Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met deze rechtsbijstandverzekering krijgt u juridische hulp van Anker Rechtsbijstand bij een onverwacht conflict. Externe kosten zijn gedekt tot € 15.000. Bijvoorbeeld voor proceskosten, kosten van onafhankelijke deskundigen etc.

Extra informatie

Om een onafhankelijke behandeling van het geschil te waarborgen hebben wij het verlenen van rechtsbijstand (de uitvoering van deze voorwaarden) overgedragen aan Anker Rechtshulp b.v. Anker Rechtshulp b.v. is een onafhankelijke organisatie die gespecialiseerd is in het verlenen van rechtsbijstand.

Wat is verzekerd?

Deze verzekeringsoplossing biedt in de veel voorkomende juridische geschillen dekking. Denk aan geschillen rondom de huur van uw woning, de aankoop, verkoop en huur van consumentenproducten en conflicten op uw werk.

Extra informatie

Uiteraard heeft u bij deze verzekering altijd recht op juridisch advies, zodat eventuele geschillen in een vroeg stadium worden aangepakt.

Verkeer

Juridische hulp als u schade wilt verhalen die u in het verkeer heeft opgelopen. Bijvoorbeeld schade aan uw auto door iemand anders.

Extra informatie

Geldt voor alle deelname aan het verkeer

Letsel

Juridische hulp als u letselschade op een ander wilt verhalen. Bijvoorbeeld na een aanrijding, arbeidsongeval, of door een medische fout.

Extra informatie

U heeft recht op rechtsbijstand voor het verhalen van schade op degene die op grond van een onrechtmatige daad wettelijk aansprakelijk is voor deze schade.

Wonen

Juridische hulp bij een conflict die verband houdt met het huren van de woning. Geschillen met betrekking tot uw eigen woning of de tweede woning of vakantiehuis in Nederland zijn niet gedekt.

Werk en inkomen

Juridische hulp bij een conflict met een werkgever of uitkeringsinstantie.

Extra informatie

U heeft in de hoedanigheid van (ex-) werknemer in loondienst of als ambtenaar recht op rechtsbijstand voor geschillen die verband houden met onder andere het arbeidsovereenkomstenrecht en het ambtenarenrecht.

Aankopen

Juridische hulp als u een conflict heeft over spullen die u koopt. Zoals een conflict over consumentenartikelen of een vakantieboeking. Maar ook bijvoorbeeld over energie en telefonie.

Familie en relaties

Juridische hulp bij een conflict over bijvoorbeeld een erfenis. 

Extra informatie

Let op; conflicten die voortvloeien uit een echtscheiding zijn niet verzekerd.

Wat is niet verzekerd?

  • Als u het conflict te laat meldt. Of wanneer dit wordt uitgesloten in de polisvoorwaarden. Bijvoorbeeld echtscheiding, opzet en bestaande conflicten zijn uitgesloten. Net als zakelijke conflicten.

Extra informatie

Als u zonder toestemming een andere juridische specialist (zoals een advocaat) inschakelt, vergoedt Anker de kosten niet.

Fiscaal en vermogen

Er is geen juridische hulp bij een beroepsprocedure tegen de Belastingdienst. Of bij een conflict over een tweede huis in het buitenland of vermogensbeheer.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Nadat u de verzekering heeft afgesloten, is er een periode waarin u nog geen gebruik mag maken van de verzekering. Er geldt een wachttermijn van 6 maanden voor geschillen die verband houden met arbeid en inkomen.

Extra informatie

Er geldt een wachttermijn van 12 maanden voor geschillen die verband houden met onteigening.

Maximum kosten en drempel

Er zit een maximum aan de externe kosten die wij vergoeden voor uw juridische hulp. En u krijgt geen juridische hulp als uw zaak over minder dan € 250 gaat.

Extra informatie

Wij hanteren een verschil in maximum aan externe kosten bij verplichte (€ 15.000) en onverplichte procesvertegenwoordiging (€ 7.500).

Vrije keuze rechtshulpverlener

Als uw conflict voor de rechter komt, mag u zelf een rechtshulpverlener kiezen. Daarbij gelden enkele voorwaarden.

Extra informatie

U heeft het recht een advocaat of andere rechtens bevoegde deskundige naar eigen keuze aan te wijzen, maar u heeft niet het recht deze zelf in te schakelen. Als u geen voorkeur heeft, dan wijst Anker Rechtshulp een advocaat of andere rechtens bevoegde deskundige aan.

Waar ben ik gedekt?

U bent in ieder geval verzekerd voor conflicten in Nederland. Soms is er ook dekking in de Europese Unie of zelfs in alle landen van de wereld.

Extra informatie

Buiten de in de polisvoorwaarden genoemde dekkingsgebieden verleent Anker Rechtshulp geen rechtsbijstand of juridisch advies.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Meld een conflict direct bij ons voordat u andere actie onderneemt. We proberen het conflict dan zo snel mogelijk op te lossen.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks betaalt. Dit kan alleen via een automatisch incasso. U kunt de premie ook betalen per kwartaal, halfjaar of per jaar.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Verandert er iets in uw situatie? Meld dat dan aan uw tussenpersoon. Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen met een opzegtermijn van een maand.

Extra informatie

Kijk voor meer informatie over afsluiten, wijzigen en stoppen van de verzekering in de polisvoorwaarden.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen (met een opzegtermijn van 1 maand) via uw tussenpersoon.