Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade door of aan je auto. De Wettelijke Aansprakelijkheids-verzekering (WA) is verplicht. Je kiest zelf voor aanvullende dekkingen.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan uw auto verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

Als u met uw auto schade veroorzaakt aan anderen of andermans auto of spullen. Dit is een wettelijk verplichte verzekering.

Extra informatie

Het verzekerd bedrag voor materiële schade is € 2.500.000,- en het verzekerd bedrag voor letselschade is € 6.450.000,-.

Hulpverlening na een ongeval

Na een ongeval binnen- en buiten Nederland verzekeren wij het vervoer van de auto naar een adres in Nederland. Voor vervoer vanuit het buitenland geldt dat het voertuig niet binnen vier werkdagen gerepareerd kan worden. Ook het thuisbrengen van de bestuurder en inzittenden is verzekerd.

Extra informatie

Bij de Premium Autopolis Casco heeft u ook recht op hulpverlening binnen Nederland als uw auto tot stilstand komt na een mechanisch gebrek. Raadpleeg voor meer informatie de polisvoorwaarden.

Diefstal of total loss

Bij diefstal en total loss van de auto vergoeden wij de nieuwwaarde, aanschafwaarde, boekwaarde of dagwaarde van uw auto. Dit is afhankelijk van onder andere de leeftijd en het gebruik van uw auto.

Extra informatie

Om voor vergoeding na diefstal in aanmerking te komen moet uw auto wel voldoen aan de gestelde beveiligingseisen. U heeft bij diefstal recht op een daggeldvergoeding van maximaal 30 dagen. Deze vergoeding bedraagt € 75 per dag.

Reparatie

U mag zelf kiezen door wie u de schade aan uw auto laat repareren. Bij herstel door een met Turien & Co. samenwerkende reparateur geldt een lager eigen risico (Zie ook het onderwerp eigen risico).

Schade door brand en natuur

Schade door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem, overstroming of aanrijding met een dier is verzekerd.

Ruitschade

Vergoeding van de reparatiekosten onder aftrek van het van toepassing zijnde eigen risico. Bij ruitvervanging door een met ons samenwerkende ruitspecialist verlagen wij uw eigen risico met € 70.

Inbraak

Schade door (een poging tot) diefstal is verzekerd. En diefstal uit de auto (inbraak). Uw auto moet wel voldoen aan de beveiligingseisen.

Extra informatie

Als u met geweld beroofd wordt van uw autosleutels of als deze bij een inbraak in uw woning gestolen worden vergoeden wij maximaal € 1.000 voor vervanging van sloten of motorrijtuigsleutels. Raadpleeg uw polisvoorwaarden voor meer informatie.

Schade aan eigen auto

Alle schade aan je eigen auto is verzekerd. Ook als het jouw eigen schuld is.

Wat is ook verzekerd?

De wettelijke aansprakelijkheid bij het tijdelijk gebruiken van een andere auto is ook verzekerd. Schade aan de stoffering van uw auto is gedekt als deze schade ontstaan is door het kosteloos vervoeren van gewonden. Raadpleeg de voorwaarden of vraag advies aan uw assurantieadviseur.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade door opzet of bij rijden zonder rijbewijs. Of door misbruik van alcohol of drugs. En schade ontstaan tijdens verhuur of vervoer tegen betaling. In deze gevallen kan het zijn dat je de vergoede schade moet terugbetalen aan de verzekeraar.

Extra informatie

[Uitleg over schadeloosstelling tegenpartij bij WA.]

Pechhulp

Niet verzekerd

Zijn er dekkingsbeperkingen?

De volledige cascoverzekering dekt geen schade aan inzittenden of hun bezittingen. Wilt u zich wel verzekeren voor schade aan de bestuurder en de inzittenden breidt de dekking dan uit met een schadeverzekering voor inzittenden. Neem contact op met uw assurantieadviseur voor de mogelijkheden.

Eigen risico

Het eigen risico bedraagt 0,5% van de verzekerde waarde met een minimum van € 500. Bij reparatie door een samenwerkende reparateur wordt het eigen risico verlaagd met € 135. Als de bestuurder van de auto jonger is dan 35 jaar geldt een extra eigen risico van € 2.000.

Extra informatie

In sommige situaties/gebeurtenissen kunnen specifieke eigen risico's gelden.

Waar ben ik gedekt?

Je bent verzekerd in Europa, Israël, Marokko, Tunesië en Turkije. Bij je polis krijg je de Groene Kaart. Daarop staat precies in welke landen je verzekerd bent.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Wanneer u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Heeft u schade? Meld dit dan zo snel mogelijk. Als er veranderingen zijn in uw situatie dan is het belangrijk om deze via uw assurantieadviseur aan ons door te geven.

Wanneer en hoe betaal ik?

Het is mogelijk om de premie eenmaal per jaar of in termijnen te betalen. Bij maandbetaling is het alleen mogelijk om via automatische incasso te betalen.

Beloning bij geen schade

Voor deze verzekering geldt een vaste premie. Een eventuele schade heeft geen invloed op de hoogte van de premie in het volgende verzekeringsjaar.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen. Anders loopt de verzekering door totdat deze wordt opgezegd.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt uw verzekering op elk gewenst moment opzeggen. Dit kunt u schriftelijk of per e-mail via uw assurantieadviseur aan ons doorgeven. De verzekering eindigt dan een maand nadat wij het verzoek tot beëindiging hebben ontvangen.