Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade als u op reis bent. Bijvoorbeeld bij ziekte, ongeval, overlijden of diefstal. De kortlopende reisverzekering geldt voor de duur van de reis.

Wat is verzekerd?

U bent standaard verzekerd voor persoonlijke hulp en geneeskundige kosten. U kunt kiezen tussen de Standaard en Premium dekking. Bij de Premium dekking is standaard ook bagage meeverzekerd. Als u of een andere verzekerde hulp nodig heeft door ziekte, ongeval of overlijden van u zelf, uw reisgenoot of directe familie. Anker Alarm Service verzorgd de hulp

Extra informatie

U kunt kiezen voor Europa of Wereld dekking. U kunt de verzekering aanvullen met extra keuzedekkingen.

Medisch

De geneeskundige kosten zijn standaard gedekt onder onze reisverzekering. We vergoeden de kosten van een spoedeisende of onverwachte medische behandeling, aanvullend op uw zorgverzekering. Overleg altijd eerst met Anker Alarm Service.

Extra informatie

Uw zorgverzekering dekt niet in alle landen alle zorgkosten. Wij vergoeden het wettelijke eigen risico van uw zorgverzekering. Het door u gekozen vrijwillig eigen risico op uw zorgverzekering vergoeden wij niet.

Bagage

De dekking bagage is alleen verzekerd onder Premium. Bagage is verzekerd voor een dagwaarde tot maximaal € 3.000,-. Aanvullend kunt u geld verzekeren tot maximaal € 500,- en extra bagage tot maximaal € 2.500,- verzekeren. Deze aanvullende dekkingen zijn alleen mogelijk bij Premium. Wij werken met een afschrijvingslijst.

Keuze: bijzondere sporten

Aanvullend kunt u de dekking Skiën en snowboarden meeverzekeren. De standaard dekking zoals persoonlijke hulp en geneeskundige kosten zijn tijdens uw wintersport ook verzekerd. Heeft u ook andere dekkingen aanvullend meeverzekerd dan zijn deze ook tijdens wintersport verzekerd.

Keuze: pech op reis

Met de dekking Hulp en Huur vervoermiddel bent u verzekerd van hulp en vervangend vervoer als uw vervoermiddel of de bestuurder uitvalt. Neem altijd contact op met Anker Alarm Service.

Keuze: ongevallen

Bij blijvende invaliditeit of overlijden door een ongeval keren wij eenmalig een vast bedrag uit.

Keuze: kortlopende annuleringsverzekering

Het is mogelijk om naast deze reisverzekering een kortlopende annuleringsverzekering af te sluiten. Een overzicht van de dekkingen van de annuleringsverzekering vindt u op de verzekeringskaart die bij de Kortlopende annuleringverzekering staat.

Wat is niet verzekerd?

  • U bent niet verzekerd als u onzorgvuldig met uw spullen omgaat, of als schade ontstaat tijdens zakenreizen of vrijwilligerswerk. Of bij fraude. Meer informatie over dekking en uitsluitingen leest u in de verzekeringsafspraken.

Reisadvies van de overheid

Heeft uw bestemming een negatief reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken? Dan is uw reis niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Gaat er iets mis op reis? En heeft u dringend hulp nodig vanwege pech, een ongeval of ziekenhuisopname? Dan kunt u 24 uur per dag bellen met Anker Alarm Service. Doet u dit niet en heeft u bijvoorbeeld onredelijk hoge kosten? Dan krijgt u mogelijk niet alle kosten vergoed.

Waar ben ik gedekt?

U kiest zelf voor dekking in Europa of wereldwijd, afhankelijk van uw reisbestemming. In Nederland bent u alleen verzekerd bij minimaal een betaalde overnachting. Bij Hulp en Huur vervoermiddel bent u verzekerd in alle landen in Europa, met uitzondering van Rusland, Armenië, Azerbeidzjan, Georgië, Kazachstan, Moldavië, Oekraïne en Wit-Rusland.

Extra informatie

De dekking Europa geeft dekking in het werelddeel dat oostelijk tot aan de Oeral en de Kaukasus loopt inclusief Georgië, Armenië en Azerbeidzjan en westelijk tot en met IJsland, Madeira, de Azoren en de Canarische Eilanden. Daarnaast geldt de dekking Europa ook voor Cyprus en de niet-Europese landen aan de Middellandse Zee.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Bel bij schade altijd zo snel mogelijk Anker Alarm Service. En u dient zoveel mogelijk te doen om de schade te voorkomen en te beperken (let goed op uw spullen). Geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan uw verzekeringsadviseur door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U betaalt premie per persoon en per vakantiedag. Betalen kan via een automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Uw verzekering begint op de ingangsdatum van de reis en stopt automatisch op de einddatum van uw reis. Beland u tijdens uw reis in het ziekenhuis en kunt u niet terug naar huis? Dan loopt de verzekering door, ook na de einddatum.

Hoe zeg ik mijn contract op?

De verzekering stopt vanzelf aan het einde van uw vakantie of op de einddatum van uw polis als deze datum eerder is.