Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

WA staat voor wettelijke aansprakelijkheid. Met de WA-dekking ben je verzekerd tegen schade die je met je auto veroorzaakt bij een ander. Schade aan je eigen auto is niet verzekerd.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan je auto verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

Als je met je auto schade veroorzaakt aan anderen of andermans auto of spullen. Dit is een wettelijk verplichte verzekering.

Hulpverlening na een ongeval

Kun je door een verkeersongeluk in Nederland niet verder rijden met je auto? Wij zorgen voor het vervoer van de bestuurder, passagiers en je auto naar een adres in Nederland. Wij noemen dit de thuisbrengservice.

Extra informatie

Dit geldt ook bij een ongeluk in het buitenland als de auto niet binnen 4 dagen is te repareren. Wij zorgen voor vervoer van de bestuurder en passagiers naar een adres in Nederland. De auto halen wij alleen terug als de kosten hiervan niet hoger zijn dan de waarde van de auto. 

Wat is niet verzekerd?

  • Er zijn meerdere situaties waarin je niet bent verzekerd. Bijvoorbeeld bij schade door opzet of bij rijden zonder rijbewijs. Bij schade door misbruik van alcohol of drugs. Of bij schade tijdens verhuur of vervoer van je auto tegen betaling. In deze gevallen kan het zijn dat je de schade niet vergoed krijgt of de schade moet terugbetalen.

Extra informatie

Voor een volledig overzicht van wanneer wij niet betalen bij schade of wanneer je geen hulp van ons krijgt verwijzen wij je naar de polisvoorwaarden.

Diefstal of total loss

Niet verzekerd.

Reparatie

Niet verzekerd.

Schade door brand en natuur

Niet verzekerd.

Ruitschade

Niet verzekerd.

Inbraak

Niet verzekerd.

Schade aan eigen auto

Niet verzekerd.

Pechhulp

Niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Wil je ook schade aan je eigen auto verzekeren? Sluit dan een  Beperkt Casco of Allrisk (Volledig Casco) dekking af. Voor schade aan de bestuurder en inzittenden sluit je een aanvullende Inzittendenverzekering af.

Eigen risico

Niet van toepassing.

Waar ben ik gedekt?

Je bent verzekerd in onder andere Europa, Israël, Marokko, Tunesië en Turkije. Bij je polis krijg je een verzekeringsbewijs. Daarop staat precies in welke landen je verzekerd bent.

Extra informatie

In sommige landen moet je in plaats van het verzekeringsbewijs een Groene Kaart kunnen laten zien. Kijk op onze website om te zien voor welke landen dit het geval is en hoe je die kunt aanvragen.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie maandelijks, per kwartaal of per jaar betaalt. Maandbetaling kan alleen via een automatische incasso. Bij betaling per kwartaal of jaar kun je ook per accept email het bedrag over maken.

Extra informatie

Je sluit de verzekering voor een jaar. Een maand voor het einde van het verzekeringsjaar ontvang je een nieuw verlengingsvoorstel. Hierop staat de nieuwe premie die je gaat betalen. En hierop staat welke nieuwe polisvoorwaarden gelden. Bij het berekenen van de premie houden wij rekening met het aantal schadevrije jaren dat je hebt opgebouwd.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum (en tijdstip) die op het polisblad staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Extra informatie

Betaal je de eerste premie niet binnen 25 dagen? Dan heb je de verzekering nooit gehad en betalen wij niets in geval van schade.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering dagelijks opzeggen. Bel ons en wij regelen het: 088-5485000.