Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze kortlopende Groepsannuleringsverzekering is voor grotere groepen. Kan de groep onverwachts niet op reis of moet de reis worden afbroken? En is dat vanwege één van de drie gedekte annuleringsredenen? Dan vergoedt deze verzekering de annuleringskosten.

Wat is verzekerd?

U bent in drie situaties verzekerd voor annuleringskosten als u uw reis annuleert, dan wel het verblijf voor de gehele groep voortijdig moet worden afgebroken.

Gezondheid

Wij keren uit bij overlijden, ernstig ziekte of ernstig ongevalletsel van een deelnemer, indien deze gebeurtenis zich voordoet binnen een periode van 2 maanden voor de ingangsdatum van het verblijf, of tijdens het verblijf.

Werk

We keren uit als de reis wordt geannuleerd door faillissement van de groep.

Uitvallen gehuurde accommodatie

Wij keren uit als u de reis moet annuleren in verband met het uitvallen van de gehuurde accommodatie door brand, ontploffing, blikseminslag of storm (echter niet voor tenten).

Wat is niet verzekerd?

  • Deze verzekering biedt geen dekking als de reden van de annulering op het moment van het aanvragen van de verzekering te voorzien was.

Familie

Deze verzekering geeft geen dekking als u moet annuleren bij overlijden of ziekte van iemand die niet deelneemt aan de groep.

Woning

Deze verzekering geeft geen dekking in geval van een verhuizing of nieuwe woning.

Zelf samengestelde reizen

Heeft u zelf alle onderdelen van de reis, los van elkaar, geboekt? En valt er één onderdeel uit waardoor de hele reis niet door kan gaan? Dan vallen de annuleringskosten van de overige onderdelen niet onder de de dekking van deze verzekering.

Ramp op de reisbestemming

Annulering wegens een natuurramp, epidemie of aanslag in het vakantieland is niet verzekerd. De reisorganisatie of het Calamiteitenfonds vergoedt soms (een deel van) de schade.

Fraude

U bent niet verzekerd als er sprake is van fraude of als u een verkeerde voorstelling van zaken geeft.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Sluit u de verzekering later dan zeven dagen na het boeken van de reis af? En moet de reis geannuleerd worden vanwege een ziekte of aandoening van één van de verzekerde groepsleden? En kwam deze ziekte of aandoening al voor in de drie maanden voordat u de verzekering afsloot? Dan krijgt u geen vergoeding voor de annuleringskosten.

Maximale vergoeding

Wij vergoeden de annuleringskosten tot maximaal de verzekerde reissom.

Waar ben ik gedekt?

De hele wereld.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Bel bij schade altijd zo snel mogelijk Anker Alarm Service. En u dient zoveel mogelijk te doen om de schade te voorkomen en te beperken (let goed op uw spullen). Geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan uw verzekeringsadviseur door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U betaalt premie voor de hele groep. Betalen kan via een automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de ingangsdatum die op de polis staat en eindigt op de laatste dag van de reis.

Hoe zeg ik mijn contract op?

De verzekering stopt vanzelf aan het einde van uw reis.