Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan je woning. Het gaat daarbij om schade door bijvoorbeeld brand, inbraak, neerslag en storm.

Wat is verzekerd?

Je woonhuis is verzekerd bij schade. Maar bijvoorbeeld ook zonnepanelen als ze op of aan het woonhuis zijn vastgemaakt. En een laadpaal of oplaadpunt voor een elektrisch motorrijtuig.

Verzekerd bedrag

Met de Allianz herbouwwaardemeter online stellen we op een makkelijke manier het verzekerde bedrag en de premie vast. Je bent dan verzekerd tot maximaal € 600.000,-

Extra informatie

Kies je voor een andere manier om de waarde van je spullen vast te stellen? Bijvoorbeeld een taxatierapport? Dan vermelden we dat bedrag op de polis.

Contra-expertise na schade

Ben je het niet eens met de schadevaststelling door onze expert? Dan kun je ook zelf een expert inschakelen.

Extra informatie

Wij betalen de kosten van die expert, maar tot de kosten van onze eigen expert. Zijn de kosten van jouw expert hoger? Dan beoordelen we of die extra kosten redelijk. Zijn ze niet redelijk? Dan betalen wij de extra kosten niet.

Keuze: glas

Schade aan glas is niet standaard verzekerd. Je kunt dit apart bijverzekeren.

Tuin

Schade aan je tuin is standaard verzekerd. Maar niet als de schade ontstaat door storm, neerslag, diefstal of vandalisme.

Verbouwing, leegstand

Schade tijdens een verbouwing of als het woonhuis leeg staat is standaard verzekerd. Maar dan geldt wel een beperkte dekking. Check daarom je voorwaarden. Of vraag je verzekeringsadviseur om advies.

Extra informatie

Staat je woning leeg? Of wordt het woonhuis groter door een aan- of verbouw? Geef dat dan binnen 2 maanden schriftelijk aan ons door.

Vandalisme

Schade door vandalisme aan je woning is verzekerd.

Dekking kiezen

Je kunt zelf kiezen welke dekking je wilt. Met de Comfort-dekking bent u verzekerd voor de belangrijkste schades. Maar met de Premium-dekking bent u ook verzekerd voor elke andere plotselinge en onverwachte gebeurtenis.

Extra informatie

Dit zijn de belangrijkste situaties waarin wij betalen. Wil je meer weten? Lees dan de polisvoorwaarden via de link onderaan. Of vraag je adviseur om meer informatie.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit bij een aardbeving, overstroming, slijtage of constructiefouten. Ook betalen we niet als je de schade met opzet hebt veroorzaakt. Of als je fraudeert.

Extra informatie

Dit zijn de belangrijkste situaties waarin wij niet betalen. Wil je meer weten? Lees dan de polisvoorwaarden via de link onderaan. Of vraag je adviseur om meer informatie.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Waterschade en lekkage is niet altijd gedekt. Check je polisvoorwaarden. Of vraag je verzekeringsadviseur om advies.

Eigen risico

Het standaard eigen risico is € 100 per gebeurtenis. Je kunt ook kiezen voor een ander eigen risico. Je kunt kiezen voor  € 0, € 250 of € 500. Bij schade door storm geldt een eigen risico van € 250,-.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade aan je woonhuis in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kan je de verzekering dagelijks opzeggen met een opzegtermijn van 1 maand. Dat kan je schriftelijk of per e-mail doorgeven aan je verzekeringsadviseur.