Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade als je op reis bent. De kortlopende reisverzekering geldt voor de duur van de reis. Je kunt de verzekering afsluiten voor jezelf, je partner en/of kinderen. Of voor andere reisgenoten met wie je op reis gaat.

Wat is verzekerd?

Alle deelnemers en begeleiders van de reis zijn standaard verzekerd voor persoonlijke hulp en geneeskundige kosten. U kunt kiezen tussen de Standaard en Premium dekking. Bij de premium dekking is standaard ook bagage meeverzekerd. U kunt kiezen voor het dekkingsgebied Benelux of Europa. Anker Alarm Service verzorgd de hulp.

Keuze: medisch

De geneeskundige kosten zijn standaard gedekt onder onze reisverzekering. We vergoeden de kosten van een spoedeisende of onverwachte medische behandeling, aanvullend op de
zorgverzekering.  Het is daarom noodzakelijk dat alle deelnemers en begeleiders een Nederlandse basis zorgverzekering hebben. Overleg altijd eerst met Anker Alarm Service.

Extra informatie

De zorgverzekering dekt niet in alle landen alle zorgkosten. Wij vergoeden het wettelijke eigen risico van de zorgverzekering. Het gekozen vrijwillig eigen risico op de zorgverzekering vergoeden wij niet.

Keuze: bagage

Maximaal verzekerd bedrag € 1.000,- per verzekerde en € 2.000,- per instelling, organisatie, vereniging of school. Geen eigen risico. Wij werken met een afschrijvingsijst.

Een overzicht vind je hier.

Keuze: bijzondere sporten

Kiest u voor de premium dekking? Dan bent u ook standaard verzekerd voor het beoefenen van wintersport en reguliere sporten.

Keuze: ongevallen

Bij blijvende invaliditeit of overlijden door een ongeval keren wij eenmalig een vast bedrag uit.

Wat is niet verzekerd?

  • U bent niet verzekerd als u onzorgvuldig met uw spullen omgaat, of als schade ontstaat tijdens zakenreizen of vrijwilligerswerk. Of bij fraude. Meer informatie over dekking en uitsluitingen leest u in de verzekeringsafspraken.

Pech op reis

Deze verzekering biedt geen dekking voor pechhulp op reis.

Kortlopende annuleringsverzekering

Het is mogelijk om naast deze groepsreisverzekering een kortlopende annuleringsverzekering af te sluiten. Een overzicht van de dekkingen van de annuleringsverzekering vindt u op de verzekeringskaart die bij de Kortlopende annuleringverzekering staat.

Reisadvies van de overheid

Heeft uw bestemming een negatief reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken? Dan is uw reis niet verzekerd.

Rechtsbijstand

Deze verzekering biedt geen dekking voor rechtsbijstand.

Aansprakelijkheid

Deze verzekering biedt geen dekking als u als particulier voor een schade tijdens uw reis aansprakelijk wordt gesteld.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Gaat er iets mis op reis? En heeft u dringend hulp nodig vanwege pech, een ongeval of ziekenhuisopname? Dan kunt u 24 uur per dag bellen met Anker Alarm Service. Doet u dit niet en heeft u bijvoorbeeld onredelijk hoge kosten? Dan krijgt u mogelijk niet alle kosten vergoed.

Geldigheidsduur

Deze verzekering is maximaal 30 dagen aaneengesloten geldig.

Waar ben ik gedekt?

U kiest zelf voor de dekking Benelux of Europa.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Bel bij schade altijd zo snel mogelijk Anker Alarm Service. En u dient zoveel mogelijk te doen om de schade te voorkomen en te beperken (let goed op uw spullen). Geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan uw verzekeringsadviseur door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U betaalt premie per groep en per vakantiedag. Betalen kan via een automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Uw verzekering begint op de ingangsdatum van de reis en stopt automatisch op de einddatum van uw reis.

Hoe zeg ik mijn contract op?

De verzekering stopt vanzelf aan het einde van de reis.