Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

De Opstalverzekering Uitgebreid vergoedt schade aan je woonhuis. Het gaat daarbij om schade door bijvoorbeeld brand, inbraak, neerslag en storm.

Extra informatie

Met de Opstalverzekering Compleet is ook schade aan je woonhuis door bijvoorbeeld vallen en botsen verzekerd.

Wat is verzekerd?

Je woonhuis is verzekerd bij schade.

Extra informatie

Bij het woonhuis horen ook bijgebouwen, funderingen en erfafscheidingen. Deze moeten op hetzelfde adres staan als het woonhuis. Bij het woonhuis horen ook de spullen die aan het woonhuis vastzitten en die je niet kunt weghalen zonder het woonhuis te beschadigen, zoals zonnepanelen, zonweringen en rolluiken.

Verzekerd bedrag

De verzekering kent geen verzekerd bedrag. Wij vergoeden de herbouwaarde. Als je je woonhuis niet wilt of mag herbouwen vergoeden wij de verkoopwaarde of sloopwaarde.

Contra-expertise na schade

Ben je het niet eens met de schadevaststelling door onze expert? Dan kun je ook zelf een expert inschakelen. De expert moet zich houden aan de Gedragscode Expertiseorganisatie.

Extra informatie

Wij betalen deze kosten tot de kosten van onze expert. Zijn de kosten van jouw expert hoger? Dan beoordelen wij of die extra kosten redelijk zijn. Zijn ze niet redelijk? Dan betalen wij de extra kosten niet.

Glas

Schade aan glas in het woonhuis is meeverzekerd.

Tuin

Schade aan je tuin als gevolg van een gedekte schade aan je woonhuis is verzekerd tot  maximaal € 35.000. Schade aan je tuin is niet verzekerd als deze ontstaat door storm, neerslag, diefstal of vandalisme.

Verbouwing, leegstand

Schade tijdens verbouwing is verzekerd. Als het woonhuis onbewoond is, of als het woonhuis nog geen definitief dak, ramen of sloten heeft, is de dekking beperkt. Voor schade tijdens leegstand geldt ook een beperkte dekking.

Extra informatie

Lees in de polisvoorwaarden welke beperking er precies geldt.

Vandalisme

Schade door vandalisme aan je woning is verzekerd.

Extra informatie

Doe bij vandalisme wel aangifte bij de politie.

Keuze: dekking kiezen

Je kunt zelf kiezen welke dekking je wilt. Met de Uitgebreid dekking ben je verzekerd voor de belangrijkste schade oorzaken zoals brand, inbraak, neerslag en storm. Met de Compleet dekking ben je ook verzekerd voor elke andere plotselinge en onverwachte gebeurtenis.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit bij een aardbeving, overstroming, slijtage of constructiefouten. Ook betalen wij niet als je de schade met opzet hebt veroorzaakt. Of als je fraudeert.

Extra informatie

Voor een volledig overzicht van wanneer wij niet betalen bij schade of wanneer je geen hulp van ons krijgt verwijzen wij je naar de polisvoorwaarden.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Waterschade is niet altijd gedekt. Lees hier meer over in de polisvoorwaarden.

Eigen risico

Het standaard eigen risico is € 0,00.

Extra informatie

Je kunt kiezen voor een vrijwillig eigen risico van € 100, € 250, € 500 of € 1.000.

Verbouwing, leegstand

Tijdens bouwen, verbouwing en leegstand is er voor een beperkt aantal risico's dekking.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade aan je woonhuis in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie maandelijks, per kwartaal of per jaar betaalt. Maandbetaling kan alleen via een automatische incasso. Bij betaling per kwartaal of jaar kun je ook per accept email het bedrag over maken. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Extra informatie

De woonhuisverzekering is onderdeel van de Allsecur Woonverzekering. Binnen de Woonverzekering kun je ook nog andere verzekeringen afsluiten. Voor de Woonverzekering betaal je één totaalpremie. Als je deze niet of gedeeltelijk betaalt, stoppen wij alle verzekeringen binnen de Woonverzekering.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. De verzekering eindigt als je deze opzegt of als wij deze stopzetten. Wij kunnen de verzekering bijvoorbeeld stopzetten als de premie niet betaald wordt.

Extra informatie

Je sluit de verzekering voor een jaar. Een maand voor het einde van het verzekeringsjaar ontvang je een nieuw verlengingsvoorstel. Hierop staat de nieuwe premie die je gaat betalen. En hierop staan welke nieuwe polisvoorwaarden gelden.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering dagelijks opzeggen. Bel ons en wij regelen het: 088-5485000.

Extra informatie

Je kunt de hele Allsecur Woonverzekering opzeggen, maar ook alleen een verzekering daarbinnen.