Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met deze verzekering krijgt u juridische hulp van Anker Rechtsbijstand na een verkeersongeluk. En bij conflicten over de aankoop of reparatie van uw vervoermiddel. Ook vergoeden we proceskosten en kosten van onafhankelijke deskundigen, met uitzondering van verkeersboetes.

Extra informatie

Om een onafhankelijke behandeling van het geschil te waarborgen hebben wij het verlenen van rechtsbijstand (de uitvoering van deze voorwaarden) overgedragen aan Anker Rechtshulp b.v. Anker Rechtshulp b.v. is een onafhankelijke instelling die gespecialiseerd is in het verlenen van rechtsbijstand.

Wat is verzekerd?

De verzekering geldt voor uzelf, uw partner en/of kinderen, passagiers of reisgenoten. Het moet gaan om een conflict dat ontstaat als u deelneemt aan het verkeer. Bijvoorbeeld met een auto, een fiets of als voetganger.

Vrije keuze rechtshulpverlener

Als uw conflict voor de rechter komt, mag u zelf een rechtshulpverlener kiezen. Daarbij gelden speciale voorwaarden.

Extra informatie

Anker Rechtshulp vergoedt de kosten van rechtsbijstand die wordt verleend door externe deskundigen tot maximaal € 15.000,- per gebeurtenis.

Schade in het verkeer

Juridische hulp als u schade wilt verhalen die u in het verkeer hebt opgelopen. Bijvoorbeeld schade die iemand anders veroorzaakt aan uw auto.

Extra informatie

Rechtsbijstand voor geschillen die verband houden met: a) deelname aan het verkeer door een verzekerde met het op het polisblad vermelde motorrijtuig; b) overeenkomsten met een bedrijf over de aankoop, verkoop, het onderhoud of de reparatie van het motorrijtuig; c) het verhalen van schade aan het motorrijtuig van een verzekerde.

Letselschade

Juridische hulp als u letselschade in het verkeer op een ander wilt verhalen. Bijvoorbeeld als u gewond raakt bij een aanrijding.

Conflicten over contracten

Juridische hulp bij conflicten over de aankoop, verkoop, of reparatie van u vervoermiddel.

Extra informatie

Bij een tweedehands auto is alleen een auto met BOVAG-garantie verzekerd.

Wie is verzekerd?

De verzekering geldt voor uzelf, uw partner en/of kinderen, passagiers of reisgenoten. Het moet gaan om een conflct dat ontstaat als u deelneemt aan het verkeer. Bijvoorbeeld met een auto, een fiets of als voetganger.

Vrije keuze rechtshulpverlener

Als uw conflict voor de rechter komt, mag u zelf een rechtshulpverlener kiezen. Daarbij gelden speciale voorwaarden.

Extra informatie

Anker Rechtshulp vergoedt de kosten van rechtsbijstand die wordt verleend door externe deskundigen tot maximaal € 15.000,- per gebeurtenis.

Wat is niet verzekerd?

  • Als u het conflict te laat meldt. Ook opzet en bestaande conflicten zijn uitgesloten. Net als zakelijke conflicten.

Extra informatie

Ook is er geen juridische hulp bij geschillen die verband houden met: a) het gebruik van het motorrijtuig als lesauto of taxi of het gebruik ervan voor bezorg- of koeriersdiensten; b) verhuur van het motorrijtuig.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Meld een conflict direct bij ons voordat u andere actie onderneemt. We proberen het conflict dan zo snel mogelijk op te lossen.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd bij ongelukken in Nederland, Europa en de niet Europese landen die grenzen aan de Middellandse Zee.

Extra informatie

Anker Rechtshulp b.v. verleent uitsluitend rechtsbijstand in de genoemde landen mits de rechter van het betreffende land bevoegd is en het recht van het betreffende land van toepassing is.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Meld een conflict direct bij ons voordat u andere actie onderneemt. We proberen het conflict dan zo snel mogelijk op te lossen.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks betaalt. Dit kan alleen via een automatische incasso. U kunt de premie ook betalen per kwartaal, halfjaar of per jaar.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Verandert er iets in uw situatie? Meld dat dan aan ons. Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen, met een opzegtermijn van een maand.

Extra informatie

Kijk voor meer informatie in de polisvoorwaarden.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen (met een opzegtermijn van 1 maand) via uw tussenpersoon.