Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan je paardentrailer of aanhanger. Of schade die je losgekoppelde paardentrailer of aanhanger veroorzaakt. Je kiest zelf voor aanvullende dekkingen.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan je caravan verzekerd is.

Keuze: hulpverlening na een ongeval

We vergoeden onder andere slepen, vervangend verblijf, vervoer naar huis bij een ongeluk of ziekte en noodreparaties. Je kiest zelf hoe uitgebreid je verzekert.

Reparatie

Je kiest zelf wie de schade repareert. Je krijgt een hogere vergoeding als je jouw paardentrailer of aanhanger laat repareren bij een bij ons aangesloten schadeherstelbedrijf. Je krijgt een lagere vergoeding als je besluit om de schade niet te laten repareren.

Schade door brand of natuur

Schade door bijvoorbeeld brand, bliksem, een overstroming of een aanrijding met een dier is verzekerd.

Schade door hagel en storm

Schade door hagel en storm is verzekerd.

Keuze: pechhulp

Je kiest zelf of je pechhulp meeverzekert. Deze dekking biedt hulp bij pech onderweg met je caravan.

Keuze: {vrije rubriek}

Je bent verzekerd voor plotselinge en onvoorziene beschadiging van of aanrijding met je paardentrailer of aanhanger. Ook als dit het gevolgd is van een eigen gebrek.

Wat is niet verzekerd?

  • Is de paardentrailer of aanhanger aan de auto gekoppeld? Dan gelden dezelfde uitsluitingen als bij een autoverzekering. We vergoeden bijvoorbeeld geen schade door opzet of bij rijden zonder rijbewijs. Of door misbruik van alcohol of drugs.

Diefstal of total loss

Schade door diefstal is verzekerd. Total loss is niet verzekerd.

Inboedel

Eventuele inboedel is niet verzekerd en ook niet verzekerbaar.

Uitrusting

Schade aan bijvoorbeeld een luifel, voortent, fietsendrager, 'mover', bijzettent of schotelantenne is niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

{Meest voorkomende vraag, klacht of misverstand.}

Eigen risico

€ 150,- per claim bij schade aan je paardentrailer of aanhanger. Dit eigen risico kun je afkopen. Je betaalt daarvoor extra premie.

Waar ben ik gedekt?

Je bent verzekerd in de landen die op jouw Internationale Motorrijtuigverzekeringskaart (de groene kaart) staan. Je bent niet verzekerd in de landen die op de groene kaart zijn doorgestreept. Wij vergoeden geen schade als je langer dan 6 maanden aaneengesloten met de camper in het buitenland verblijft.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie maandelijks, per kwartaal, per halfjaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso of je maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijks opzeggen met een maand opzegtermijn via e-mail of per brief.