Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade als u op reis bent. Bijvoorbeeld bij ziekte, ongeval, diefstal of annulering. De maximale aaneengesloten reisduur is maximaal 60 of 90 dagen. U heeft de mogelijkheid om de reisduur te verlengen tot 180 dagen 

Wat is verzekerd?

U bent standaard verzekerd voor persoonlijke hulp door de Anker Alarm Service en extra onvoorziene kosten na een calimiteit. Aansprakelijkheid voor schade aan het gehuurde vakantieverblijf tot maximaal € 600,-. U kunt zelf kiezen voor aanvullende dekkingen.

Extra informatie

Bij een ongeluk, ziekte of overlijden verleent de Anker Alarm Service hulp. En regelt en verzorgt de noodzakelijke medische begeleiding tijdens de terugreis en geeft advies. Een calamiteit is een abnormale schadegebeurtenis veroorzaakt door bijvoorbeeld een ernstig vliegtuigongeval.

Keuze: medisch

We vergoeden de kosten van een spoedeisende of onverwachte medische behandeling, aanvullend op uw zorgverzekering. Overleg altijd eerst met Anker Alarm Service.

Extra informatie

Uw zorgverzekering dekt niet in alle landen alle zorgkosten. Wij vergoeden het wettelijke eigen risico van uw zorgverzekering. Het door u gekozen vrijwillig eigen risico op uw zorgverzekering vergoeden wij niet.

Keuze: bagage

Bij het pakket Instap is het verzekerd bedrag per schadegebeurtenis max. € 1.500,-, met een standaard eigen risico van € 50,-. Deze kunt u niet verlagen. Bij Comfort is dit bedrag max. € 3.500,-, met een eigen risico van € 50,-. U kunt wel kiezen voor geen eigen risico. Bij Optimaal is dit bedrag max. € 5.000,-, met een eigen risico van € 50,-. U kunt wel kiezen voor geen eigen risico.

Een overzicht vindt u hier.

Extra informatie

Aanvullend kunt u geld verzekeren tot maximaal € 500,- Sport- en hobbyartikelen kunt u aanvullend tot maximaal € 2.500,- verzekeren. Voor de vergoeding maken we gebruik van een afschrijvingstabel.

Keuze: bijzondere sporten

Met de dekking Wintersport en bijzondere sporten bent u verzekerd voor het beoefenen van specifiek genoemde wintersporten en bijzondere sporten. De standaard dekking zoals persoonlijke hulp is tijdens uw wintersport dan ook verzekerd. Heeft u ook andere dekkingen aanvullend meeverzekerd dan zijn deze ook tijdens wintersport verzekerd.

Extra informatie

U bent alleen verzekerd voor de geneeskundige kosten (tijdens een wintersport of bijzondere sport) als u de aanvullende dekking Geneeskundige kosten heeft afgesloten. 

Keuze: pech op reis

Met de dekking Hulp en Huur vervoermiddel bent u verzekerd van hulp en vervangend vervoer als uw vervoermiddel of de bestuurder uitvalt. Neem altijd contact op met Anker Alarm Service.

Keuze: ongevallen

Bij blijvende invaliditeit of overlijden door een ongeval keren wij eenmalig een vast bedrag uit.

Keuze: doorlopende annuleringsverzekering

Met de dekking annulering worden de annuleringskosten vergoed indien u uw reis moet annuleren. Ook niet gebruikte reisdagen worden voorgoed indien u voortijdig uw reis moet afbreken. Aanvullend kunt u een zaakwaarnemer of uw huisdier meeverzekeren.

Extra informatie

Verder is er de mogelijkheid om aanvullend te kiezen voor de dekking Natuurramp of terrorisme. Deze biedt dekking voor als u niet meer naar de oorspronkelijk geboekte bestemming kan reizen. Met de Concert en Theaterticketdekking bent u aanvullend verzekerd voor de kosten van het annuleren van een bezoek aan een concert of theatervoorstelling.

