Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade als u op reis bent. Bijvoorbeeld bij ziekte, ongeval, diefstal of annulering. De maximale aaneengesloten reisduur is maximaal 60 of 90 dagen.

Wat is verzekerd?

U bent standaard verzekerd voor persoonlijke hulp en geneeskundige kosten. U kunt kiezen tussen de Standaard en Premium dekking. Bij de Premium dekking is standaard ook bagage meeverzekerd. Als u of een andere verzekerde hulp nodig heeft door ziekte, ongeval of overlijden van u zelf, uw reisgenoot of directe familie. Anker Alarm Service
verzorgt de hulp. 

Medisch

De geneeskundige kosten zijn standaard gedekt onder onze reisverzekering. We vergoeden de kosten van een spoedeisende of onverwachte medische behandeling, aanvullend op uw zorgverzekering. Overleg altijd eerst met Anker Alarm Service.

Extra informatie

Uw zorgverzekering dekt niet in alle landen alle zorgkosten. Wij vergoeden het wettelijke eigen risico van uw zorgverzekering. Het door u gekozen vrijwillig eigen risico op uw zorgverzekering vergoeden wij niet.

Keuze: bagage

De dekking bagage is alleen verzekerd onder Premium. Bagage is verzekerd voor een dagwaarde tot maximaal € 3.000,-. Aanvullend kunt u geld verzekeren tot maximaal € 500,- en extra bagage tot maximaal € 2.500,- verzekeren. Deze aanvullende dekkingen zijn alleen mogelijk bij Premium. Voor de vergoeding maken we gebruik van een afschrijvingstabel.

Een overzicht vind je hier.

Keuze: bijzondere sporten

Aanvullend kunt u de dekking Skiën en snowboarden meeverzekeren. De standaard dekking zoals persoonlijke hulp en geneeskundige kosten zijn tijdens uw wintersport ook verzekerd. Heeft u ook andere dekkingen aanvullend meeverzekerd dan zijn deze ook tijdens wintersport verzekerd.

Keuze: pech op reis

Met de dekking Hulp en Huur vervoermiddel bent u verzekerd van hulp en vervangend vervoer als uw vervoermiddel of de bestuurder uitvalt. Neem altijd contact op met Anker Alarm Service.

Keuze: ongevallen

Bij blijvende invaliditeit of overlijden door een ongeval keren wij eenmalig een vast bedrag uit.

Keuze: doorlopende annuleringsverzekering

Met de dekking annulering worden de annuleringskosten vergoed indien u uw reis moet annuleren. Ook niet gebruikte reisdagen worden voorgoed indien u voortijdig uw reis moet afbreken. Aanvullend kunt u vertrekvertraging en zaakwaarnemer meeverzekeren.

Keuze: Rechtsbijstand

Met de dekking rechtsbijstand krijgt u juridische hulp als uw zaak gaat over een juridisch meningsverschil dat ontstaan is over de contracten die u voor en tijdens uw reis sluit. De contracten moeten betrekking hebben op uw reis.

Keuze: Zakenreis

Gaat u ook zakelijk op reis? Met deze dekking kunt u uw zakelijke reizen meeverzekeren (alleen premium dekking). U bent dan vanuit uw zakelijke hoedanigheid onder dezelfde condities verzekerd zoals u ook particulier verzekerd bent.

Afschrijvingslijst bagage

Voor de vergoeding maken we gebruik van een afschrijvingstabel. Een overzicht vind je op www.ankertravelinsurance.nl/downloads/

Wat is niet verzekerd?

  • U bent niet verzekerd als u onzorgvuldig met uw spullen omgaat, of als schade ontstaat tijdens zakenreizen of vrijwilligerswerk. Of bij fraude. Meer informatie over dekking en uitsluitingen leest u in de verzekeringsafspraken.

Reisadvies van de overheid

Heeft uw bestemming een negatief reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken? Dan is uw reis niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Gaat er iets mis op reis? En heeft u dringend hulp nodig vanwege pech, een ongeval of
ziekenhuisopname? Dan kunt u 24 uur per dag bellen met Anker Alarm Service. Doet u dit niet en heeft u bijvoorbeeld onredelijk hoge kosten? Dan krijgt u mogelijk niet alle kosten vergoed.

Waar ben ik gedekt?

U kiest zelf Europa of Werelddekking, afhankelijk van uw reisbestemming. In Nederland bent u alleen verzekerd bij minimaal één betaalde overnachting. Bij Hulp en Huur vervoermiddel bent u verzekerd in alle landen in Europa, met uitzondering van Rusland, Armenië, Azerbeidzjan, Georgië, Kazachstan, Moldavië, Oekraïne en Wit-Rusland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Bel bij schade altijd zo snel mogelijk Anker Alarm Service. En u dient zoveel mogelijk te doen om de schade te voorkomen en te beperken (let goed op uw spullen). Geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan uw verzekeringsadviseur door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering stoppen. Uw reisverzekering wordt jaarlijks automatisch verlengd met een jaar.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks schriftelijk opzeggen bij uw verzekeringsadviseur.