Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan uw caravan. Hoe u de caravan verzekerd bepaalt u zelf; Beperkt Casco of Volledig Casco incl. verkeersschade zoals een ongeval of botsing.  U bent altijd tegen aansprakelijkheid verzekerd; schade die uw losgekoppelde caravan aan anderen veroorzaakt. Ook de module hulpverlening zit in de basisdekking. U kiest zelf voor aanvullende dekkingen. 

Extra informatie

Onder de Beperkt Casco dekking is schade door diefstal, brand en storm verzekerd. Kiest u voor de Volledig Casco dekking? Dan bent u, naast alles wat gedekt is onder de Beperkt Casco dekking, ook verzekerd tegen schade door alle van buitenafkomende oorzaken. Bijvoorbeeld schade door een aanrijding, botsing, of vandalisme.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade verzekerd is.

Hulpverlening na een ongeval

We vergoeden onder andere slepen, vervangend verblijf bij diefstal van- of onherstelbaar beschadigde caravan, vervoer naar huis bij een ongeluk of ziekte onderweg tijdens de reis en de kosten voor het nasturen van onderdelen voor reparaties. 

Diefstal of total loss

Bij diefstal en/of total loss van de caravan krijgt u de aankoopwaarde, nieuwwaarde of dagwaarde. Dit is afhankelijk van de gekozen dekking en hoelang u de caravan al heeft.

Extra informatie

De nieuwwaarde is de waarde van een nieuwe, vergelijkbare caravan. De aankoopwaarde is wat u voor de tweedehands caravan heeft betaald. De dagwaarde is de waarde op het moment vlak voordat de schade ontstond. Bij een nieuwe caravan kan u tot 7 jaar de nieuwwaarde terugkrijgen als u zich tegen nieuwwaarde verzekerd. Bij een tweedehands caravan de aanschafwaarde of dagwaarde. 

Reparatie

U kiest zelf wie de verzekerde schade repareert. U krijgt een korting op het eigen risico als u de caravan laat repareren bij een bij ons aangesloten schadeherstelbedrijf. Wij betalen de reparatiekosten. Behalve als de caravan technisch- of economisch total loss is. U krijgt een lagere vergoeding als u besluit om de schade niet te laten repareren. 

Extra informatie

Met technisch total loss bedoelen wij dat de caravan technisch niet meer in een staat is om veilig te gebruiken en reparatie onmogelijk of onverantwoord is. Met economisch total loss bedoelen wij dat de reparatiekosten hoger zijn dan het verschil tussen de waarde van de caravan direct voor de gebeurtenis en de waarde van de restanten na de gebeurtenis. Kijk op www.omniaccs.nl voor een aangesloten reparateur.

Schade door brand of natuur

Uw caravan is altijd verzekerd tegen schade veroorzaakt door brand, bliksem en storm. Let op; u bent niet standaard verzekerd voor schade door hagel of hagel die samengaat met storm. U kan zich wel aanvullend tegen hagelschade verzekeren.

Extra informatie

Niet verzekerd is stormschade die ontstaat tijdens het rijden met de caravan. Wel verzekerd is als er bijvoorbeeld door storm iets op of tegen de op de camping geplaatste caravan aan valt. Of als de caravan zelf door storm ergens tegenaan waait of omwaait. Of als onderdelen van de caravan door storm tegen uw caravan aanwaaien en schade veroorzaken. 

Keuze: schade door hagel en storm

U bent standaard verzekerd voor schade door storm. Let op: u bent niet standaard verzekerd voor schade door hagel. Daarvoor moet u de keuzedekking Hagelschade meeverzekeren.

Keuze: inboedel

U kan inboedel aanvullend meeverzekeren. Daarvoor moet u de keuzedekking Inboedel afsluiten. Spullen in de caravan zijn dan verzekerd. Zoals servies, beddengoed en kleding. Of we de schade vergoeden, hangt af van de schadeoorzaak. En bij diefstal: waar de spullen waren opgeborgen (in een gesloten kast of uit het zicht). En of uw caravan op slot was.

Extra informatie

Let op: aanvullend gekochte caravanaccessoires zoals uw caravanmover, fietsendrager, reservewiel, gasflessen, antenne, satelietschotel, zonnepanelen en diefstalprefentiemateriaal vallen onder de keuzedekking Inboedel. Niet alle (losse) spullen zijn verzekerd op de aanvullende inboedel dekking. Bijvoorbeeld geld, voortent, dieren of luifel is niet verzekerd.

