Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan uw (sta)caravan of vouwwagen. Of schade die uw losgekoppelde (sta)caravan of vouwwagen veroorzaakt. U kiest zelf voor aanvullende dekkingen. Bijvoorbeeld voor de voortent of inventaris.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan uw caravan verzekerd is.

Hulpverlening na een ongeval

Noodreparatie is verzekerd tot € 250,-.

Diefstal of total loss

Wanneer de caravan of vouwwagen verloren is gegaan, vergoeden wij de waarde van de caravan of vouwwagen op het ogenblik voor de schadegebeurtenis onder aftrek van de waarde van de restanten. Dit geldt ook wanneer de caravan of vouwwagen is gestolen.

Reparatie

U kiest zelf wie de schade repareert. Wij vergoeden de reparatiekosten wanneer binnen 3 maanden daadwerkelijk tot herstel is overgegaan. Zonder aangetoond herstel door middel van een reparatienota vergoeden wij maximaal de helft van de reparatiekosten.

Extra informatie

Wanneer de beschadiging gezien de aard en omvang van de beschadiging, de gebruikswaarde van de caravan of vouwwagen niet aantast, hebben wij het recht om uitsluitend een bedrag wegens waardevermindering te vergoeden.

Keuze: schade door hagel en storm

Schade door hagel is niet verzekerd. Schade door storm is wel verzekerd.

Keuze: inboedel

De spullen in uw caravan of vouwwagen zijn niet standaard meeverzekerd. Het is wel mogelijk om dit apart mee te verzekeren.

Keuze: uitrusting

Schade aan bijvoorbeeld een luifel, voortent, fietsendrager, mover, bijzettent of schotelantenne is niet standaard meeverzekerd. Het is wel mogelijk om dit apart mee te verzekeren.

Speciaal kenmerk

Schade die met of door de caravan of vouwwagen is veroorzaakt, terwijl deze niet gekoppeld is aan een auto, is verzekerd tot maximaal 50.000,- per gebeurtenis.

Wat is niet verzekerd?

  • Is de caravan of vouwwagen aan de auto gekoppeld? Dan gelden dezelfde uitsluitingen als bij een autoverzekering. We vergoeden bijvoorbeeld geen schade door opzet of bij rijden zonder rijbewijs. Of door misbruik van alcohol of drugs.

Schade door brand of natuur

Schade door bijvoorbeeld brand, bliksem en storm is verzekerd.

Pechhulp

Niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Een caravan jonger dan 5 jaar moet voorzien zijn van een goed functionerend SCM goedgekeurde wielklem of koppelingsslot.

Eigen risico

Er geldt een eigen risico van € 150,- per gebeurtenis. Dit geldt niet voor schade aan een stacaravan.

Extra informatie

De AnsvarIdéa Caravanverzekering werkt in Nederland samen met Omnia en Re-Camp caravan en camper, het samenwerkingsverband van caravanherstelbedrijven die uitgebreide garantie geven op reparaties. Laat u uw schade repareren bij een Omnia of Re-Camp caravan en camper herstelbedrijf? Dan bespaart u € 75 op uw eigen risico.

Stallen

De caravan of vouwwagen is verzekerd in een overdekte en bewaakte stalling.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering geldt binnen Nederland en een grensstrook van 100 km daarbuiten. Bij een toercaravan of vouwcaravan is de verzekering ook van kracht in Europa en de niet-Europese landen rondom de Middellandse Zee.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Wanneer u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Heeft u schade? Meld dit dan zo snel mogelijk aan de Alarmcentrale. Als er veranderingen zijn in uw situatie dan is het belangrijk om deze via uw assurantieadviseur aan ons door te geven.

Wanneer en hoe betaal ik?

Het is mogelijk om de premie eenmaal per jaar of in termijnen te betalen. Bij betaling in termijnen rekenen wij een premieopslag, tenzij u via automatische incasso betaalt. Als uw verzekering deel uitmaakt van een pakket dan wordt er géén opslag in rekening gebracht. Bij maandbetaling is het alleen mogelijk om via automatische incasso te betalen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de ingangsdatum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de dekking stoppen. Anders loopt de verzekering door totdat deze wordt opgezegd.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u uw verzekering op elk gewenst moment opzeggen. Dit kunt u schriftelijk of per e-mail via uw assurantieadviseur aan ons doorgeven. De verzekering eindigt dan een maand nadat wij het verzoek tot beëindiging hebben ontvangen.