Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met deze verzekering krijgt u juridische hulp van Anker Insurance Company n.v. bij een onverwacht geschil. Ook krijgt u onder andere een vergoeding voor proceskosten en kosten van onafhankelijke deskundigen.

Wat is verzekerd?

U bent verzekerd voor diverse geschillen die u als particulier kunt hebben. Onder andere conflicten over werk, wonen en consumentenaankopen.

Keuze: verkeer

Juridische hulp als u schade wilt verhalen die u in het verkeer hebt opgelopen. Bijvoorbeeld schade aan uw auto die door iemand anders veroorzaakt is. U kiest zelf of u hier wel of niet voor verzekerd bent.

Letsel

Juridische hulp als u letselschade op een ander wilt verhalen. Bijvoorbeeld na een arbeidsongeval of door een medische fout.

Wonen

Juridische hulp bij een geschil over huur, (ver)koop of (ver)bouw van uw woning. Of een geschil met buren of de overheid over uw woning.

Extra informatie

Deze dekking geldt niet voor bijvoorbeeld uw tweede woning.

Werk en inkomen

Juridische hulp bij een geschil met uw werkgever of uitkeringsinstantie.

Aankopen

Juridische hulp als u een geschil hebt over spullen die u koopt. Of over bijvoorbeeld een vakantieboeking of met dienstverleners (energie en telecom).

Familie en relaties

Bij een geschil over een erfenis, echtscheiding of beëindiging van een samenlevingscontract, is alleen een eenmalig juridisch advies verzekerd.

Wat is niet verzekerd?

  • Als u het geschil te laat meldt, heeft u geen recht op rechtsbijstand. Ook opzet en bestaande geschillen zijn uitgesloten. Net als zakelijke geschillen.

Fiscaal en vermogen

Is niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Nadat u de verzekering hebt afgesloten geldt een wachttijd van drie maanden. U bent niet verzekerd voor een geschil die binnen deze wachttijd ontstaat. Voor een geschil over onteigening geldt een wachttijd van twaalf maanden.

Extra informatie

Geschillen die ontstaan tijdens deze wachttijd zijn niet gedekt.

Maximum kosten en drempel

Anker Rechtshulp b.v. vergoedt de kosten van rechtsbijstand die wordt verleend door haar eigen juridisch specialisten volledig. Voor externe kosten (dus geen eigen juridische specialisten) geldt een maximum van € 7.500,-.

Extra informatie

Is het financieel belang van je zaak minder dan € 500,- dan verleent Anker Rechtshulp b.v. geen juridische hulp.

Vrije keuze rechtshulpverlener

Als uw geschil voor de rechter komt, mag u zelf een rechtshulpverlener kiezen. Daarbij gelden speciale voorwaarden en maximum uitkeringsbedragen. Raadpleeg de polisvoorwaarden of neem contact op met uw verzekeringsadviseur.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd bij geschillen in Nederland. Afhankelijk van het soort geschil verlenen we soms ook rechtsbijstand in Europa. Raadpleeg de polisvoorwaarden of neem contact op met uw verzekeringsadviseur.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Wanneer u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Heeft u schade? Meld dit dan zo snel mogelijk. Als er veranderingen zijn in uw situatie dan is het belangrijk om deze via uw assurantieadviseur aan ons door te geven.

Wanneer en hoe betaal ik?

Het is mogelijk om de premie eenmaal per jaar of in termijnen te betalen. Bij betaling in termijnen rekenen wij een premieopslag. Bij maandbetaling is het alleen mogelijk om via automatische incasso te betalen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de ingangsdatum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de dekking stoppen. Anders loopt de verzekering door totdat deze wordt opgezegd.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u uw verzekering op elk gewenst moment opzeggen. Dit kunt u schriftelijk of per e-mail via uw assurantieadviseur aan ons doorgeven. De verzekering eindigt dan een maand nadat wij het verzoek tot beëindiging hebben ontvangen.