Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

De Inboedelverzekering Uitgebreid vergoedt schade aan spullen in je huis. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om schade door brand, diefstal, neerslag, storm en lekkage.

Extra informatie

Met de Inboedelverzekering Compleet is ook schade aan je spullen door bijvoorbeeld vallen en botsen verzekerd.

Wat is verzekerd?

Alle spullen in je huis, zoals meubels en kleding.

Verzekerd bedrag

De verzekering kent geen maximum verzekerd bedrag. Schade aan je spullen is gewoon verzekerd. Wel gelden voor bepaalde spullen een maximum vergoeding.

Extra informatie

Wij herstellen de schade of wij betalen de herstelkosten. Als herstel niet kan vergoeden wij de nieuwwaarde of de vervangingswaarde. Dit hangt af van de soort spullen en hoe oud ze zijn.

Contra-expertise na schade

Ben je het niet eens met de schadevaststelling door onze expert? Dan kun je ook zelf een expert inschakelen. De expert moet zich houden aan de Gedragscode Expertiseorganisatie.

Extra informatie

Wij betalen de kosten van jouw expert tot de kosten van onze expert. Zijn de kosten van jouw expert hoger? Dan beoordelen wij of die extra kosten redelijk zijn. Zijn ze niet redelijk? Dan betalen wij de extra kosten niet.

Sieraden

Sieraden zijn standaard meeverzekerd tot maximaal € 6.000. Ook bij diefstal.

(Audio-) apparatuur

Audio- en computerapparatuur is standaard meeverzekerd tot maximaal € 15.000.

Spullen buiten huis

Als je spullen in een gemeenschappelijke ruimte staan, op je balkon of in je tuin dan geldt een beperkte dekking. Kijk in de polisvoorwaarden voor meer details.

Vallen en stoten

Schade aan je inboedel door vallen en stoten is niet verzekerd op de Uitgebreid dekking, maar wel op de Compleet dekking. Maar schade aan mobiele elektronica zoals je tablet of smartphone door vallen of stoten is niet verzekerd. Ook niet als je een Compleet dekking hebt.

Extra informatie

Een voorbeeld van een schade door vallen is bijvoorbeeld een kast die omvalt en daardoor beschadigt.

Keuze: dekking kiezen

Je kunt zelf kiezen welke dekking je wilt. Met de Uitgebreid dekking ben je verzekerd voor de belangrijkste schade oorzaken zoals brand, inbraak, neerslag en storm. Met de Compleet dekking ben je ook verzekerd voor elke andere plotselinge en onverwachte gebeurtenis.

Eigen risico

Het standaard eigen risico is € 0,00.

Extra informatie

Je kunt kiezen voor een vrijwillig eigen risico van € 100, € 250, € 500 of € 1.000.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit bij een aardbeving, overstroming, slijtage of constructiefouten. Ook betalen wij niet als je de schade met opzet hebt veroorzaakt. Of als je fraudeert.

Extra informatie

Voor een volledig overzicht van wanneer wij niet betalen bij schade of wanneer je geen hulp van ons krijgt verwijzen wij je naar de polisvoorwaarden.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Waterschade aan je spullen en schade door lekkage is niet altijd gedekt. Lees hier meer over in de polisvoorwaarden.

Beperking verzekerde bedrag

Een aantal spullen zijn verzekerd tot een maximum bedrag. Het gaat hier bijvoorbeeld om audio- en computerapparatuur, kunst en antiek en lijfsieraden.

Mobiele elektronica

Mobiele elektronica zoals je tablet of je smartphone zijn verzekerd tegen risico's zoals brand, inbraak en waterschade. Schade door vallen en stoten is niet verzekerd. Ook niet onder de Compleet dekking.  

Verbouwing, leegstand

Tijdens bouwen, verbouwing en leegstand is er voor een beperkt aantal risico's dekking.

 

 

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade aan je spullen in je huis in Nederland.

Extra informatie

In een aantal situaties zijn je spullen ook buiten je huis verzekerd. Bijvoorbeeld tijdens verhuizen. Kijk in de voorwaarden voor meer details.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie maandelijks, per kwartaal of per jaar betaalt. Maandbetaling kan alleen via een automatische incasso. Bij betaling per kwartaal of jaar kun je ook per accept email het bedrag over maken. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Extra informatie

De inboedelverzekering is onderdeel van de Allsecur Woonverzekering. Binnen de Woonverzekering kun je ook nog andere verzekeringen afsluiten. Voor de Woonverzekering betaal je één totaalpremie. Als je deze niet of gedeeltelijk betaalt, stoppen wij alle verzekeringen binnen de Woonverzekering.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. De verzekering eindigt als je deze opzegt of als wij deze stopzetten. Wij kunnen de verzekering bijvoorbeeld stopzetten als de premie niet betaald wordt.

Extra informatie

Je sluit de verzekering voor een jaar. Een maand voor het einde van het verzekeringsjaar ontvang je een nieuw verlengingsvoorstel. Hierop staat de nieuwe premie die je gaat betalen. En hierop staan welke nieuwe polisvoorwaarden gelden.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering dagelijks opzeggen. Bel ons en wij regelen het: 088-5485000.

Extra informatie

Je kunt de hele Allsecur Woonverzekering opzeggen, maar ook alleen een verzekering daarbinnen.