Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade als u op reis bent. Bijvoorbeeld bij ziekte, ongeval, overlijden of diefstal. De kortlopende reisverzekering geldt voor de duur van de reis.

Wat is verzekerd?

U bent standaard verzekerd voor de module Persoonlijke hulp. U kunt kiezen uit 3 pakketten. Binnen elk pakket kiest u de modules en eventuele optionele dekkingen die u wilt verzekeren. U kunt kiezen voor Europa- of Wereld dekking. Heeft u of een andere verzekerde hulp nodig vanwege ziekte, ongeval of overlijden van u zelf, uw reisgenoot of directe familie?  Anker Alarm Service verzorgt de hulp.

Keuze: medisch

De geneeskundige kosten zijn optioneel gedekt onder onze reisverzekering. We vergoeden de kosten van een spoedeisende of onverwachte medische behandeling, aanvullend op uw zorgverzekering. Overleg altijd eerst met Anker Alarm Service.

Extra informatie

Uw zorgverzekering dekt niet in alle landen alle zorgkosten. Wij vergoeden het wettelijke eigen risico van uw zorgverzekering. Het door u gekozen vrijwillig eigen risico op uw zorgverzekering vergoeden wij niet.

Bagage

Bij het pakket Instap is het verzekerd bedrag per schadegebeurtenis max. € 1.500,-, met een standaard eigen risico van € 50,-. Deze kunt u niet verlagen. Bij Comfort is dit bedrag max. € 3.500,-, met een eigen risico van € 50,-. U kunt wel kiezen voor geen eigen risico. Bij Optimaal is dit bedrag max. € 5.000,-, met een eigen risico van € 50,-. U kunt wel kiezen voor geen eigen risico. 

Een overzicht vindt u hier.

Extra informatie

Wij werken met een afschrijvingslijst om de vergoeding te bepalen. Aanvullend kunt u geld verzekeren tot maximaal € 500,- Sport- en hobbyartikelen kunt u aanvullend tot maximaal € 2.500,- verzekeren. 

Keuze: bijzondere sporten

Aanvullend kunt u de module Wintersport en bijzondere sporten meeverzekeren. Bijv. omdat u gaat skiën en/of snowboarden. Heeft u ook andere modules aanvullend meeverzekerd (bijv. Geneeskundige kosten) dan zijn deze modules ook tijdens het uitoefenen van de wintersport of bijzondere sport verzekerd. Mits de sport is gedekt volgens de Lijst Bijzondere sporten.

Extra informatie

Bij deze verzekering hoort een Lijst bijzondere sporten. Op deze lijst geven wij aan welke sporten wij wel en niet dekken. En wanneer wij wel en geen kosten vergoeden die ontstaan zijn tijdens de uitoefening van de betreffende bijzondere sport.

Keuze: pech op reis

Met de module Hulp en vervangend vervoer bent u verzekerd voor hulpverlening en de kosten voor de huur van vervangend vervoer als uw vervoermiddel, of de bestuurder uitvalt. Neem altijd contact op met Anker Alarm Service. Daarnaast worden een aantal overige kosten vergoed vanuit deze module, die als gevolg van pech met uw vervoermiddel kunnen ontstaan.

Keuze: ongevallen

Bij blijvende invaliditeit of overlijden door een ongeval keren wij eenmalig een vast bedrag uit.

Keuze: kortlopende annuleringsverzekering

Het is mogelijk om naast deze reisverzekering de module Kortlopende annulering af te sluiten. U bent dan verzekerd voor annulering van uw reis voor aanvang van de reis en voor tussentijdsafbreken van uw reis. In de verzekeringsafspraken geven wij aan voor welke annuleringsoorzaken u verzekerd bent. U kunt deze module ook apart afsluiten, zonder dat u een reispakket kiest. 

Extra informatie

Deze module kent vier aanvullende dekkingen. U kunt u de dekkingen Huisdieren, Waarnemer, Natuurramp + terrorisme en/of Samengestelde reis meeverzekeren als u de module Kortlopende annulering afsluit. 

Keuze: Extra Sport- en hobbyuitrusting

Aanvullend kunt u de module Extra Sport- en hobbyuitrusting meeverzekeren. Bovenop het verzekerd bedrag voor de dekking van uw bagage, is uw uitrusting en toebehoren van een sport of hobby extra verzekerd tot maximaal € 2.500,- onder dezelfde voorwaarden als uw bagage.

