Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

De Bruiloft verzekering dekt de risico's die zijn verbonden aan een bruiloft.

Wat is verzekerd?

U bent verzekerd voor de kosten van het niet doorgaan van de bruiloft, niet verschijnen van personen en diefstal, beschadeging en vermissing van bruidskleding en cadeaus.

Extra informatie

Raadpleeg de verzekeringsafspraken voor een volledig overzicht van de dekking en de uitsluitingen. Komt u er niet uit? Neem dan contact op met uw verzekeringsadviseur.
 

Verzekerd bedrag

Wat wij maximaal vergoeden staat op uw polisblad. Bij bruidskleding en cadeaus is het een vergoeding van 25% van het verzekerde bedrag tot een maximum van € 5.000,-.

Wat is niet verzekerd?

  • Raadpleeg de verzekeringsafspraken voor een volledig overzicht van de dekking en de uitsluitingen. Komt u er niet uit? Neem dan contact op met uw verzekeringsadviseur.

Vergunningen

Schade ontstaan doordat vergunningen of toestemmingen, die vereist zijn door bevoegde autoriteiten en die nodig zijn voor (delen van) de bruiloft, ontbreken.

Epedemie, pandemie of besmettelijke ziekte

Wij vergoeden geen kosten voor het niet doorgaan van de bruiloft als dit komt door een epidemie, pandemie of besmettelijke ziekte.

Faillissement

Wij vergoeden geen extra kosten die moeten worden gemaakt door faillissement van u of de mensen of de organisatie(s) die de bruiloft organiseren. De kosten die u al heeft betaald aan de organisator vergoeden wij wel.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Bij bruidskleding en cadeaus geldt een eigen risico van € 50,-.

Geld

Bij in ontvangst genomen cadeaus is geld en geldswaardige papieren niet verzekerd.

Slecht weer

U kunt de gevolgen van slecht weer niet verzekeren.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt in Europa (continent). En het bruidspaar woont in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Neem bij schade zo snel mogelijk contact op met uw verzekeringsadviseur. En u dient zoveel mogelijk te doen om schade te voorkomen en te beperken (let goed op uw spullen). Geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door aan uw verzekeringsadviseur.

Wanneer en hoe betaal ik?

U moet de premie direct na het afsluiten van de verzekering betalen. In ieder geval voordat de bruiloft plaatsvindt.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint en eindigt op de datum die op de polis staat.

Hoe zeg ik mijn contract op?

De verzekering kan niet worden opgezegd. Het is een verzekering voor een kortlopende termijn.