Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

U bent verzekerd voor schade door of aan uw oldtimer van 25 jaar of ouder. Het moet gaan om een auto die u niet dagelijks gebruikt. Dekking voor WA is een vast onderdeel van deze verzekering. Daarnaast kunt u kiezen voor aanvullende dekkingen.

Extra informatie

U kunt de verzekering afsluiten als u niet meer dan 7.500 kilometer per jaar rijdt met de oldtimer. De Oldtimerverzekering is alleen voor recreatief gebruik. Voor de dagelijkse kilometers heeft u een tweede auto op naam.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan uw oldtimer verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

U bent verzekerd voor schade die uw oldtimer veroorzaakt aan anderen of aan hun voertuigen of spullen. Dit is een wettelijk verplichte verzekering.

Hulpverlening na een ongeval

We vergoeden onder andere slepen, vervoer naar huis bij een ongeluk of ziekte en noodreparaties.

Reparatie

U kiest zelf wie de schade repareert. Er geldt geen maximumvergoeding voor onderdelen.

Keuze: diefstal of total loss

Bij diefstal of total loss krijgt u de taxatiewaarde vergoed. Dit is de waarde van de oldtimer op het moment van taxeren. Diefstal valt onder de Beperkte casco dekking. Total loss onder de Allrisk dekking.

Extra informatie

Een taxatierapport mag maximaal 3 jaar oud zijn. Bij total loss kunt u het wrak terugkrijgen.

Keuze: schade door brand of natuur

Schade door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem, een overstroming of een aanrijding met een dier is verzekerd. Dit valt onder de Beperkt Cascoverzekering.

Keuze: inbraak

Schade door (een poging) tot inbraak is verzekerd. En diefstal uit de oldtimer ook. Dit valt onder de Beperkt Cascoverzekering.

Keuze: ruitschade

We vergoeden de reperatie of vervanging van een ruit bij een garage die bij ons is afgesloten. Kiest u een eigen reparateur, dan geldt er een hoger eigen risico. Dit valt onder de Beperkt casco dekking.

Keuze: schade aan eigen oldtimer

Alle schade aan uw oldtimer is verzekerd. Ook als de schade uw eigen schuld is. Dit valt onder de All Riskverzekering.

Keuze: pechhulp

U kunt kiezen of uw pechhulp meeverzekert. Deze dekking biedt hulp bij pech onderweg met uw oldtimer in Europa.

Speciaal kenmerk

Bent u FEHAC-lid? Dan krijgt u 10% korting op de premie. De FEHAC is belangenhartiger van eigenaren van historische voertuigen van 25 jaar en ouder.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade door opzet of bij rijden zonder geldig rijbewijs. Of door misbruik van alcohol of drugs. En bij schade tijdens verhuur of vervoer tegen betaling. Of als blijkt dat u de oldtimer voor dagelijks vervoer gebruikt.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

De oldtimer moet gestald zijn. De oldtimer is niet bedoeld voor dagelijk gebruik. U moet in het bezit zijn van een andere auto voor dagelijks gebruik.

Eigen risico

Voor schade die valt onder de dekking voor Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) en hulpverlening geldt geen eigen risico. Bij schade aan uw oldtimer geldt een eigen risico € 130,- per claim. In sommige situaties gelden afwijkende eigen risico's. In de voorwaarden vindt u een overzicht van alle eigen risico's.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in Europa, Israël, Marokko, Tunesië en Turkije. Bij de polis krijgt u de Groene Kaart. Daarop staat precies in welke landen u verzekerd bent.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie maandelijks, per kwartaal, per halfjaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso of u maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kan de verzekeraar de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen met een maand opzegtermijn via e-mail of per brief.