Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade die met of door uw bromfiets, scooter, snorfiets aan anderen veroorzaakt is. Dekking voor Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) is verplicht. U kiest zelf voor aanvullende dekkingen. Bijvoorbeeld een vol-casco verzekering of ongevallen opzittendenverzekering.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan uw bromfiets verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

U bent verzekerd voor schade die u met uw bromfiets veroorzaakt aan anderen of andermans auto, bromfiets of spullen. Dit is een wettelijk verplichte verzekering.

Diefstal of total loss

Als de schade binnen één jaar na aanschaf van de bromfiets is ontstaan en de bromfiets is totaal verloren, ontvangt u de aanschafwaarde tot maximaal het verzekerde bedrag in plaats van de dagwaarde. Wanneer u niet de eerste eigenaar bent, geldt de aanschafwaarde niet. Dan ontvangt u bij totaal verlies de dagwaarde.

Extra informatie

De aanschafwaarde is de verkoopprijs van het object zoals vermeld op de originele aankoopnota van een bij de Kamer van Koophandel ingeschreven rijwielhandelaar. De dagwaarde is de nieuwwaarde op het moment van de schade, onder aftrek van een bedrag wegens waardevermindering door ouderdom en/of slijtage volgens Nederlandse maatstaven.

Keuze: schade door brand of natuur

Alleen in het geval van een vol-cascoverzekering is schade door brand en natuur meeverzekerd.

Keuze: schade aan eigen bromfiets

Alleen in het geval van een vol-cascoverzekering is alle schade aan uw bromfiets verzekerd. Ook als de schade uw eigen schuld is.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade veroorzaakt door opzet of door rijden zonder geldig rijbewijs. Of door misbruik van alcohol of drugs. En bij schade die veroorzaakt is tijdens verhuur van de bromfiets of tijdens vervoer van goederen en/of personen tegen betaling.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Bij een bromfiets en een snorfiets moet gebruik worden gemaakt van een ART goedgekeurd slot van categorie 3 of hoger.

Extra informatie

Wanneer het object is gestolen of wordt vermist moeten altijd de originele sleutels worden opgestuurd. Schade aan de kleding en/of de helm is verzekerd tot een maximum van € 200,- per gebeurtenis.

Eigen risico

Het eigen risico is 10% van de cataloguswaarde met een minimum van € 125,- en een maximum van € 250,- per gebeurtenis. Bij een schade aan een brommobiel gelden afwijkende eigen risico’s.

Extra informatie

Afwijkende eigen risico's brommobiel: voor het vervangen van een ruit is dit € 150,-. Bij reparatie van een ruit geldt geen eigen risico. Bij andere schade is het eigen risico € 300,-.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in Nederland en Europa. Bij de polis ontvangt u de Groene Kaart. Hierop staat precies in welke landen u verzekerd bent.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Wanneer u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Heeft u schade? Meld dit dan zo snel mogelijk. Als er veranderingen zijn in uw situatie dan is het belangrijk om deze via uw assurantieadviseur aan ons door te geven.

Wanneer en hoe betaal ik?

Het is mogelijk om de premie eenmaal per jaar of in termijnen te betalen. Bij betaling in termijnen rekenen wij een premieopslag, tenzij u via automatische incasso betaalt. Als uw verzekering deel uitmaakt van een pakket dan wordt er géén opslag in rekening gebracht. Bij maandbetaling is het alleen mogelijk om via automatische incasso te betalen.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat u geen schade claimt, kunt u premiekorting krijgen (tot 40%). Als u wel schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen. Of u betaalt een toeslag.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de ingangsdatum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de dekking stoppen. Anders loopt de verzekering door totdat deze wordt opgezegd.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u uw verzekering op elk gewenst moment opzeggen. Dit kunt u schriftelijk of per e-mail via uw assurantieadviseur aan ons doorgeven. De verzekering eindigt dan een maand nadat wij het verzoek tot beëindiging hebben ontvangen.