Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met deze verzekering krijgt u juridische hulp van Anker Rechtsbijstand bij een onverwacht conflict. Ook krijgt u een vergoeding voor proceskosten, kosten van onafhankelijke deskundigen etc.

Extra informatie

Om een onafhankelijke behandeling van het geschil te waarborgen hebben wij het verlenen van rechtsbijstand (de uitvoering van deze voorwaarden) overgedragen aan Anker Rechtshulp b.v. Anker Rechtshulp b.v is een onafhankelijke instelling die gespecialiseerd is in het verlenen van rechtsbijstand.

Wat is verzekerd?

Deze verzekeringsoplossing biedt u een uitgebreide dekking. U heeft bijvoorbeeld dekking voor geschillen met uw buren, de overheid, deelname aan het verkeer. Daarnaast kunt u het bezit en de verhuur van één of meer extra woning(en) meeverzekeren.

Extra informatie

Uiteraard heeft u bij deze verzekering altijd recht op juridisch advies, zodat eventuele geschillen in een vroeg stadium worden aangepakt.

Verkeer

Juridische hulp als u schade wilt verhalen die je in het verkeer hebt opgelopen. Bijvoorbeeld schade aan uw auto door iemand anders.

Letsel

Juridische hulp bij het verhalen van aan u toegebracht persoonlijk letsel. Bijvoorbeeld na een aanrijding, arbeidsongeval, of door een medische fout.

Wonen

Juridische hulp bij een conflict over huur, (ver)koop of (ver)bouw van uw woning. Of conflicten met buren of de overheid over uw woning.

Werk en inkomen

Juridische hulp bij een conflict met werkgever of uitkeringsinstantie.

Aankopen

Juridische hulp als u een conflict heeft over spullen of diensten die u voor uzelf koopt. Of over bijvoorbeeld een vakantieboeking of met dienstverleners (energie en telecom).

Familie en relaties

Juridische hulp bij een conflict over een erfenis. Bij echtscheiding is alleen mediation verzekerd.

Extra informatie

U krijgt alleen juridische hulp als de overledene is gestorven nadat uw rechtsbijstandverzekering is ingegaan.

Keuze: fiscaal en vermogen

Juridische hulp bij een beroepsprocedure tegen de Belastingdienst. Of bij een conflict over een tweede huis in het buitenland of vermogensbeheer.

Speciaal kenmerk

Voor deze verzekering geldt geen franchise. Ook geschillen waarbij de kosten laag worden geschat worden door Anker behandeld.

Wat is niet verzekerd?

  • Als u het conflict te laat meldt. Ook echtscheiding, opzet en bestaande conflicten zijn uitgesloten. Net als zakelijke conflicten.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Voor deze verzekering geldt geen wachttijd. Nadat u de verzekering hebt afgesloten, zijn conflicten die daarna ontstaan direct verzekerd.

Maximum kosten en drempel

Er zit een maximum aan de externe kosten die Anker Rechtshulp b.v. vergoedt voor uw juridische hulp, namelijk € 27.500.

Extra informatie

Wij hanteren een verschil aan maximum aan externe kosten bij verplichte (€ 27.500) en onverplichte procesvertegenwoordiging (€ 7.500).

Vrije keuze rechtshulpverlener

Als uw conflict voor de rechter komt, mag u zelf een rechtshulpverlener kiezen. Daarbij gelden speciale voorwaarden.

Extra informatie

Wij maken onderscheid tussen verplichte en onverplichte procesvertegenwoordiging. De maximum dekking is hierbij verschillend.

Waar ben ik gedekt?

U bent in ieder geval verzekerd voor conflicten in Nederland. Soms is er ook dekking in de Europese Unie of zelfs in alle landen van de wereld.

Extra informatie

Buiten de in de verzekeringsafspraken genoemde dekkingsgebieden verleent Anker Rechtshulp b.v. geen rechtsbijstand of juridisch advies.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Meld een conflict direct bij ons voordat u andere actie onderneemt. We proberen het conflict dan zo snel mogelijk op te lossen.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks betaalt. Dit kan alleen via een automatische incasso. U kunt de premie ook betalen per kwartaal, halfjaar of per jaar.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Verandert er iets in uw situatie? Meld dat dan aan de verzekeraar. Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen (met een opzegtermijn van 1 maand) via uw tussenpersoon.