Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan uw woonhuis.

Wat is verzekerd?

Uw woonhuis is verzekerd bij schade door alle schadegebeurtenissen. Behalve wanneer een gebeurtenis in de polisvoorwaarden uitdrukkelijk van de dekking is uitgesloten. Of wanneer de omvang van de schadevergoeding wordt beperkt.

Verzekerd bedrag

We vergoeden maximaal het bedrag waarvoor uw woonhuis is verzekerd. Het verzekerde bedrag staat op de polis. Dit bedrag is gebaseerd op de herbouwwaarde van uw woonhuis.

Contra-expertise na schade

Bent u het niet eens met de schadevaststelling door onze expert? Dan kunt u ook zelf een expert inschakelen. Neem over de vergoeding van deze kosten vooraf contact op met uw verzekeringsadviseur.

Glas

Schade aan glas is standaard meeverzekerd. Voor hard- en volglazen deuren vergoeden we maximaal € 1.000,-. Bij breuk van bijzonder glas vergoeden we maximaal € 500,-.

Tuin

Schade aan uw tuin of balkon is verzekerd tot maximaal € 10.000,-. De schade moet dan veroorzaakt zijn door brand, explosie, directe blikseminslag, aanrijding, aanvaring, lucht- en ruimtevaartuigen of meteoren. We vergoeden de kosten van aanleg, bestrating en beplanting.

Verbouwing, leegstand

Schade tijdens verbouwing of leegstand is beperkt verzekerd. Dit geldt ook wanneer uw woonhuis tijdelijk onbewoond of gekraakt is. Raadpleeg de polisvoorwaarden of neem contact op met uw verzekeringsadviseur.

Keuze: Garantie tegen onderverzekering

Bij garantie tegen onderverzekering garanderen we dat bij een schade de werkelijke schade wordt vergoed. Vul in overleg met uw verzekeringsadviseur een herbouwwaardemeter in. U krijgt 5 jaar garantie. Dit wordt op de polis vermeld.

Wat is niet verzekerd?

  • We keren niet altijd uit bij schade. Bijvoorbeeld wanneer de schade is ontstaan door grondwater, slecht of onvoldoende onderhoud van het woonhuis en ongedierte en schimmels. Raadpleeg voor de volledige opsomming de polisvoorwaarden of neem contact op met uw verzekeringsadviseur.

Vandalisme

Schade door vandalisme aan uw woonhuis is niet verzekerd. Alleen wanneer vandalen echt uw woonhuis zijn binnengedrongen kunt u een beroep doen op de woonhuisverzekering.

Extra informatie

Vandalisme is bijvoorbeeld niet verzekerd wanneer aan de buitenkant van je woonhuis graffiti wordt gespoten.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Waterschade is niet altijd gedekt. Bijvoorbeeld wanneer de schade is ontstaan door vocht- en waterdoorlating van muren, vloeren en in kelders. Raadpleeg de polisvoorwaarden of neem contact op met uw verzekeringsadviseur.

Eigen risico

Alleen voor stormschade geldt een eigen risico. Het eigen risico bedraagt dan € 225,- per schade.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade aan uw woonhuis in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Wanneer u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Heeft u schade? Meld dit dan zo snel mogelijk aan de Alarmcentrale. Als er veranderingen zijn in uw situatie dan is het belangrijk om deze via uw assurantieadviseur aan ons door te geven.

Wanneer en hoe betaal ik?

Het is mogelijk om de premie eenmaal per jaar of in termijnen te betalen. Bij betaling in termijnen rekenen wij een premieopslag, tenzij u via automatische incasso betaalt. Als uw verzekering deel uitmaakt van een pakket dan wordt er géén opslag in rekening gebracht. Bij maandbetaling is het alleen mogelijk om via automatische incasso te betalen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de ingangsdatum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de dekking stoppen. Anders loopt de verzekering door totdat deze wordt opgezegd.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u uw verzekering op elk gewenst moment opzeggen. Dit kunt u schriftelijk of per e-mail via uw assurantieadviseur aan ons doorgeven. De verzekering eindigt dan een maand nadat wij het verzoek tot beëindiging hebben ontvangen.