Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

WA staat voor wettelijke aansprakelijkheid. Met de WA-dekking ben je verzekerd tegen schade die je met je auto veroorzaakt bij een ander. Met de Volledig Cascodekking (Allrisk) ben je verzekerd voor bijna alle schade aan je eigen auto.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan je auto verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

Als je met je auto schade veroorzaakt aan anderen of andermans auto of spullen. Dit is een wettelijk verplichte verzekering.

Hulpverlening na een ongeval

Kun je door een verkeersongeluk in Nederland niet verder rijden met je auto? Wij zorgen voor het vervoer van de bestuurder, passagiers en je auto naar een adres in Nederland. Wij noemen dit de thuisbrengservice.

Extra informatie

Dit geldt ook bij een ongeluk in het buitenland als de auto niet binnen 4 dagen is te repareren. Wij zorgen voor vervoer van de bestuurder en passagiers naar een adres in Nederland. De auto halen wij alleen terug als de kosten hiervan niet hoger zijn dan de waarde van de auto. 

Diefstal of total loss

Bij diefstal en total loss van de auto krijgt je de waarde uitgekeerd op basis van de ANWB/BOVAG-koerslijst plus 10%.

Extra informatie

Is de dagwaarde hoger dan de waarde op basis van de ANWB/BOVAG-koerslijst? Dan betalen wij de dagwaarde. Is je auto geïmporteerd? Dan wordt de uitkering altijd gebaseerd op de dagwaarde.

Reparatie

Reparatie van schade gebeurt door ons eigen Topherstelnetwerk. Wil je zelf bepalen waar je schade gerepareerd wordt? Kies dan voor de aanvullende dekking 'Vrije Reparatiekeuze'.

Extra informatie

Adressen van Topherstellers in de buurt vind je op het verzekeringsbewijs. Laat je niet bij een Tophersteller repareren en heb je geen aanvullende dekking ‘Vrije Reparatiekeuze’? Dan betalen wij bij schade € 500 minder uit.

Schade door brand en natuur

Schade door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem, overstroming of aanrijding met een loslopend dier is verzekerd.

Ruitschade

Wij vergoeden de kosten voor ruitreparatie en –ruitvervanging als deze wordt uitgevoerd door met ons samenwerkende glasherstellers.

Extra informatie

Heb je gekozen voor Vrije Reparatiekeuze? Dan vergoeden wij de kosten ook als je je ruit laat repareren of vervangen bij een merkdealer of hersteller die is aangesloten bij de Focwa of Bovag. Heb je niet voor deze aanvullende dekking gekozen? Dan betalen wij ruitreparatie en –vervanging € 500 minder.

Inbraak

Schade door (een poging) tot diefstal is verzekerd. En diefstal uit de auto (inbraak). Er kunnen beveiligingseisen gelden.

Extra informatie

Als er beveiligingseisen gelden en hier wordt niet aan voldaan dan is er geen dekking voor diefstalschade.

Schade aan eigen auto

Bijna alle schade (in geval van aanrijding) aan uw eigen auto is verzekerd. Ook als het uw eigen schuld is.

Pechhulp

Bij pech in het buitenland vergoeden we een noodreparatie langs de weg tot € 125 of het vervoer van je auto naar de dichtstbijzijnde garage of schadehersteller.

Extra informatie

De kosten van de reparatie en onderdelen betalen wij niet.

Eigen risico

Standaard heeft deze verzekering geen eigen risico.

Extra informatie

Je hebt de mogelijkheid om te kiezen voor een vrijwillig eigen risico van € 250, € 500 of € 1.000.

Vervangend vervoer

Als je auto is gestolen heb je recht op maximaal 20 dagen vervangend vervoer. Is je auto total loss dan heb je recht op maximaal 30 dagen vervangend vervoer.

Wat is niet verzekerd?

  • Er zijn meerdere situaties waarin je niet bent verzekerd. Bijvoorbeeld bij schade door opzet of bij rijden zonder rijbewijs. Bij schade door misbruik van alcohol of drugs. Of bij schade tijdens verhuur of vervoer van je auto tegen betaling. In deze gevallen kan het zijn dat je de schade niet vergoed krijgt of de schade moet terugbetalen.

Extra informatie

Voor een volledig overzicht van wanneer wij niet betalen bij schade of wanneer je geen hulp van ons krijgt verwijzen wij je naar de polisvoorwaarden.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Voor schade aan de bestuurder en inzittenden sluit je de aanvullende inzittendenverzekering af.

Diefstal

Soms gelden beveiligingseisen. Als deze van toepassing zijn staan ze op het polisblad vermeld. Als niet aan de vereiste beveiliging is voldaan, is er geen dekking voor schade door diefstal.

Reparatie

Reparatie van schade gebeurt via de Allsecur herstellers die zijn aangesloten bij ons eigen Topherstelnetwerk. Ga je naar een schadehersteller die hier niet bij is aangesloten? Dan betalen wij bij schade  € 500 minder uit. Wil je zelf bepalen waar je schade gerepareerd wordt? Kies dan voor de aanvullende dekking 'Vrije Reparatiekeuze'.   

Waar ben ik gedekt?

Je bent verzekerd in onder andere Europa, Israël, Marokko, Tunesië en Turkije. Bij je polis krijg je een verzekeringsbewijs. Daarop staat precies in welke landen je verzekerd bent.

Extra informatie

In sommige landen moet je in plaats van het verzekeringsbewijs een Groene Kaart kunnen laten zien. Kijk op onze website om te zien voor welke landen dit het geval is.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie maandelijks, per kwartaal of per jaar betaalt. Maandbetaling kan alleen via een automatische incasso. Bij betaling per kwartaal of jaar kun je ook per accept email het bedrag over maken.

Extra informatie

Je sluit de verzekering voor een jaar. Een maand voor het einde van het verzekeringsjaar ontvang je een nieuw verlengingsvoorstel. Hierop staat de nieuwe premie die je gaat betalen. En hierop staat welke nieuwe polisvoorwaarden gelden. Bij het berekenen van de premie houden wij rekening met het aantal schadevrije jaren dat je hebt opgebouwd.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum (en tijdstip) die op het polisblad staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering stoppen.

Extra informatie

Betaal je de eerste premie niet binnen 25 dagen? Dan heb je de verzekering nooit gehad en betalen wij niets in geval van schade.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering dagelijks opzeggen. Bel ons en wij regelen het: 088-5485000.