Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt bij een ongeval schade aan personen en spullen in de auto. Dit is een aanvullende verzekering op je autoverzekering.

Wat is verzekerd?

We vergoeden schade als u in de auto bent, in- of uitstapt, onderweg de auto repareert, iemand helpt en tijdens het tanken of schoonmaken van de autoruiten. Ook als u zelf schuldig bent, of als het onduidelijk is wie aansprakelijk is.

Letselschade

Medische kosten en kosten bij overlijden (zoals uitvaartkosten) zijn verzekerd. Ook vergoeden we bijvoorbeeld de schade van het niet meer kunnen werken of de kosten voor huishoudelijke hulp.

Materiële schade

We vergoeden schade aan bagage, kleding of spullen in de auto. De schade wordt vergoed op basis van dagwaarde.

Overlijden

Uw erfgenamen krijgen de schade vergoed die ontstaat als u overlijdt door een ongeval.

Uitkering bij invaliditeit

U ontvangt eenmalig een bedrag bij blijvende invaliditeit door een ongeval. Het bedrag hangt af van de mate van invaliditeit en de verzekerde som.

Smartengeld

Smartengeld wordt vergoed. De hoogte is afhankelijk van meerdere factoren.

Wat is niet verzekerd?

  • Er wordt o.a. geen vergoeding verleend bij schade aan personenen in de bagageruimte, bij schade die ontstaat door een bestuurder die de auto niet mag besturen of tijdens een racewedstrijd.

Geld, cheques, creditcards

Geld, cheques, creditcards zijn niet verzekerd.

Schade aan auto

Schade aan de auto zelf, accessoires daarvan, of een caravan of aanhanger is niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Droeg de bestuurder of inzittende geen veiligheidsgordel? Dan wordt de uitkering met 25% verlaagd.

Maximale vergoeding

We vergoeden maximaal het op het polisblad genoemde bedrag.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in Europa, Israël, Marokko, Tunesië en Turkije. Bij de polis krijgt u de Internationaal Verzekeringsbewijs. Daarop staat precies in welke landen u verzekerd bent

Wat zijn mijn verplichtingen?

Wanneer u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Heeft u schade? Meld dit dan zo snel mogelijk aan de Alarmcentrale. U vindt de contactgegevens op uw Internationaal Verzekeringsbewijs. Als er veranderingen zijn in uw situatie dan is het belangrijk om deze via uw assurantieadviseur aan ons door te geven.

Wanneer en hoe betaal ik?

Het is mogelijk om de premie eenmaal per jaar of in termijnen te betalen. Bij betaling in termijnen rekenen wij een premieopslag, tenzij u via automatische incasso betaalt. Als uw verzekering deel uitmaakt van een pakket dan wordt er géén opslag in rekening gebracht. Bij maandbetaling is het alleen mogelijk om via automatische incasso te betalen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de ingangsdatum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de dekking stoppen. Anders loopt de verzekering door totdat deze wordt opgezegd.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt uw verzekering op elk gewenst moment opzeggen. Dit kunt u schriftelijk of per e-mail via uw assurantieadviseur aan ons doorgeven. De verzekering eindigt dan een maand nadat wij het verzoek tot beëindiging hebben ontvangen. Bij verkoop van het voertuig geldt de datum van overschrijving bij de RDW aan de nieuwe eigenaar als opzegdatum.