Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met deze verzekering krijgt u juridische hulp van de DAS na een verkeersongeluk en bij conflicten over de aankoop of reparatie van uw vervoermiddel. Ook vergoeden we proceskosten en kosten van onafhankelijke deskundigen maar geen verkeersboetes.

Wat is verzekerd?

De verzekering geldt voor uzelf, passagiers of reisgenoten. Het moet gaan om een conflict dat ontstaat als u met uw auto deelneemt aan het verkeer.

Extra informatie

Deze verzekering is door MS Amlin ondergebracht bij DAS Rechtsbijstand.

Keuze rechtshulpverlener

Als uw conflict voor de rechter komt, mag u na overleg met de verzekeraar (DAS)  zelf een rechtshulpverlener kiezen. Daarbij gelden speciale voorwaarden.

Schade in het verkeer

Juridische hulp als u schade wilt verhalen die u in het verkeer hebt opgelopen. Bijvoorbeeld schade die iemand anders veroorzaakt aan uw auto.

Letselschade

Juridische hulp als u letselschade in het verkeer op een ander wilt verhalen. Bijvoorbeeld als u gewond raakt bij een aanrijding.

Keuze: conflicten over contracten

Juridische hulp bij conflicten over de aankoop, verkoop, of reparatie van uw vervoermiddel, of bij conflicten over verzekeringen van uw vervoermiddel.

Extra informatie

Bij een tweedehands auto is alleen een auto met BOVAG-garantie verzekerd.

Wat is niet verzekerd?

  • U bent niet verzekerd als u het conflict te laat meldt. Ook opzet, fraude en bestaande conflicten zijn uitgesloten.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Meld een ongeluk of conflict direct bij ons voordat u andere actie onderneemt. Vult u een schadeformulier in? Zet daar zo veel mogelijk informatie in, ook over bijvoorbeeld letselschade.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd bij ongelukken in Europa, Israel, Marokko, Tunesie en Turkije.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Meld een conflict direct bij ons voordat u andere actie onderneemt. We proberen het conflict dan zo snel mogelijk op te lossen.

Wanneer en hoe betaal ik?

In principe jaarlijks via de tussenpersoon en voor de premievervaldatum.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Over het algemeen wordt de verzekering stilzwijgend verlengd tenzij u of wij de verzekering hebben opgezegd.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Met een opzegtermijn van twee maanden kunt u de verzekering per contractvervaldatum beeindigen. In sommige gevallen (standaardcontracten) is de verzekering na de eerste contractperiode direct opzegbaar met een opzegtermijn van 1 maand.