Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met deze verzekering krijgt u juridische hulp van Anker Rechtsbijstand wanneer u betrokken raakt of dreigt te raken bij een conflict dat voortvloeit uit uw verkeersdeelname en/of motorrijtuig- of vaartuigbezit.

Extra informatie

Om een onafhankelijke behandeling van het conflict te waarborgen hebben wij het verlenen van juridische hulp (het uitvoeren van deze voorwaarden) overgedragen aan Anker Rechtshulp b.v. Anker Rechtshulp b.v. is een onafhankelijke instelling die gespecialiseerd is in het verlenen van rechtsbijstand.

Wat is verzekerd?

Met deze verzekering heeft u recht op juridische hulp wanneer u betrokken raakt of dreigt te raken bij een conflict dat voortvloeit uit uw verkeersdeelname en/of motorrijtuig- of pleziervaartuigbezit. De verzekering geldt voor uzelf, uw partner en/of kinderen, andere personen met wie u in gezinsverband samenwoont en passagiers.

Extra informatie

Ook als er bijvoorbeeld sprake is van verkeersdeelname per fiets of per spoor of in de lucht, dan is een conflict verzekerd indien er schade of letsel is ontstaan, waarvoor een ander op grond van een onrechtmatige daad verzekerd is.

Vrije keuze rechtshulpverlener

Als uw conflict voor de rechter komt, mag u zelf een rechtshulpverlener kiezen. Daarbij gelden speciale voorwaarden.

Extra informatie

 Anker Rechtshulp vergoedt de kosten van rechtsbijstand die wordt verleend door externe deskundigen tot maximaal € 15.000,- per conflict. 

Schade in het verkeer

Juridische hulp als u schade wilt verhalen die u in het verkeer hebt opgelopen. Bijvoorbeeld schade die iemand anders veroorzaakt aan uw auto, boot, fiets of spullen.

Extra informatie

De conflicten moeten verband houden met o.a. deelname aan het verkeer, met of zonder vervoermiddel, over de weg of op het water. Of deelname aan het verkeer in de lucht of over het spoor als inzittende van een (openbaar) vervoermiddel. Kijk in de polisvoorwaarden voor meer informatie.

Letselschade

Juridische hulp als u letselschade in het verkeer op een ander wilt verhalen. Bijvoorbeeld als u gewond raakt bij een aanrijding.

Conflicten over contracten

Juridische hulp bij conflicten over de aankoop, verkoop, of reparatie van u vervoermiddel.

Extra informatie

Bij een tweedehands auto is alleen een auto met BOVAG-garantie verzekerd. Bij een pleziervaartuig is alleen het vaartuig verzekerd als er sprake is van schriftelijke garantie van een officiële dealer, HISWA of vergelijkbare gecertificeerde brancheorganisatie.

Slepen of transporteren van uw motorrijtuig of pleziervaartuig

Krijgt u een conflict met een andere partij over het slepen of transporteren van uw motorrijtuig of pleziervaartuig? Dan is dit verzekerd.

Inname van uw rij- of vaarbewijs

inname van uw rij- of vaarbewijs door de overheid omdat deze vindt dat u niet meer geschikt bent om te rijden of varen is verzekerd. Of als uw rij- of vaarbewijs ongeldig is verklaard. De inname van uw rij- of vaarbewijs of ongeldigverklaring mag geen betrekking hebben op een strafbaar feit.

Wat is niet verzekerd?

  • Als u het conflict te laat meldt. Ook opzet, fraude en bestaande conflicten zijn uitgesloten.

Boete of strafbare zaken

Als er sprake is van een boete (schikkingsvoorstel) of strafbare feiten, omdat u bijvoorbeeld:
• wordt vervolgd naar aanleiding van een verkeersovertreding;
• de wet heeft overtreden;
• wordt verweten dat u een misdrijf heeft gepleegd;
• te hard heeft gereden.

Extra informatie

Als u wordt vervolgd voor “dood door schuld” of “letsel door schuld” en wordt u niet ook voor een zwaarder misdrijf vervolgd, dan krijgt u direct juridische hulp van ons.

Zakelijk gebruik motorrijtuig

Als het conflict verband houdt met het gebruik van het motorrijtuig als lesauto of taxi of wordt gebruikt voor bezorg- of koerierdiensten.

Verhuur

Waarbij sprake is van verhuur van uw motorrijtuig of pleziervaartuig.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Meld een conflict direct bij ons voordat u andere actie onderneemt. We proberen het conflict dan zo snel mogelijk op te lossen.

Vrije keuze rechtshulpverlener

Als uw conflict voor de rechter komt, mag u zelf een
rechtshulpverlener kiezen. Daarbij gelden speciale
voorwaarden.

Extra informatie

Anker Rechtshulp vergoedt de kosten van
rechtsbijstand die wordt verleend door externe
deskundigen tot maximaal € 15.000,- per conflict.

Waar ben ik gedekt?

a. Europa en de niet Europese landen die grenzen aan de Middellandse zee:
• Voor het verhalen van schade die aan u is toegebracht in het verkeer.
b. Europese Unie:
• Conflicten aangaande het kopen, verkopen, onderhoud, repareren of revisie van uw motorrijtuig.
c. Nederland:
• Voor alle overige verzekerde conflicten.

Extra informatie

Anker Rechtshulp b.v. verleent uitsluitend rechtsbijstand in de genoemde landen mits de rechter van het betreffende land bevoegd is en het recht van het betreffende land van toepassing is.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Meld een conflict direct bij ons voordat u andere actie onderneemt. We proberen het conflict dan zo snel mogelijk op te lossen.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks betaalt. Dit kan alleen via een automatische incasso. U kunt de premie ook betalen per kwartaal, halfjaar of per jaar.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Verandert er iets in uw situatie? Meld dat dan aan ons. Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen, met een opzegtermijn van een maand.

Extra informatie

Kijk voor meer informatie in de polisvoorwaarden.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen (met een opzegtermijn van 1 maand) via uw tussenpersoon.