Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

 Deze verzekering vergoedt schade aan uw (elektrische) fiets bij diefstal. Is de fiets casco verzekerd? Dan is beschadiging door een plotselinge van buitenaf komende oorzaak ook verzekerd. Bijvoorbeeld schade door een ongeval of botsing.  De doorlopende fietsverzekering geldt voor minimaal 1 jaar en u betaalt de premie per jaar of per maand.

Wat is verzekerd?

Tegen welke schadegebeurtenissen of hulp u bent verzekerd, hangt af van de gekozen module(s). Uw fiets is tegen diefstal verzekerd. Daarnaast kan u de fiets ook casco verzekeren. Dan bent u ook verzekerd voor schade aan de fiets door alle plotselinge van buitenaf komende oorzaken. Bijvoorbeeld schade door vallen, botsen en aanrijding.

Extra informatie

De module diefstal biedt dekking tegen diefstal van de volledige fiets. Diefstal van alleen onderdelen is niet verzekerd. Schade aan de fiets door een poging tot diefstal, alsook tijdens de diefstal veroorzaakte schade aan de fiets is ook verzekerd. Diefstal van fietsonderdelen is wel verzekerd op de casco dekking.

Diefstal of total loss

U krijgt de nieuwwaarde in plaats van de dagwaarde als de schade binnen 3 jaar ontstaat.

Extra informatie

De nieuwwaarde is de waarde van een nieuwe, vergelijkbare (elektrische) fiets. De dagwaarde is de waarde op het moment dat de schade ontstond. Wij betalen alleen een total loss schade als de fiets casco is verzekerd.

Keuze: pechhulp

U kiest zelf of u pechhulp meeverzekert. Hierbij gelden voorwaarden zoals bijvoorbeeld; de pechhulp dekking is persoonsgebonden en geldt alleen voor de eigenaar & bestuurder. De pechhulp dekking is niet overdraagbaar op een andere bestuurder. Er wordt alleen pechhulp geboden als u ten minste 2 KM vanaf het startpunt van de dagfietstocht pech krijgt.

Extra informatie

 Wij verlenen pechhulp in Nederland bij het uitvallen van de verzekerde fiets door; tijdens de fietsrit opgelopen letsel/ziekte, diefstal of verlies van de fiets, beschadiging, een mechanisch gebrek of bij een lekke band. De hulp bestaat uit transport van de fiets en de eigenaar & bestuurder naar; het startpunt waar de fietstocht begon, het huisadres of de fietsenmaker. Er wordt geen hulp geboden bij een lege accu

Keuze: schade door diefstal

Schade veroorzaakt door diefstal van de fiets is verzekerd. De fiets moet wel op slot staan. Het slot moet een beveiligingsklasse hebben van Art 2 of hoger. Ook schade aan de fiets vanwege een poging tot diefstal is verzekerd. Of schade ontstaan aan de fiets tijdens een periode van diefstal.

Extra informatie

U moet na diefstal van de fiets beide fietssleutels van het bij ons bekende slot en op de polis geregisreerde sleutelnummer overleggen. Voor diefstal van een ATB, MTB of racefiets gelden aanvullende verplichtingen. Voor deze fietsen geldt een extra zorgplicht. U leest dit in de verzekeringsafspraken. Vandalismeschade en diefstal van alleen fietsonderdelen is niet verzekerd op de module diefstal.

Keuze: schade aan je fiets

Heeft u de module casco afgesloten? Dan bent u verzekerd voor alle schadeoorzaken zoals genoemd in de module diefstal. Daarnaast is ook alle schade aan uw (elektrische) fiets verzekerd. Ook als de schade je eigen schuld is. Voorwaarde is wel dat de schade door een plotselinge van buitenaf komende oorzaak is ontstaan.

Extra informatie

Verzekerde gebeurtenissen zijn bijvoorbeeld schade aan de fiets vanwege een aanrijding of botsing. Of schade aan de fiets vanwege brand, vandalisme of een valpartij.

Keuze: Verhaalsbijstand

Met de module verhaalsbijstand krijgt u als eigenaar van de verzekerde fiets juridische hulp bij het verhalen van schade die is ontstaan in het verkeer door iemand anders, die hiervoor wettelijk aansprakelijk is. Maar alleen als u en eventuele vervoerde personen, met de op deze polis verzekerde fiets deelnam(en) aan het verkeer.

Keuze: Ongevallen

Met de module ongevallen bent u en de eventuele in- en opzittenden verzekerd voor een uitkering bij blijvende invaliditeit of overlijden als gevolg van een ongeval in het verkeer met de verzekerde fiets. De verzekerde bedragen zijn € 5000,- bij overlijden en maximaal € 10.000,- bij blijvende invaliditeit.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade die u met u (elektrische) fiets aan anderen veroorzaakt is niet verzekerd. Hiervoor heeft u een andere verzekering nodig: de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP).

Krassen, schrammen, gebruiksschade en slijtage

Schade door krassen en schrammen aan de fiets zijn niet verzekerd. Tenzij er ook andere schade aan de fiets is ontstaan. Schade door gebruik en slijtage is ook niet verzekerd.

Zakelijk gebruik of verhuur

Er is geen dekking bij zakelijk gebruik van de fiets. Zoals bijvoorbeeld gebruik voor koeriersdiensten of maaltijdbezorgingen. Er is tevens geen dekking indien er sprake is van verhuur van de fiets.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Wij vergoeden geen schade bij diefstal als de (elektrische) fiets niet op slot stond met het bij ons bekende en slot en/of als u de 2 fietssleutels met het bij ons geregistreerde sleutelnummer niet kunt overleggen.

Fietsslot met het ART-keurmerk

Wij vergoeden alleen diefstalschade als uw fiets met een fietsslot met het ART-keurmerk categorie 2 of hoger op slot is gezet.

Extra informatie

Een slot met een ART-keurmerk heeft altijd een opdruk met het ART-logo, het aantal sterren voor de categorie en een goedkeurnummer van vier cijfers. Kijk voor meer informatie op www.stichtingart.nl 

Eigen risico

Er geldt een eigen risico van € 25,- per schade.

Bij racefietsen, ATB’s en mountainbikes geldt bij total loss en diefstal een eigen risico van 20% van de door ons vastgestelde schade.

Extra zorgplicht ter voorkoming van diefstal voor ATB, MTB en racefiets

Wanneer de ATB, MTB of racefiets buiten zonder toezicht wordt achtergelaten, dan moet deze met een ART goedgekeurd slot (categorie 2 of hoger) vastgemaakt worden aan een vast voorwerp zoals een boom of lantaarnpaal.

Waar ben ik gedekt?

De Diefstaldekking en Casco dekking incl. diefstal; de gehele wereld.

De dekking Ongevallen; de gehele wereld.

De dekking Verhaalsbijstand is alleen geldig in Nederland.

De dekking Pechhulp is alleen geldig in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door. Verandering van het slot en/of het kwijtraken en bij laten maken van een fietssleutel moet worden doorgegeven.

Extra informatie

Het slot van de fiets heeft een ART-goedgekeurd (categorie 2 of hoger) slot. Bij vervanging van het slot en/of sleutels geeft u zo spoedig mogelijk het merk en type slot en de sleutelnummer van de bijbehorende sleutels aan ons door. Deze gegevens worden geregistreerd op een nieuw af te geven polisblad.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. De module pechhulp gaat 48 uur na het (aanvullend) afsluiten in.  Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering met een opzegtermijn van een maand schriftelijk opzeggen via uw tussenpersoon. U vindt de gegevens van uw tussenpersoon op uw polis.