Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade als u op vakantie bent en de reis duurt niet langer dan 90 dagen.

Wat is verzekerd?

U bent verzekerd voor hulp voor personen. Als u of een andere verzekerde hulp nodig hebt door ziekte, ongeval, of overlijden van uzelf, uw reisgenoot of directe familie. Ook bij een natuurramp. Deze hulp wordt verzorgd via de Ansvar Alarmcentrale: +31 (0) 70 - 314 53 53. U kunt kiezen voor het dekkingsgebied Europa of Wereld.

Extra informatie

U kunt uw verzekering aanvullen met extra keuzedekkingen.

Medisch

Met de dekking Geneeskundige kosten bent u verzekerd voor de kosten van een spoedeisende en onverwachte medische behandeling. De dekking is aanvullend op uw zorgverzekering. Het is daarom noodzakelijk dat u een geldige Nederlandse zorgverzekering hebt.

Extra informatie

Het gaat om het vergoeden van het verschil tussen zorgkosten die u moet betalen en waarvoor u al via uw zorgverzekering verzekerd bent (uw zorgverzekering dekt niet in alle landen alle zorgkosten). Het is noodzakelijk dat u een geldige Nederlandse basis zorgverzekering hebt.

Bagage

U bent verzekerd voor beschadiging, diefstal en verlies van uw bagage. Voor bepaalde spullen gelden maximale vergoedingen. Er geldt geen eigen risico. U ontvangt de nieuwwaarde voor bagage niet ouder dan 1 jaar en anders de dagwaarde. Voor de vergoeding maken we gebruik van een afschrijvingslijst.

Een overzicht vindt u hier.

Extra informatie

Afhankelijk van de gekozen dekking is uw bagage verzekerd tot € 3.000 of € 4.000 per persoon.

Keuze: wintersport en bijzondere sporten

Wintersport moet apart worden meeverzekerd. Er is geen dekking wanneer de schade is ontstaan ten gevolge van het uitoefenen van een gevaarlijke sport, zoals bijvoorbeeld parachutespringen, bungeespringen, rafting en canyoning.

Keuze: ongevallen

Bij blijvende invaliditeit of overlijden door een ongeval keren we een vast bedrag uit.

Keuze: doorlopende annuleringsverzekering

Voor het annuleren van een reis moet een aparte verzekering worden gesloten. Hiervoor is dus géén dekking op de doorlopende reisverzekering. U kunt kiezen uit twee verzekerde bedragen € 1.500 of € 3.500 per verzekerde per reis.

Keuze: Hulp en Huur Vervoermiddel

Met de dekking Hulp en Huur vervoermiddel bent u verzekerd van vervangend vervoer en hulp wanneer uw vervoermiddel of de bestuurder onvoorzien uitvalt. Schade aan, diefstal van, of schade door het te zwaar beladen van uw vervoermiddel is niet verzekerd.

Extra informatie

In Nederland is deze rubriek alleen geldig tijdens reizen die minimaal één overnachting of een periode van meer dan 24 uur omvatten, waarvan u het desbetreffende boekings-/reserverings-/ betalingsbewijs kan overleggen

Keuze: Doorlopende Garantie-annulering

Voor het annuleren van een reis moet een aparte verzekering worden gesloten. Hiervoor is dus géén dekking op de doorlopende reisverzekering. U kunt kiezen uit twee verzekerde bedragen € 1.500 of € 3.500 per verzekerde per reis.

Keuze: Overige dekkingsmogelijkheden

Andere dekkingen waar u ook uit kunt kiezen zijn de dekkingen Recreatiedekking Nederland, Rechtsbijstand en Extra Sportuitrusting.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade die ontstaat tijdens zakenreizen. Of schade door fraude of als u onzorgvuldig met uw spullen bent omgegaan. Meer informatie over de dekking en uitsluitingen van de verzekering leest u in de voorwaarden.

Pech op reis

Bij pech met eigen vervoer, zoals uw auto, camper of caravan, bent u niet verzekerd.

Negatief reisadvies

Let op of uw bestemming (op het moment van boeken van uw reis) een negatief reisadvies heeft van het Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft. Dit wordt aangegeven met kleurcode rood of oranje. Schade door bijvoorbeeld molest is uitgesloten van dekking.

Extra informatie

Heeft uw bestemming een negatief reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (op het moment van boeken van uw reis)? Dan is annulering van uw reis niet verzekerd.

Gebruik van alcohol, drugs en medicijnen

Niet verzekerd is schade die is veroorzaakt terwijl verzekerde onder zodanige invloed van alcohol of enig bedwelmend of opwekkend middel verkeerde.

Diefstal uit een vervoermiddel

Schade aan of diefstal van uw kostbare zaken uit een vervoermiddel is alleen verzekerd als er sporen van braak zijn en uw kostbare zaken niet zichtbaar opgeborgen waren in het vervoermiddel.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Gaat er iets mis op reis? En heeft u dringend hulp nodig vanwege pech, een ongeval of ziekenhuisopname? Dan kunt u 24 uur per dag bellen met de Ansvar Alarmcentrale: +31 (0) 70 - 314 53 53. Doet u dit niet en heeft u bijvoorbeeld onredelijk hoge kosten? Dan krijgt u mogelijk niet alle kosten vergoed.

Eigen risico

De Bagegedekking kent een eigen risico van € 50 of € 0 per gebeurtenis per reis. De hoogte is afhankelijk van het pakket dat u kiest. 

Kosten zorgverzekering

Wij vergoeden een eventueel ingehouden verplicht eigen risico op de zorgverzekering als gevolg van een gemaakte geneeskundige kosten. Dit geldt niet voor een vrijwillig gekozen hoger eigen risico.

Waar ben ik gedekt?

U kiest voor dekking in Europa of wereldwijd. De dekking Europa geldt ook voor Cyprus en de niet-Europese landen aan de Middellandse Zee. In Nederland bent u alleen verzekerd bij minimaal één betaalde overnachting.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Bel bij schade altijd zo snel mogelijk de Ansvar Alarmcentrale: +31 (0) 70 - 314 53 53. U moet zoveel mogelijk doen om de schade te voorkomen en te beperken (goed op uw spullen passen). Doe bij diefstal aangifte en geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Het is mogelijk om de premie eenmaal per jaar of in termijnen te betalen. Bij betaling in termijnen rekenen wij een premieopslag, tenzij u via automatische incasso betaalt. Als uw verzekering deel uitmaakt van een pakket dan wordt er géén opslag in rekening gebracht. Bij maandbetaling is het alleen mogelijk om via automatische incasso te betalen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de ingangsdatum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de dekking stoppen. Anders loopt de verzekering door totdat deze wordt opgezegd.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u uw verzekering op elk gewenst moment opzeggen. Dit kunt u schriftelijk of per e-mail via uw assurantieadviseur aan ons doorgeven. De verzekering eindigt dan een maand nadat wij het verzoek tot beëindiging hebben ontvangen.