Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Kun je onverwacht niet op reis of moet je een reis afbreken? Dan vergoedt deze verzekering kosten die je niet terugkrijgt. Kijk voor een compleet
overzicht van deze verzekering in de voorwaarden.

Wat is verzekerd?

Op deze kaart staan de belangrijkste
annuleringsredenen.

Gezondheid

We keren de annuleringskosten uit bij overlijden, een ongeval, ernstige ziekte of onverwachte noodzakelijke medische behandeling. Of als je door complicaties bij je zwangerschap niet kunt reizen.

Familie

We keren uit bij overlijden, een ongeval, ernstige ziekte of onverwachte medische behandeling van familie tot de 2e graad.

Extra informatie

Familie in de 1e graad: ouders of kinderen. Familie in de 2e graad: broers, zussen, grootouders of kleinkinderen. Familie in de 3e graad: ooms, tantes en kinderen van broers en zussen.

Werk

We keren uit als je de reis annuleert omdat je een nieuwe baan hebt gekregen nadat je werkloos bent geweest. Of als je buiten je schuld ontslagen bent.

Woning

We keren uit als u de reis annuleert omdat u onverwacht een huurwoning toegewezen krijgt. En bij koop of verkoop van uw woning.

Extra informatie

Of als u door ernstige schade aan uw eigendommen, woning of bedrijfsgebouw zelf ter plaatse moet zijn.

Zelf samengestelde reizen

Heb je zelf alle onderdelen van je reis, los van elkaar, geboekt? En valt er één onderdeel uit waardoor je hele reis niet door kan gaan? Dan ben je verzekerd tot maximaal de annuleringskosten van de overige onderdelen.

Wat is niet verzekerd?

  • Je bent niet verzekerd bij overlijden of ziekte van vrienden of familie in de 3e graad. Of als de reden van de annulering op het moment van het aanvragen van de verzekering te voorzien was.

Extra informatie

Familie in de 1e graad: ouders of kinderen. Familie in de 2e graad: broers, zussen, grootouders of kleinkinderen. Familie in de 3e graad: ooms, tantes en kinderen van broers en zussen.

Ramp op de reisbestemming

Annulering wegens een natuurramp, epidemie of aanslag in het vakantieland is niet verzekerd. De reisorganisatie of het Calamiteitenfonds vergoedt soms (een deel van) de schade.

Geen verzekerde oorzaak van annulering

Als je de reis annuleert om een reden die niet in de voorwaarden in de dekking staat omschreven als verzekerde gebeurtenis, dan biedt deze verzekering geen dekking.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Is een gebeurtenis of situatie vóór het afsluiten van de annuleringsverzekering al bekend? Dan biedt een annuleringsverzekering geen dekking.

Maximale vergoeding

Wij vergoeden de annuleringskosten tot maximaal de verzekerde reissom. Als u de reis voortijdig afbreekt, vergoeden wij de kosten over de niet gebruikte vakantiedagen.

Waar ben ik gedekt?

Je bent altijd in Europa gedekt.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. En je moet zoveel mogelijk doen om de schade te voorkomen en te beperken. Geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk aan ons door.

Extra informatie

Voor de groepsannuleringsverzekering geldt dat je verplicht bent om een namenlijst aan te leveren. Kijk in de voorwaarden voor verdere informatie.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je betaalt premie over de reissom. Betalen kan bijvoorbeeld via de reisorganisatie waar je de reis boekt of via een automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de begindatum die op het polisblad staat. En eindigt op de laatste dag van uw reis. 

Hoe zeg ik mijn contract op?

De verzekering stopt vanzelf aan het einde van uw reis of op de einddatum van uw polis als deze datum eerder is.