Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan spullen in uw huis.

Wat is verzekerd?

Alle spullen in uw huis, zoals meubels, TV's, gordijnen, keukengerei en kleding. Behalve wanneer in de polisvoorwaarden de schade uitdrukkelijk van de dekking is uitgesloten. Soms is de omvang van de schadevergoeding beperkt.

Verzekerd bedrag

We vergoeden maximaal het bedrag waarvoor uw inboedel is verzekerd. Het verzekerde bedrag staat op de polis. Bij sommige schades vergoeden we een maximum. Afhankelijk van de ouderdom krijgt u de nieuwwaarde of dagwaarde vergoed. Voor het bepalen van de hooge van de vergoeding maken we gebruik van een afschrijvingslijst.

Een overzicht vindt u hier.

Contra-expertise na schade

Bent u het niet eens met de schadevaststelling door onze expert? Dan kunt u ook zelf een expert inschakelen. Neem over de vergoeding van deze kosten vooraf contact op met uw verzekeringsadviseur.

Sieraden

Sieraden zijn standaard verzekerd. Bij diefstal van lijfsieraden geldt een maximum van € 2.500,-.

(Audio-) apparatuur

Audiovisuele- en computerapparatuur is standaard verzekerd. Afhankelijk van de ouderdom krijgt u de nieuwwaarde of dagwaarde vergoed.

Spullen buiten huis

In sommige gevallen zijn spullen ook buitenshuis verzekerd. Dan gelden wel beperkingen. Raadpleeg de polisvoorwaarden of neem contact op met uw verzekeringsadviseur.

Vallen en stoten

Schade aan de inboedel door vallen en stoten is onder bepaalde omstandigheden verzekerd.

Extra informatie

Voor smartphones, tablets, laptops en op het lichaam draagbare apparaten zoals smartwatches en smartglasses geldt een beperkte vergoeding. Voor een kast die omvalt en daarbij beschadigt raakt geldt dat de schade van de kast zelf niet gedekt is. De schade die door het omvallen aan andere inboedel ontstaat is wel gedekt.

Keuze: Garantie tegen onderverzekering

Bij garantie tegen onderverzekering garanderen we dat bij een schade de werkelijke schade wordt vergoed. Vul in overleg met uw verzekeringsadviseur een inboedelwaardemeter in. U krijgt 5 jaar garantie. Dit wordt op de polis vermeld.

Wat is niet verzekerd?

  • We keren niet altijd uit bij schade. Bijvoorbeeld wanneer de schade is ontstaan door een een aardbeving, overstroming, constructiefouten, slijtage of achterstallig onderhoud. Raadpleeg de polisvoorwaarden of neem contact op met uw verzekeringsadviseur.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Waterschade is niet altijd gedekt. Bijvoorbeeld wanneer de schade is ontstaan door vocht- en waterdoorlating van muren, vloeren en in kelders. Raadpleeg de polisvoorwaarden of neem contact op met uw verzekeringsadviseur.

Eigen risico

Er geldt een eigen risico van € 50,- per schade. Is de schade ontstaan door brand, explosie, directe blikseminslag, aanrijding, aanvaring, lucht- en ruimtevaartuigen, meteoorstenen, water of diefstal dan geldt er geen eigen risico.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade aan uw inboedel/spullen in uw huis in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Wanneer u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Heeft u schade? Meld dit dan zo snel mogelijk aan de Alarmcentrale. Als er veranderingen zijn in uw situatie dan is het belangrijk om deze via uw assurantieadviseur aan ons door te geven.

Wanneer en hoe betaal ik?

Het is mogelijk om de premie eenmaal per jaar of in termijnen te betalen. Bij betaling in termijnen rekenen wij een premieopslag, tenzij u via automatische incasso betaalt. Als uw verzekering deel uitmaakt van een pakket dan wordt er géén opslag in rekening gebracht. Bij maandbetaling is het alleen mogelijk om via automatische incasso te betalen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de ingangsdatum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de dekking stoppen. Anders loopt de verzekering door totdat deze wordt opgezegd.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u uw verzekering op elk gewenst moment opzeggen. Dit kunt u schriftelijk of per e-mail via uw assurantieadviseur aan ons doorgeven. De verzekering eindigt dan een maand nadat wij het verzoek tot beëindiging hebben ontvangen.