Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan uw golfuitrusting (golfclubs, golftas, golfschoenen, zitstok e.d.). Ook uw aansprakelijkheid als golfspeler is gedekt en de verzekering biedt een vergoeding voor een erkende hole-in-one.

Wat is verzekerd?

Deze verzekering dekt schade aan de golfuitrusting (golfclubs, golftas, golfschoenen, zitstok e.d.). De golfkar is meeverzekerd als deze geen hogere snelheid dan 10 km per uur kan bereiken. Ook uw aansprakelijkheid als golfspeler(s) is gedekt. Daarnaast biedt de verzekering een vergoeding voor een erkende hole-in-one.

Verzekerd bedrag

We vergoeden maximaal € 5.000 bij schade aan de golfuitrusting. Aansprakelijkheid is verzekerd tot € 250.000 per gebeurtenis. De hole-in-one vergoeding is maximaal € 250.

Wie zijn verzekerd?

Wij verzekeren u individueel of wij verzekeren uw hele gezin. Een gezin wordt gevormd door de verzekeringnemer, zijn/haar partner en de eventuele kinderen die allen op één adres wonen.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade door normale slijtage van en onvoldoende zorg voor de golfuitrusting en de golfkleding is niet verzekerd. Golfballen zijn niet verzekerd. Schade aan of diefstal van golfuitrusting die tijdens een overnachting in een vervoermiddel is achtergelaten is niet verzekerd.

Hole-in-one

Er wordt geen vergoeding verleend voor een hole-in-one gemaakt op een zogenaamde wintergreen. Ook aan een professional wordt de hole-in-one vergoeding niet uitgekeerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

De kleding die u tijdens het golfspel in het clubhuis achterlaat is meeverzekerd tot € 500.

Eigen risico

Er is geen eigen risico van toepassing.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering geldt in de gehele wereld.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Wanneer u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Heeft u schade? Meld dit dan zo snel mogelijk. Als er veranderingen zijn in uw situatie dan is het belangrijk om deze via uw assurantieadviseur aan ons door te geven.

Wanneer en hoe betaal ik?

Het is mogelijk om de premie eenmaal per jaar of in termijnen te betalen. Bij betaling in termijnen rekenen wij een premieopslag, tenzij u via automatische incasso betaalt. Als uw verzekering deel uitmaakt van een pakket dan wordt er géén opslag in rekening gebracht. Bij maandbetaling is het alleen mogelijk om via automatische incasso te betalen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de ingangsdatum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de dekking stoppen. Anders loopt de verzekering door totdat deze wordt opgezegd.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u uw verzekering op elk gewenst moment opzeggen. Dit kunt u schriftelijk of per e-mail via uw assurantieadviseur aan ons doorgeven. De verzekering eindigt dan een maand nadat wij het verzoek tot beëindiging hebben ontvangen.