Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade als je per ongeluk iemand verwondt (letsel) of spullen van een ander beschadigt. En als je volgens de wet aansprakelijk bent voor deze schade.

Extra informatie

Veroorzaakt een verzekerde schade aan spullen van een andere verzekerde? Dan vergoeden wij dit niet. Als je per ongeluk een andere verzekerde verwondt (letsel), dan is dat wel verzekerd.

Wat is verzekerd?

Jij, je gezinsleden en andere huisgenoten. Ook huispersoneel, zoals een au pair of werkster is verzekerd.

Extra informatie

De groep van verzekerden is afhankelijk van de gezinssamenstelling die is gekozen. Huisgenoten zijn (pleeg- en stief)kinderen, logees en inwonende familieleden. Ook uitwonende studerende kinderen zijn verzekerd. Meerderjarige kinderen mogen niet getrouwd zijn.

Oppassen of logeren

Schade verzoorzaakt tijdens oppassen of tijdens logeren bij iemand anders is verzekerd.

Schade tijdens een vriendendienst

Schade die je veroorzaakt tijdens een vriendendienst is verzekerd tot maximaal € 15.000,-.

Extra informatie

Bijvoorbeeld: je helpt een vriend om zijn wasmachine te tillen. En deze gaat stuk omdat je hem uit je handen laat vallen.

Schade door een huisdier

Schade die jouw huisdieren bij iemand anders veroorzaken, is verzekerd.

Extra informatie

Bijvoorbeeld: je hond rukt zich los en rent plotseling de straat op. Hierdoor raakt een fietser gewond.

Schade door de eigen woning

Schade veroorzaakt door je eigen woning in Nederland is verzekerd. Bijvoorbeeld een dakpan die op de auto van de buurman valt.

Extra informatie

Je moet eigenaar zijn van de woning.

Schade aan gehuurde of geleende spullen

Schade aan geleende spullen is standaard verzekerd tot € 12.500,-. Schade aan gehuurde spullen is niet verzekerd.

Wat is niet verzekerd?

  • Bij schade door opzet of een misdrijf. Of als het gaat om schade aan je eigen spullen of die van je huisgenoten.

Extra informatie

Voor een volledig overzicht van wanneer wij niet betalen bij schade of wanneer je geen hulp van ons krijgt verwijzen we je naar de polisvoorwaarden.

Schade door auto

De aansprakelijkheid voor schade met of door motorrijtuigen is niet verzekerd. Dit valt onder je autoverzekering (WA).

Schade door sport en spel

Als je tijdens het sporten per ongeluk een medespeler verwondt, dan is dat niet verzekerd. Ook als je tijdens een sport- en spelsituatie de spullen van een ander kapotmaakt, is dat niet verzekerd.

Extra informatie

Is er schade of letsel aan een toeschouwer, of is er geen normaal spelverloop? Dan is er wel aansprakelijkheid en is de schade gedekt.

Schade tijdens werk

De aansprakelijkheid voor schade die ontstaat tijdens betaald werk is niet verzekerd. Aansprakelijkheid voor schade die is veroorzaakt tijdens vrijwilligerswerk is wel verzekerd.

Extra informatie

Je mag een kleine onkostenvergoeding krijgen voor het vrijwilligerswerk.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Voor sommige schades is het verzekerd bedrag lager, bijvoorbeeld voor schade tijdens een vriendendienst of schade aan geleende spullen.

Eigen risico

Standaard € 0,00 eigen risico.

Keuze verzekerd bedrag

Je kunt zelf kiezen voor welk bedrag je maximaal verzekerd wilt zijn: € 1.250.000,- of € 2.500.000,-.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering biedt dekking in Nederland en in alle andere landen.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie maandelijks, per kwartaal of per jaar betaalt. Maandbetaling kan alleen via een automatische incasso. Bij betaling per kwartaal of jaar kun je ook per accept email het bedrag over maken. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Extra informatie

De aansprakelijkheidsverzekering is onderdeel van de Allsecur Woonverzekering. Binnen de Woonverzekering kunt u ook nog andere verzekeringen afsluiten. Voor de Woonverzekering betaalt u één totaalpremie. Als u deze niet of gedeeltelijk betaalt, stoppen wij alle verzekeringen binnen de Woonverzekering.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. De verzekering eindigt als je deze opzegt of als wij deze stopzetten. Wij kunnen de verzekering bijvoorbeeld stopzetten als de premie niet betaald wordt. 

Extra informatie

Je sluit de verzekering voor een jaar. Een maand voor het einde van het verzekeringsjaar ontvang je een nieuw verlengingsvoorstel. Hierop staat de nieuwe premie die je gaat betalen. En hierop staan welke nieuwe polisvoorwaarden gelden.

 

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering dagelijks opzeggen. Bel ons en we regelen het: 088-5485000.