Keuze: Geld

Heeft u gekozen voor het pakket Comfort of Optimaal? Dan kunt u de aanvullende module Geld afsluiten. U bent dan verzekerd tegen diefstal of verlies van uw geld in het buitenland.

Extra informatie

Er gelden specifieke verplichten bij deze module. U moet bijvoorbeeld verplicht aangifte doen na diefstal of verlies. U laat daarnaast geen geld onbeheerd achter. En u kan aantonen dat het vermiste geld in uw bezit was. Lees voor een volledig overzicht de verzekeringsafspraken van deze module.

Zakenreis

De module Zakenreis is standaard verzekerd. Mits er sprake is van stage of een administratief- of commercieel beroep. Overige zakenreizen zijn niet verzekerd.

Extra informatie

U kan uw beroep en functie aantonen aan ons.

Wat is niet verzekerd?

  • U bent niet verzekerd als u onzorgvuldig met uw spullen omgaat. Of bij fraude. Meer informatie over dekking en uitsluitingen leest u in de verzekeringsafspraken.

Reisadvies van de overheid

Heeft uw bestemming een negatief reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken? Dan bent u niet verzekerd voor schade die verband houdt met de reden van het negatieve reisadvies.

Niet verzekerd

Niet verzekerd is schade ontstaan of verergerd door: opzet, roekeloos gedrag of grove schuld. (Poging tot) fraude. Molest, zoals een gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer en muiterij. Atoomkernreacties.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Kijk goed naar de verschillende maximale vergoedingen tussen de dekkingen Instap, Comfort en Optimaal. Gaat er iets mis op reis? En heeft u dringend hulp nodig vanwege pech, een ongeval of ziekenhuisopname? Dan kunt u 24 uur per dag bellen met Anker Alarm Service. Doet u dit niet en heeft u bijvoorbeeld onredelijk hoge kosten? Dan krijgt u mogelijk niet alle kosten vergoed.

Extra informatie

Voor bagage dat wordt gerekend tot de kostbaarheden, gelden extra zorgvuldigheidsmaatregelen.

Eigen risico

Eigen Risico Bagage
Dekking Instap: standaard € 50,-. Dekking Comfort en Optimaal: standaard € 50,- of keuze voor geen eigen risico.

Afschrijvingslijst Bagage

Voor de vergoeding van bagage maken we gebruik van een afschrijvingslijst. U vindt de afschrijvingslijst op www.ankerinsurance.eu/downloads/

Lijst bijzondere sporten

Op deze lijst staat aangegeven voor welke sporten wij wel en geen dekking verlenen. En welke sporten aanvullend mee te verzekeren zijn via de module Wintersport en bijzondere sporten. Heeft u de Module Geneeskundige kosten en/of de module Ongevallen meeverzekerd? Wij geven ook op deze lijst aan of u dan wel of niet voor geneeskundige kosten en ongevallen verzekerd bent tijdens het beoefenen van bepaalde sporten. 

Extra informatie

De Lijst bijzondere sporten vindt u op www.ankerinsurance.eu/downloads 

Waar ben ik gedekt?

U kiest zelf voor dekking in Europa of wereldwijd, afhankelijk van uw reisbestemming. In Nederland bent u alleen verzekerd bij minimaal een betaalde overnachting. Bij Hulp en Huur vervoermiddel bent u verzekerd in alle landen in Europa, met uitzondering van Rusland, Armenië, Azerbeidzjan, Georgië, Kazachstan, Moldavië, Oekraïne en Wit-Rusland.

Extra informatie

De dekking Europa geeft dekking in het werelddeel dat oostelijk tot aan de Oeral en de Kaukasus loopt inclusief Georgië, Armenië en Azerbeidzjan en westelijk tot en met IJsland, Madeira, de Azoren en de Canarische Eilanden. Daarnaast geldt de dekking Europa ook voor Cyprus en de niet-Europese landen aan de Middellandse Zee.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Bel bij schade altijd zo snel mogelijk Anker Alarm Service. En u dient zoveel mogelijk te doen om de schade te voorkomen en te beperken (let goed op uw spullen). Geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan uw verzekeringsadviseur door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U betaalt premie per persoon en per vakantiedag. Betalen kan via een automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Uw verzekering begint op de ingangsdatum van de reis en stopt automatisch op de einddatum van uw reis. Beland u tijdens uw reis in het ziekenhuis en kunt u niet terug naar huis? Dan loopt de verzekering door, ook na de einddatum.

Hoe zeg ik mijn contract op?

De verzekering stopt vanzelf aan het einde van uw vakantie of op de einddatum van uw polis als deze datum eerder is.