Keuze: Zakenreis

Gaat u ook zakelijk op reis? Met deze dekking kunt u uw zakelijke reizen meeverzekeren. U bent dan vanuit uw zakelijke hoedanigheid onder dezelfde condities verzekerd zoals u ook particulier verzekerd bent. Het gaat hierbij om beroepen of stage met een commercieel of administratief karakter.

Afschrijvingslijst bagage

Voor de vergoeding maken we gebruik van een afschrijvingstabel. Een overzicht vindt u op www.ankerinsurance.eu

Wat is niet verzekerd?

  • U bent niet verzekerd als u onzorgvuldig met uw spullen omgaat, of als schade ontstaat tijdens zakenreizen of vrijwilligerswerk. Of bij fraude. Meer informatie over dekking en uitsluitingen leest u in de verzekeringsafspraken.

Reisadvies van de overheid

Heeft jouw reisbestemming een negatief reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken voor jouw vertrek? Dan ben je niet verzekerd voor schade die verband houdt met de reden van het negatieve reisadvies.

Niet verzekerd

Niet verzekerd is schade ontstaan of verergerd door: opzet, roekeloos gedrag of grove schuld. (Poging tot) fraude. Molest, zoals een gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer en muiterij. Atoomkernreacties.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Kijk goed naar de verschillende maximale vergoedingen tussen de dekkingen Instap, Comfort en Optimaal. Gaat er iets mis op reis? En heeft u dringend hulp nodig vanwege pech, een ongeval of ziekenhuisopname? Dan kunt u 24 uur per dag bellen met Anker Alarm Service. Doet u dit niet en heeft u bijvoorbeeld onredelijk hoge kosten? Dan krijgt u mogelijk niet alle kosten vergoed. 

Extra informatie

Voor bagage dat wordt gerekend tot de kostbaarheden, gelden extra zorgvuldigheidsmaatregelen.

Eigen risico

Eigen Risico Bagage
Dekking Instap: standaard € 50,-. Dekking Comfort en Optimaal: standaard € 50,- of keuze voor geen eigen risico.

Afschrijvingslijst Bagage

Voor de vergoeding maken we gebruik van een afschrijvingslijst bagage reisverzekeringen. U vindt deze afschrijvingslijst op www.ankerinsurance.eu/downloads/

Lijst bijzondere sporten

Op deze lijst staat aangegeven voor welke sporten wij wel en geen dekking verlenen. En welke sporten aanvullend mee te verzekeren zijn via de module Wintersport en bijzondere sporten. Heeft u de Module Geneeskundige kosten en/of de module Ongevallen meeverzekerd? Wij geven ook op deze lijst aan of u dan wel of niet voor geneeskundige kosten en ongevallen verzekerd bent tijdens het beoefenen van bepaalde sporten. 

Extra informatie

De Lijst bijzondere sporten vindt u op www.ankerinsurance.eu/downloads/

Waar ben ik gedekt?

U kiest zelf Nederland, Europa of Werelddekking, afhankelijk van uw reisbestemming. In Nederland bent u alleen verzekerd bij minimaal één betaalde overnachting. Bij Hulp en Huur vervoermiddel bent u verzekerd in alle landen in Europa, met uitzondering van Rusland, Armenië, Azerbeidzjan, Georgië, Kazachstan, Moldavië, Oekraïne en Wit-Rusland.

Extra informatie

Als u kiest voor de Nederlanddekking dan bent u verzekerd in Nederland inclusief 25 km over de grens (hemelsbreed).

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Bel bij schade altijd zo snel mogelijk Anker Alarm Service. En u dient zoveel mogelijk te doen om de schade te voorkomen en te beperken (let goed op uw spullen). Geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan uw verzekeringsadviseur door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering stoppen. Uw reisverzekering wordt jaarlijks automatisch verlengd met een jaar.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks schriftelijk opzeggen bij uw verzekeringsadviseur.