Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met deze verzekering heeft u recht op juridische hulp wanneer u betrokken raakt bij een conflict dat voortvloeit uit uw motorrijtuigbezit. Bijvoorbeeld wanneer u betrokken raakt bij een ongeval ontstaan tijdens verkeersdeelname met het verzekerde motorrijtuig. Ook vergoeden wij proceskosten en kosten van onafhankelijke deskundigen.

Extra informatie

Om een onafhankelijke behandeling van het geschil te waarborgen hebben wij het verlenen van rechtsbijstand (de uitvoering van deze voorwaarden) overgedragen aan Anker Rechtshulp b.v. Anker Rechtshulp b.v. is een onafhankelijke instelling die gespecialiseerd is in het verlenen van rechtsbijstand.

Wat is verzekerd?

De verzekering geldt voor u als verzekeringnemer, uw passagiers of gemachtigde bestuurder. Het moet gaan om een conflict dat voortvloeit uit uw motorrijtuigenbezit. Bijvoorbeeld een verkeersongeval met uw auto. Of een niet goed uitgevoerde autoreparatie door uw autoreparateur.

Extra informatie

Een conflict over aankoop van een tweedehands motorrijtuig, of reparatie,
revisie of onderhoud van uw motorrijtuig, is alleen verzekerd als er sprake is van een schriftelijke garantie. Hiermee bedoelen we de garantie van een merkdealer of een bij BOVAG, FOCWA, of een vergelijkbare gecertificeerde brancheorganisatie aangesloten bedrijf.

Vrije keuze rechtshulpverlener

Als uw conflict voor de rechter komt, mag u zelf een rechtshulpverlener kiezen. Daarbij gelden speciale voorwaarden.

Extra informatie

Anker Rechtshulp vergoedt de kosten van rechtsbijstand die wordt verleend door externe deskundigen tot maximaal € 15.000,- per gebeurtenis.

Schade in het verkeer

Juridische hulp bij het verhalen van autoschade die u heeft opgelopen tijdens deelname aan het verkeer met uw auto en waar iemand anders op grond van een onrechtmatige daad voor aansprakelijk is.  

Letselschade

Juridische hulp als u letselschade heeft opgelopen tijdens verkeersdeelname met uw auto en waar iemand anders op grond van een onrechtmatige daad voor aansprakelijk is. Bijvoorbeeld als u gewond raakt bij een aanrijding.

Conflicten over contracten

Juridische hulp bij conflicten over de aankoop, verkoop, of reparatie van u vervoermiddel.

Extra informatie

Een conflict over aankoop van een tweedehands motorrijtuig, of reparatie,
revisie of onderhoud van uw motorrijtuig, is alleen verzekerd indien er sprake is van een schriftelijke garantie. Hiermee bedoelen we de garantie van een merkdealer of een bij BOVAG, FOCWA, of een vergelijkbare gecertificeerde brancheorganisatie aangesloten bedrijf.

Wie is verzekerd?

De verzekering geldt voor u als degene die de verzekering afsluit, uw passagiers en/of gemachtigde bestuurder. 

Inname van uw rijbewijs

Juridische hulp bij inname van uw rijbewijs door de overheid omdat deze vindt dat u niet meer geschikt bent om te rijden. of als uw rijbewijs ongeldig is verklaard.

Extra informatie

De inname van uw rijbewijs of ongeldigverklaring mag geen betrekking hebben op een strafbaar feit.

Slepen of transporteren van uw motorrijtuig

Juridische hulp bij een conflict over het slepen of transporteren van uw motorrijtuig.

Wat is niet verzekerd?

  • Als u het conflict te laat meldt. Ook opzet en bestaande conflicten zijn uitgesloten. Net als zakelijke conflicten.

Extra informatie

Er is geen juridische hulp bij conflicten die
verband houden met het bedrijfsmatig gebruik
van een motorrijtuig, bijvoorbeeld als lesauto, taxi, of
het gebruik voor bezorg- of koeriersdiensten. Of bij
verhuur van het motorrijtuig.

Boete of strafbare zaken

Als er sprake is van een boete (schikkingsvoorstel) of
strafbare feiten, omdat u bijvoorbeeld:
• wordt vervolgd naar aanleiding van een
verkeersovertreding;
• de wet heeft overtreden;
• wordt verweten dat u een misdrijf heeft gepleegd;
• te hard heeft gereden.

Extra informatie

Als u wordt vervolgd voor “dood door schuld” of
“letsel door schuld” en wordt u niet ook voor een
zwaarder misdrijf vervolgd, dan krijgt u direct
juridische hulp van ons.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Meld een conflict direct bij ons voordat u andere actie onderneemt. We proberen het conflict dan zo snel mogelijk op te lossen.

Vrije keuze rechtshulpverlener

Als uw conflict voor de rechter komt, mag u zelf een rechtshulpverlener kiezen. Daarbij gelden speciale voorwaarden.

Extra informatie

Anker Rechtshulp b.v. vergoedt de kosten van rechtsbijstand die wordt verleend door externe deskundigen tot maximaal € 15.000,- per conflict.

Waar ben ik gedekt?

a. Europa en de niet Europese landen die grenzen aan de Middellandse zee:
• Voor het verhalen van schade die aan u is toegebracht in het verkeer.
b. Europese Unie:
• Conflicten aangaande het kopen, verkopen, onderhoud, repareren of revisie van uw motorrijtuig.
c. Nederland:
• Voor alle overige verzekerde conflicten.

Extra informatie

Anker Rechtshulp b.v. verleent uitsluitend rechtsbijstand in de genoemde landen mits de rechter van het betreffende land bevoegd is en het recht van het betreffende land van toepassing is.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Meld een conflict direct bij ons voordat u andere actie onderneemt. We proberen het conflict dan zo snel mogelijk op te lossen.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks betaalt. Dit kan alleen via een automatische incasso. U kunt de premie ook betalen per kwartaal, halfjaar of per jaar.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Verandert er iets in uw situatie? Meld dat dan aan ons. Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen, met een opzegtermijn van een maand.

Extra informatie

Kijk voor meer informatie in de polisvoorwaarden.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen (met een opzegtermijn van 1 maand) via uw tussenpersoon.