Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade als u voor uw werk op reis bent. Een reis mag maximaal 180 dagen duren. U sluit de verzekering voor uzelf en het is mogelijk om uw privé reizen mee te verzekeren.

Wat is verzekerd?

U bent standaard verzekerd voor persoonlijke hulp en geneeskundige kosten. Als u of een andere verzekerde hulp nodig heeft door ziekte, ongeval of overlijden van u zelf, uw reisgenoot of directe familie. Anker Alarm Service verzorgd de hulp. Ook bagage en ongevallen zijn standaard meeverzekerd.

Extra informatie

Aanvullend zijn geld, autohulp/-huur, annulering en privéreizen te verzekeren.

Wie is verzekerd?

Deze verzekering geldt voor de verzekerde die op de polis staat vermeld. Daarnaast is tijdens een zakenreis één meereizend assistent (partner, kind, collega of zakenrelatie) standaard meeverzekerd.

Extra informatie

Er is dekking voor een zakelijk vervangende medewerker wanneer hoofdverzekerde tijdens de reis uitvalt en de werkzaamheden moeten worden voortgezet.

Keuze: privé-reizen

Privéreizen kunnen worden meeverzekerd. U kunt kiezen voor de dekking alleenstaand of gezin.

Medisch

We vergoeden de kosten van een spoedeisende of onverwachte medische behandeling, aanvullend op de zorgverzekering. Overleg altijd eerst met Anker Alarm Service.

Bagage

De dekking bagage is standaard meeverzekeren. U bent verzekerd voor een dagwaarde tot maximaal € 5.000,-. Geld en geldwaardige papieren kunt u meeverzekeren tot maximaal € 500,-. Wij werken met een afschrijvingslijst.

Ongevallen

Bij blijvende invaliditeit of overlijden door een ongeval keren wij eenmalig een vast bedrag uit.

Keuze: doorlopende annuleringsverzekering

Heeft u een reis geboekt, maar kunt u onverwachts niet gaan? Dan vergoedt deze verzekering de (boekings)kosten die u al heeft gemaakt en niet terugkrijgt tot maximaal € 2.500 per reis en € 10.000 per jaar voor zakenreizen. Ook als u uw reis moet afbreken of bij vertraging op de heenreis van meer dan 8 uur, krijgt u een vergoeding.

Extra informatie

Bij privéreizen is de vergoeding maximaal € 2.500 per verzekerde per reis en € 10.000 per jaar voor alle verzekerden tezamen.

Keuze: Skiën en snowboarden

De dekking skiën en snowboarden kan worden meeverzekerd.

Keuze: Hulp en Huur vervoermiddel

De dekking Hulp en huur vervoermiddel kunt u meeverzekeren. Deze dekking is alleen in Europa van toepassing.

Wat is niet verzekerd?

  • Hieronder vindt u de belangrijkste uitsluitingen. Er zijn meer oorzaken waardoor u geen recht heeft op dekking, zoals opzet of gebruik van verdovende middelen. Alle uitsluitingen vindt u in de verzekeringsafspraken.

Reisadvies van de overheid

Heeft de bestemming een reisadvies in de code oranje of rood gekregen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken? Dan is de reis niet verzekerd.

Uitgesloten sectoren

Wij sluiten geen sectoren uit. Wel hanteren wij een toeslag voor niet commerciele en niet administratieve beroepen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Is uw bagage vermist of gestolen? Doe dan onmiddellijk aangifte bij de politie in de plaats waar het voorval plaatsvond. Is uw bagage tijdens het vervoer, bijv. een vlucht, beschadigd of vermist? Laat dan tijd een P.I.R. (Property Irregularity Report) opmaken door de vervoerder. Doet u dit niet? Dan kan het zijn dat er geen recht is op een uitkering.

Extra informatie

Bij repatriëring, ziekenhuisopname en bij eerdere terugkeer op medische indicatie neemt u vooraf contact op met Anker Alarm Service. Het telefoonnummer is +31 50 520 99 96.

Eigen risico

Er is geen eigen risico voor bagage.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt wereldwijd.

Extra informatie

Voor de dekking Hulp en Huur vervoermiddel geldt Europa dekking.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. En u moet zoveel mogelijk doen om de schade te voorkomen en te beperken (goed op uw spullen passen). Geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan uw verzekeringsadviseur door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt uw premie maandelijks, per kwartaal, half jaar of eenmaal per jaar betalen. Betalen kunt u via een automatische incasso doen. Bij betaling per maand is automatische incasso verplicht.

 

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kan de verzekeringsadviseur de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekeringen dagelijks opzeggen via uw verzekeringsadviseur.