Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade door of aan uw bestelauto. De Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA) is verplicht. U kiest zelf voor aanvullende dekkingen.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan uw auto verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

Als u met uw auto schade veroorzaakt aan anderen of andermans auto of spullen. Dit is een wettelijk verplichte verzekering.

Hulpverlening na een ongeval

Na een ongeval binnen en buiten Nederland verzekeren wij het vervoer van de auto naar een adres in Nederland. Voor vervoer vanuit het buitenland geldt dat het voertuig niet binnen 4 werkdagen gerepareerd kan worden. Ook het thuisbrengen van de bestuurder en inzittenden is verzekerd.

Extra informatie

U mag zelf kiezen door wie u de schade aan uw auto laat repareren. Bij herstel door een met Ansvar samenwerkende reparateur geldt een lager eigen risico.

Diefstal of total loss

Bij diefstal en total loss van de auto ontvangt u de nieuwwaarde of de dagwaarde. Dit is onder andere afhankelijk van de leeftijd van uw auto. U heeft maximaal dertig dagen recht op een daggeldvergoeding bij diefstal van de auto. Deze vergoeding bedraagt € 25 per dag.

Extra informatie

Als uw auto wordt gestolen vergoeden wij de schade alleen als de auto goed beveiligd was. Raadpleeg uw assurantieadviseur of controleer de polisvoorwaarden.

Reparatie

U mag zelf kiezen door wie u de schade aan uw auto laat repareren. Bij herstel door een met Ansvar samenwerkende reparateur heeft u geen eigen risico.

Schade door brand en natuur

Schade door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem, overstroming of aanrijding met een dier is verzekerd.

Ruitschade

Wij vergoeden ruitreparatie of -vervanging als die via een bij Ansvar aangesloten ruitspecialist wordt verricht. Laat u de ruitreparatie of -vervanging door een niet met ons samenwerkende hersteller repareren? Dan geldt een eigen risicovan € 136.

Inbraak

Schade door (een poging tot) diefstal is verzekerd. En diefstal uit de auto (inbraak). Uw auto moet wel voldoen aan de beveiligingseisen. De beveilingseisen zijn afhankelijk van het type auto en de verzekerde waarde.

Extra informatie

Bij diefstal van accessoires zoals geluidsapparatuur heeft u recht op een vergoeding van de dagwaarde. Als u met geweld beroofd wordt van uw autosleutels of als deze bij een inbraak in uw woning gestolen worden vergoeden wij maximaal € 750 voor vervanging van sloten of motorrijtuigsleutels. Raadpleeg uw polisvoorwaarden voor meer informatie.

Schade aan eigen auto

Alle schade aan je eigen auto is verzekerd. Ook als het uw eigen schuld is.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit als de schade ontstaan is door opzet of bij het rijden zonder rijbewijs. Ook bij misbruik van alcohol of drugs is er geen dekking. Verhuurt u uw auto of vervoert u iets voor een ander tegen betaling? Ook dan is er geen dekking op deze verzekering.

Extra informatie

Bij aansprakelijkheid van de bestuurder stellen wij de benadeelde wel schadeloos. Op grond van de wet zijn wij dit verplicht. Het uitgekeerde bedrag wordt door ons in rekening gebracht bij de verzekerde of de veroorzaker van de schade.

Pechhulp

Pechhulp is niet verzekerd. Dit betekent dat u geen recht heeft op hulpverlening als uw voertuig tot stilstand komt als gevolg van een mechanisch gebrek of pech.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

De volledige cascoverzekering dekt geen schade aan inzittenden en hun bezittingen. Wilt u zich wel verzekeren voor schade aan de bestuurder en de inzittenden breidt de dekking dan uit met een schadeverzekering voor inzittenden. Neem contact op met uw assurantieadviseur voor de mogelijkheden.

Eigen risico

Het eigen risico bedraagt € 136 per gebeurtenis. Bij reparatie door een met ons samenwerkende reparateur of ruitspecialist heeft u geen eigen risico.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in Europa, Israël, Marokko, Tunesië en Turkije. Bij de polis krijgt u de Groene Kaart. Daarop staat precies in welke landen u verzekerd bent.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Wanneer u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Heeft u schade? Meld dit dan zo snel mogelijk aan de Alarmcentrale. Als er veranderingen zijn in uw situatie dan is het belangrijk om deze via uw assurantieadviseur aan ons door te geven.

Wanneer en hoe betaal ik?

Het is mogelijk om de premie eenmaal per jaar of in termijnen te betalen. Bij betaling in termijnen rekenen wij een premieopslag, tenzij u via automatische incasso betaalt. Als uw verzekering deel uitmaakt van een pakket dan wordt er géén opslag in rekening gebracht. Bij maandbetaling is het alleen mogelijk om via automatische incasso te betalen.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat u geen schade claimt, kunt u premiekorting krijgen (tot een maximum van 80%). Als u schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen. Of u betaalt een toeslag.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de ingangsdatum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de dekking stoppen. Anders loopt de verzekering door totdat deze wordt opgezegd.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt uw verzekering op elk gewenst moment opzeggen. Dit kunt u schriftelijk of per e-mail via uw assurantieadviseur aan ons doorgeven. De verzekering eindigt dan een maand nadat wij het verzoek tot beëindiging hebben ontvangen.