Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

De Vol-Casco autoverzekering (ook wel allrisk genoemd), vergoedt schade die u met uw auto aan anderen veroorzaakt en schade aan uw eigen auto.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan uw auto verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

Als u met uw auto schade veroorzaakt aan anderen, of de auto of spullen van iemand anders dan is dat verzekerd. De Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA) is verplicht.

Hulpverlening na een ongeval

Slepen en repatriëring zijn verzekerd.

Extra informatie

Repatriëring betekent dat we u naar huis brengen na een ongeval.

Diefstal of total loss

Bij diefstal of total loss van de auto krijgt u de nieuwwaarde, aanschafwaarde of dagwaarde. Dit is onder andere afhankelijk van de leeftijd van de auto.

Reparatie

Bij schade kunt u kiezen wie de reparatie uitvoert. Bij herstel door Schadegarant gelden een aantal voordelen, zoals geen standaard eigen risico en gratis vervangend vervoer tijdens de reparatie.

Extra informatie

Bij een total loss schade blijft het eigen risico gelden. Voor meer informatie kunt u kijken op: www.schadegarant.nl.

Schade door brand en natuur

Schade door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem, overstroming of aanrijding met een dier is verzekerd.

Ruitschade

Bij ruitschade kunt u kiezen wie de reparatie uitvoert. Wordt de ruit gerepareerd dan geldt er geen eigen risico. Moet de ruit worden vervangen, dan geldt het standaard eigen risico. Dit eigen risico wordt gehalveerd bij vervanging door Glasgarant.

Extra informatie

Voor meer informatie kunt u kijken op: www.glasgarant.nl.

Inbraak

Inbraak of een poging tot diefstal is verzekerd.

Extra informatie

Soms gelden er eisen aan de beveiliging van uw auto.

Schade aan eigen auto

Alle schade aan uw eigen auto is verzekerd. Ook als de schade uw eigen schuld is.

Pechhulp

Pechhulp is alleen verzekerd buiten Nederland.

Wat is niet verzekerd?

  • Bij schade door opzet of rijden zonder rijbewijs. Of door misbruik van alcohol of drugs. En bij schade tijdens verhuur of vervoer tegen betaling. In deze gevallen kan het zijn dat u de betaalde schade moet terugbetalen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

U kunt uw Vol-Casco verzekering uitbreiden een Rechtsbijstandsverzekering Verkeer of een Ongevallen- of Schadeverzekering Inzittenden. Neem contact op met uw verzekeringsadviseur en vraag naar de mogelijkheden.

Eigen risico

Wanneer u kiest voor Schadegarant komt het standaard eigen risico te vervallen (behalve bij total loss). Bij reparatie van de ruit is géén eigen risico van toepassing. Bij ruitvervanging door Glasgarant wordt het standaard eigen risico gehalveerd.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in Europa, Israël, Marokko, Tunesië en Turkije. Bij de polis krijgt u de Groene Kaart. Daarop staat precies in welke landen u verzekerd bent.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Wanneer u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Heeft u schade? Meld dit dan zo snel mogelijk. Als er veranderingen zijn in uw situatie dan is het belangrijk om deze via uw assurantieadviseur aan ons door te geven.

Wanneer en hoe betaal ik?

Het is mogelijk om de premie eenmaal per jaar of in termijnen te betalen. Bij betaling in termijnen rekenen wij een premieopslag, tenzij u via automatische incasso betaalt. Als uw verzekering deel uitmaakt van een pakket dan wordt er géén opslag in rekening gebracht. Bij maandbetaling is het alleen mogelijk om via automatische incasso te betalen.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat u geen schade claimt, kunt u premiekorting krijgen (tot 80%). Als uschade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen. Of u betaalt een toeslag.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de ingangsdatum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de dekking stoppen. Anders loopt de verzekering door totdat deze wordt opgezegd.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u uw verzekering op elk gewenst moment opzeggen. Dit kunt u schriftelijk of per e-mail via uw assurantieadviseur aan ons doorgeven. De verzekering eindigt dan een maand nadat wij het verzoek tot beëindiging hebben ontvangen.