Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Als u per ongeluk iemand verwondt of spullen van iemand beschadigt en volgens de wet aansprakelijk bent. Alleen dan vergoedt deze verzekering de schade van de ander.

Extra informatie

Ook als u per ongeluk een huisgenoot verwondt, is dat verzekerd.

Wat is verzekerd?

U kunt deze verzekering afsluiten voor uzelf, maar ook voor uw gezinsleden en andere huisgenoten.

Extra informatie

Gezinsleden en andere huisgenoten zijn de personen met wie u in gezinsverband samenwoont. Ook uitwonende studerende kinderen zijn verzekerd.

Oppassen of logeren

Schade veroorzaakt tijdens oppassen of tijdens logeren bij iemand anders is verzekerd tot maximaal € 12.500,- per schade.

Schade tijdens een vriendendienst

Schade die u veroorzaakt tijdens een vriendendienst is verzekerd tot maximaal € 12.500,- per schade.

Extra informatie

Bijvoorbeeld: u helpt een vriend om zijn wasmachine te tillen. En deze gaat stuk omdat u de wasmachine uit uw handen laat vallen.

Schade door een huisdier

Schade die uw huisdieren bij iemand anders veroorzaken, is verzekerd.

Extra informatie

Bijvoorbeeld: uw hond rukt zich los en rent plotseling de straat op. Hierdoor raakt een fietser gewond.

Schade door de eigen woning

Schade veroorzaakt door het eigen huis dat u bewoont is verzekerd.

Extra informatie

Bijvoorbeeld een dakpan die zomaar op de auto van de buurman valt.

Schade aan gehuurde of geleende spullen

We vergoeden geen schade aan gehuurde spullen, maar schade aan geleende spullen is wel gedekt.

Schade door sport en spel

Als u tijdens sport en spel aan iemand anders schade toebrengt, dan is dat bijna altijd verzekerd. De vergoeding is beperkt tot maximaal € 12.500.

Extra informatie

Als u bijvoorbeeld de tennisbal expres in het publiek slaat, vergoeden wij de schade niet.

Schade tijdens werk

Schade die ontstaat tijdens betaald werk is niet verzekerd. Schade ontstaan tijdens vrijwilligerswerk is wel verzekerd.

Extra informatie

U mag een kleine onkostenvergoeding krijgen voor het vrijwilligerswerk.

Wat is niet verzekerd?

  • Niet verzekerd is onder andere schade door opzet of een misdrijf. Of als het gaat om schade aan uw eigen spullen of die van uw huisgenoten.

Schade door auto

Dit is niet verzekerd, maar valt onder de verplichte auto WA-verzekering.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

We keren niet altijd uit bij aansprakelijkheidsschade. Bijvoorbeeld wanneer sprake is van opzet of seksuele gedragingen. Of wanneer u niet langer in Nederland woont. Raadpleeg voor de volledige opsomming de polisvoorwaarden of neem contact op met uw verzekeringsadviseur.

Eigen risico

Standaard geldt geen eigen risico. Soms is gekozen voor een eigen risico en dan brengen we dit in mindering op de uitkering.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering biedt dekking in Nederland en in alle andere landen.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Wanneer u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Heeft u schade? Meld dit dan zo snel mogelijk. Als er veranderingen zijn in uw situatie dan is het belangrijk om deze via uw assurantieadviseur aan ons door te geven.

Wanneer en hoe betaal ik?

Het is mogelijk om de premie eenmaal per jaar of in termijnen te betalen. Bij betaling in termijnen rekenen wij een premieopslag, tenzij u via automatische incasso betaalt. Als uw verzekering deel uitmaakt van een pakket dan wordt er géén opslag in rekening gebracht. Bij maandbetaling is het alleen mogelijk om via automatische incasso te betalen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de ingangsdatum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de dekking stoppen. Anders loopt de verzekering door totdat deze wordt opgezegd.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na één jaar kunt u uw verzekering op elk gewenst moment opzeggen. Dit kunt u schriftelijk of per e-mail via uw assurantieadviseur aan ons doorgeven. De verzekering eindigt dan een maand nadat wij het verzoek tot beëindiging hebben ontvangen.