Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade als u voor uw werk op reis bent. Een reis mag maximaal 365 dagen duren. U sluit de verzekering voor uzelf en voor uw personeel dat in opdracht van het bedrijf op reis gaat.

Wat is verzekerd?

U bent standaard verzekerd voor persoonlijke hulp en geneeskundige kosten.  Als
u of een andere verzekerde hulp nodig heeft door ziekte, ongeval of overlijden van u zelf, uw
reisgenoot of directe familie. Anker Alarm Service verzorgd de hulp.

Wie is verzekerd?

Deze verzekering geldt voor iedereen die in dienst is van het bedrijf.

Keuze: medisch

We vergoeden de kosten van een spoedeisende of onverwachte medische behandeling, aanvullend op de zorgverzekering. Overleg altijd eerst met Anker Alarm Service.

Keuze: bagage

De dekking bagage kunt u meeverzekeren. U bent verzekerd voor een dagwaarde tot maximaal € 10.000,-. Geld en bankpassen kunt u meeverzekeren tot maximaal € 500,-. Wij werken met een afschrijvingslijst.

Een overzicht vind je hier.

Keuze: ongevallen

Bij blijvende invaliditeit of overlijden door een ongeval keren wij eenmalig een vast bedrag uit.

Keuze: doorlopende annuleringsverzekering

Heeft u of een werknemer een reis geboekt, maar kunt u onverwachts niet gaan? Dan vergoedt deze verzekering de (boekings)kosten die u al heeft gemaakt en niet terugkrijgt. Ook als u uw reis moet afbreken of bij vertraging op de heenreis van meer dan 8 uur, krijgt u een vergoeding.

Keuze: Medewerkers die buiten Nederland wonen en werken

Verzekerd zijn personen die in opdracht en/of op kosten van de verzekeringnemer een zakenreis maken.

Extra informatie

Medewerkers die buiten Nederland wonen zijn niet verzekerd voor, Hulp en huur vervoermiddel, Molest en Annulering. Ook niet als deze dekking is meeverzekerd. Woon-/werkverkeer is nooit verzekerd.

Wat is niet verzekerd?

  • Hieronder vindt u de belangrijkste uitsluitingen. Er zijn meer oorzaken waardoor u geen recht heeft op dekking, zoals opzet of gebruik van verdovende middelen. Alle uitsluitingen vindt u in de verzekeringsafspraken.

Privé-reizen

Deze verzekering is niet voor privé-reizen.

Reisadvies van de overheid

Heeft de bestemming een reisadvies in de code oranje of rood gekregen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken? Dan is de reis niet verzekerd.

Uitgesloten sectoren

Wij sluiten geen sectoren uit. Wel maken wij gebruik van een beroepenlijst om de premie te bepalen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Is uw bagage vermist of gestolen? Doe dan onmiddellijk aangifte bij de politie in de plaats waar het voorval plaatsvond. Is uw bagage tijdens het vervoer, bijv. een vlucht, beschadigd of vermist? Laat dan tijd een P.I.R. (Property Irregularity Report) opmaken door de vervoerder. Doet u dit niet? Dan kan het zijn dat er geen recht is op een uitkering.

Extra informatie

Bij repatriëring, ziekenhuisopname en bij eerdere terugkeer op medische indicatie neemt u vooraf contact op met Anker Alarm Service. Het telefoonnummer is +31 50 520 99 96.

Eigen risico

Er is geen eigen risico voor bagage.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt wereldwijd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. En u moet zoveel mogelijk doen om de schade te voorkomen en te beperken (goed op uw spullen passen). Geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan uw verzekeringsadviseur door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt uw premie maandelijks, per kwartaal, half jaar of eenmaal per jaar betalen. Betalen kunt u via een automatische incasso doen. Bij betaling per maand is automatische incasso verplicht.

 

Extra informatie

Eenmaal per jaar vragen we het aantal gemaakte reisdagen op, hierna ontvangt u een eindafrekening voor dat jaar.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kan de verzekeringsadviseur de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekeringen dagelijks opzeggen via uw verzekeringsadviseur.