Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met deze verzekering krijgt u juridische hulp van Anker Rechtsbijstand bij een onverwacht conflict. Ook worden de proceskosten vergoed, kosten van onafhankelijke deskundigen etc.

Extra informatie

Om een onafhankelijke behandeling van het geschil te waarborgen hebben wij het verlenen van rechtsbijstand (de uitvoering van deze voorwaarden) overgedragen aan Anker Rechtshulp b.v. Zij zijn een onafhankelijke instelling die gespecialiseerd is in het geven van juridische hulp.

Wat is verzekerd?

U kiest zelf waarvoor u wel of niet verzekerd wilt zijn. U kunt kiezen uit verschillende modules. De module Consument en Wonen vormt altijd de basis voor de verzekering. Daarnaast kunt u kiezen voor de modules Verkeer en Inkomen.

Keuze: verkeer

Juridische hulp als u schade wilt verhalen die u in het verkeer hebt opgelopen. Bijvoorbeeld schade veroorzaakt aan uw auto door iemand anders.

Letsel

Juridische hulp bij het verhalen van aan u toegebracht persoonlijk letsel is standaard verzekerd voor gevallen die niet in het verkeer zijn ontstaan. De module Verkeer geeft dekking voor het verhalen van letsel onstaan in het verkeer. 

Wonen

Juridische hulp bij een conflict over huur, (ver)koop of (ver)bouw van uw woning. Of conflicten met buren of de overheid over uw woning.

Keuze: werk en inkomen

Juridische hulp bij een conflict met uw werkgever of een uitkeringsinstantie.

Aankopen

Juridische hulp als u een conflict heeft over spullen of diensten die u voor uzelf koopt. Bijvoorbeeld een conflict met uw energieleverancier of internetprovider. Of een conflict met een meubelzaak over de aanschaf van uw bankstel.

Familie en relaties

Bij echtscheiding is alleen mediation verzekerd tot een maximum van € 1500,-

Extra informatie

U krijgt alleen juridische hulp als de overledene is gestorven nadat uw rechtsbijstandverzekering is ingegaan.

Speciaal kenmerk

Voor deze verzekering geldt geen wachttijd. Nadat u de verzekering heeft afgesloten, zijn conflicten die daarna ontstaan direct verzekerd.

Wat is niet verzekerd?

  • Als u het conflict te laat meldt. Ook echtscheiding (mediation is wel meeverzekerd), opzet en bestaande conflicten zijn uitgesloten. Net als conflicten die voortvloeien uit zakelijke activiteiten van u.

Fiscaal en vermogen

Juridische hulp bij een beroepsprocedure tegen de Belastingdienst. Of bij een conflict over een tweede huis in het buitenland of vermogensbeheer.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Maximum kosten en drempel

Voor deze verzekering geldt een franchise van € 250,-. Er geldt een maximum van de externe kosten die Anker Rechtshulp b.v. vergoedt voor uw juridische hulp, namelijk € 15.000. 

Extra informatie

Wij betalen maximaal  € 15.000,- aan externe kosten bij een verplichte procesvertegenwoordiging en maximaal € 7.500,- bij een onverplichte procesvertegenwoordiging door een advocaat.

Vrije keuze rechtshulpverlener

Als uw conflict voor de rechter komt, mag u zelf een rechtshulpverlener kiezen. Daarbij gelden speciale voorwaarden.

Extra informatie

Wij maken onderscheid tussen verplichte en onverplichte procesvertegenwoordiging. De maximale vergoeding is hierbij verschillend.

Eigen bijdrage

Voor de module inkomen geldt bij een onverplichte procesvertegenwoordiging door een advocaat een eigen bijdrage van € 250,-.

Waar ben ik gedekt?

U bent in ieder geval verzekerd voor conflicten in Nederland. Soms is er ook dekking in de Europese Unie of zelfs in alle landen van de wereld.

Extra informatie

Buiten de in de verzekeringsafspraken genoemde dekkingsgebieden verleent Anker Rechtshulp b.v. geen rechtsbijstand of geeft geen juridisch advies.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Meld een conflict direct bij ons voordat u andere actie onderneemt. We proberen het conflict dan zo snel mogelijk op te lossen.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt de premie betalen per maand, kwartaal, half jaar of per jaar. Als u maandelijks wilt betalen kan dat alleen via een automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Verandert er iets in uw situatie? Meld dat dan aan uw tussenpersoon. Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen (met een opzegtermijn van 1 maand) via uw tussenpersoon.