Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering keert eenmalig een bedrag uit bij blijvende invaliditeit of overlijden door een ongeval.

Wat is verzekerd?

De uitkering hangt af van het verzekerd bedrag dat u kiest.

Blijvende invaliditeit

U ontvangt eenmalig een bedrag afhankelijk van de mate van invaliditeit en de verzekerde som. In sommige gevallen duurt het langer voordat de mate van invaliditeit is vastgesteld en u de uitkering krijgt. Over deze periode krijgt u dan rente.

Overlijden

Uw erfgenamen krijgen een bedrag als u overlijdt door een ongeval.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren onder andere niet uit als u het ongeval met opzet heeft veroorzaakt. Of als het ongeval een gevolg is van misbruik van alcohol of drugs. Wij keren ook niet uit als het ongeval is veroorzaakt tijdens het beoefenen van bepaalde gevaarlijke sporten, zoals parachutespringen en parapenten.

Uitgebreide dekking

Dit is niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

We keren niet uit wanneer u jonger bent dan 16 jaar en u bestuurt een motor. Bent u jonger dan 23 jaar dan keren we niet uit als u een motor bestuurt van 50cc of meer. Krijgt u een ongeval tijdens uw werk, dan vergoeden we 80% van het uit te keren bedrag.

Tijdelijke invaliditeit

Is er sprake van tijdelijke invaliditeit in plaats van blijvende invaliditeit? Dan ontvangt u geen uitkering.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt wereldwijd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Wanneer u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Heeft u schade? Meld dit dan zo snel mogelijk. Als er veranderingen zijn in uw situatie dan is het belangrijk om deze via uw assurantieadviseur aan ons door te geven.

Wanneer en hoe betaal ik?

Het is mogelijk om de premie eenmaal per jaar of in termijnen te betalen. Bij betaling in termijnen rekenen wij een premieopslag, tenzij u via automatische incasso betaalt. Als uw verzekering deel uitmaakt van een pakket dan wordt er géén opslag in rekening gebracht. Bij maandbetaling is het alleen mogelijk om via automatische incasso te betalen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de ingangsdatum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de dekking stoppen. Anders loopt de verzekering door totdat deze wordt opgezegd.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u uw verzekering op elk gewenst moment opzeggen. Dit kunt u schriftelijk of per e-mail via uw assurantieadviseur aan ons doorgeven. De verzekering eindigt dan een maand nadat wij het verzoek tot beëindiging hebben ontvangen.