Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Kunt u onverwacht niet op reis of moet u uw reis voortijdig afbreken? Dan vergoedt deze verzekering annuleringskosten tot maximaal de reissom die u heeft betaald.

Wat is verzekerd?

U bent verzekerd voor de annuleringskosten vanaf het moment dat u deze verzekering heeft gesloten. Tijdens uw reis is er dekking voor niet gebruikte reisdagen. Aanvullend kunt u vertrekvertraging en zaakwaarnemer meeverzekeren.

Gezondheid

We keren uit bij overlijden, een ongeval, ernstige ziekte of onverwachte medische behandeling. Of als je door complicaties bij je zwangerschap niet kunt reizen.

Familie

We keren uit bij overlijden, een ongeval, ernstige ziekte of onverwachte medische behandeling van uw: Echtgenoot of levenspartner. Ouders, stiefouders of pleegouders. Broers en zussen. Kinderen, stiefkinderen of pleegkinderen. Overgrootouders. Kleinkinderen.

Extra informatie

Wij keren ook uit als uw duurzame relatie of huwelijk onverwachts wordt ontbonden.

Werk

We keren uit als u de reis annuleert omdat u een nieuwe baan heeft gekregen nadat u werkloos bent geweest. Of als u buiten uw schuld ontslagen bent.

Woning

We keren uit als u de reis annuleert omdat u onverwacht een huurwoning toegewezen krijgt. En bij koop of verkoop van uw woning.

Extra informatie

Of als u door ernstige schade aan uw eigendommen, woning of bedrijfsgebouw zelf ter plaatse moet zijn.

Zelf samengestelde reizen

Heeft u zelf alle onderdelen van uw reis, los van elkaar, geboekt? En valt er één onderdeel uit waardoor uw hele reis niet door kan gaan? Dan bent u verzekerd tot maximaal de annuleringskosten van de overige onderdelen.

Keuze: Vetrektvertraging

U kunt vertrekvertraging meeverzekeren. Reist u vanuit Nederland met het vliegtuig, bus, trein of boot? En heeft u op weg naar uw eerste reisbestemming een vertraging van minimaal 8 uur? Dan heeft u recht op een vergoeding.

Extra informatie

Vertrek vanaf een buitenlandse luchthaven binnen een straal van 100 km van de Nederlandse grens wordt ook gezien als vertrek vanuit Nederland.

Keuze: Zaakwaarnemer

U kunt een zaakwaarnemer meeverzekeren. Dat kan de persoon zijn die uw taken op uw werk waarneemt. Of de persoon die op uw huis of huisdier past terwijl u op reis bent. Als uw waarnemer iets overkomt, kunt u uw reis annuleren of voortijdig afbreken. U heeft dan recht op vergoeding van de annuleringskosten of de ongebruikte reisdagen. 

Wat is niet verzekerd?

  • Als u uw reis wilt annuleren om een reden die niet in de voorwaarden staat vermeld dan is dat niet verzekerd en is er geen recht op een vergoeding.

Ramp op de reisbestemming

Annulering wegens een natuurramp, epidemie of aanslag in het vakantieland is niet verzekerd. De reisorganisatie of het Calamiteitenfonds vergoedt soms (een deel van) de schade.

Reisadvies van de overheid

Let op of uw bestemming (op het moment van boeken van uw reis) een negatief reisadvies heeft van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Dit wordt aangegeven met kleurcode rood of oranje. Dan is annulering van uw reis niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Is een gebeurtenis of situatie vóór het afsluiten van de annuleringsverzekering al bekend? Dan biedt een annuleringsverzekering geen dekking.

Maximale vergoeding

Wij vergoeden de (boekings)kosten die u al hebt gemaakt en niet terugkrijgt. Tot maximaal de verzekerde reissom. Als u de reis voortijdig afbreekt, vergoeden wij de kosten over de niet gebruikte vakantiedagen.

Waar ben ik gedekt?

De hele wereld.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U betaalt premie over de reissom. Betalen kan via een automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op het polisblad staat. En eindigt op de laatste dag van uw reis. Verandert er iets in uw situatie? Meld dat dan aan uw verzekeringsadviseur.

Hoe zeg ik mijn contract op?

De verzekering stopt vanzelf aan het einde van uw reis of op de einddatum van uw polis als deze datum eerder is.