Keuze: uitrusting

U kan uw voortent en/of luifel optioneel meeverzekeren. Niet-fabrieksaf accessoires zoals een fietsendrager, mover of schotelantenne kunt u via de rubriek Inboedel ook optioneel meeverzekeren.

Pechhulp

Deze vaste dekking biedt hulp bij pech onderweg met uw caravan. Wij vergoeden de kosten van vervoer van uw caravan, de voortent, de inboedel en de overige bagage naar een adres in Nederland.

Aansprakelijkheid

Wij vergoeden maximaal € 500.000,- voor schade die u met uw caravan aan anderen heeft toegebracht. Of schade die uw caravan zelf aan anderen heeft veroorzaakt en waarvoor u als eigenaar aansprakelijk bent. Heeft u uw aanbouw en/of voortent meeverzekerd? Dan is schade aan anderen die met deze meeverzekerde zaak is veroorzaakt, ook verzekerd. Deze dekking is standaard meeverzekerd.

Extra informatie

Voorwaarde voor dekking is dat de caravan is losgekoppeld van het motorrijtuig dat uw caravan trok en daarna veilig buiten het verkeer tot stilstand is gekomen. En dat u wettelijk aansprakelijk bent voor de ontstane schade. 

Keuze: Optionele dekkingen

U kiest zelf welke aanvullende dekkingen u wilt meeverzekeren. Uw verzekeringsadviseur kan u hierbij helpen. De volgende aanvullende dekkingen zijn mogelijk: 1. Inboedel (inventaris & caravanaccessoires), 2. Voortent (en/of luifel), 3. Aanbouw, 4. Hagelschade, 5. Verhuur, 6. Toercaravan in gebruik als stacaravan, 7. Uitsluitend Nederlanddekking, 8. Vervangende caravan, 9. Optimaal dekking.                                                   

Extra informatie

In de verzekeringsafspraken leest u in hoofdstuk 4 waar u zich met deze aanvullende dekkingen wel en niet voor aanvullend kan verzekeren. 

Wat is niet verzekerd?

  • Is de caravan aan de auto gekoppeld? Dan gelden dezelfde uitsluitingen als bij een autoverzekering. We vergoeden bijvoorbeeld geen schade en verlenen geen hulp door opzet of bij rijden zonder rijbewijs. Of door misbruik van alcohol of drugs.

Permanente bewoning

Wij vergoeden geen schade en verlenen geen hulp als er sprake is van permanente bewoning van de caravan.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

U kiest zelf uw eigen risico: € 0, € 150, € 250 of € 500. Hoe hoger het eigen risico, hoe lager de premie. Het eigen risico geldt niet voor aansprakelijkheid of hulpverlening.

Stallen

U bent ook verzekerd als de caravan in de (winter)stalling staat. U moet de caravan dan wel afsluiten en beveiligen met een SCM goedgekeurde koppelingsslot en/of een SCM goedgekeurde wielklem.

Extra informatie

Mag de beveiliging volgens de exploitant van de stalling niet in de stalling gebruikt worden? En kunt u dat aantonen met de voorschriften van de exploitant? Dan hoeft u niet aan de beveiligingseisen te voldoen bij stalling bij deze exploitant.

Beveiliging

Als u de caravan onbeheerd achterlaat dan is diefstal verzekerd als de caravan op slot staat (met een SCM goedgekeurd koppelslot en/of -wielklem).

Extra informatie

Met onbeheerd achterlaten bedoelen wij achter laten zonder toezicht op uw terrein, andermans terrein of langs de kant van de weg. 

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering is het hele jaar geldig in Nederland, België en Luxemburg. En in Duitsland binnen 100 km van de Nederlandse grens. En voor zes maanden aaneengesloten per jaar in de rest van Duitsland en alle landen van Europa en in de Aziatische en Afrikaanse landen die grenzen aan de Middellandse Zee.

Extra informatie

Een stacaravan is alleen in Nederland verzekerd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen
en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door. 

Extra informatie

Houdt u aan de anti-diefstal verplichtingen van deze verzekering, wanneer u de caravan onbeheerd achterlaat. En gebruik voor diefstalpreventie van uw caravan goedgekeurde sloten.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal, half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.  

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering met een opzegtermijn van een maand schriftelijk opzeggen via uw tussenpersoon. U vindt de gegevens van uw tussenpersoon op uw polis.