Of je betaalt een toeslag. Er is ook een variant zonder kortingsregeling beschikbaar.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint en eindigd op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering schriftelijk of telefonisch opzeggen met ingang van de op het polisblad vermelde einddatum, met in-achtneming van een opzegtermijn van tenminste twee maanden.