Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met deze verzekering krijgt u juridische hulp van Anker Insurance Company n.v. bij een onverwacht geschil. Ook krijgt u onder andere een vergoeding voor proceskosten en kosten van onafhankelijke deskundigen.

Wat is verzekerd?

U bent verzekerd voor diverse geschillen die u als particulier kunt hebben. Onder andere conflicten over werk, wonen en consumentenaankopen.

Keuze: verkeer

Juridische hulp als u schade wilt verhalen die u in het verkeer hebt opgelopen. Bijvoorbeeld schade aan uw auto die door iemand anders veroorzaakt is. U kiest zelf of u hier wel of niet voor verzekerd bent.

Letsel

Juridische hulp bij het verhalen van aan u toegebracht persoonlijk letsel. Bijvoorbeeld na een aanrijding, arbeidsongeval, of door een medische fout.

Wonen

Juridische hulp bij een conflict over huur, (ver)koop of (ver)bouw van uw woning. Of conflicten met buren of de overheid over uw woning.

 

Werk en inkomen

Juridische hulp bij een conflict met werkgever of uitkeringsinstantie.

Aankopen

Juridische hulp als u een conflict heeft over spullen of diensten die u voor uzelf koopt. Of over bijvoorbeeld een vakantieboeking of met dienstverleners (energie en telecom).

Keuze: familie en relaties

Juridische hulp bij een conflict over een erfenis. Bij echtscheiding is alleen mediation verzekerd.

 

Extra informatie

U krijgt alleen juridische hulp als de overledene is gestorven nadat uw rechtsbijstandverzekering is ingegaan.

Wat is niet verzekerd?

  • Als u het conflict te laat meldt. Ook echtscheiding, opzet en bestaande conflicten zijn uitgesloten. Net als zakelijke conflicten.

Fiscaal en vermogen

Juridische hulp bij een beroepsprocedure tegen de Belastingdienst is verzekerd (Fiscaal). Bij een conflict over een tweede huis in het buitenland of vermogensbeheer is niet verzekerd (Vermogen).

Extra informatie

Module Fiscaal en Scheidingsmediation kan verzekerd worden.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Voor deze verzekering geldt geen wachttijd. Nadat u de verzekering heeft afgesloten, zijn conflicten die daarna ontstaan direct verzekerd.

Extra informatie

Conflicten die ontstaan tijdens deze wachttijd zijn niet gedekt.

Maximum kosten en drempel

Er zit een maximum aan de externe kosten die Anker Rechtshulp b.v. vergoedt voor uw juridische hulp, namelijk € 12.500.

 

Extra informatie

Wij hanteren een verschil aan maximum aan externe kosten bij verplichte (€ 12.500) en onverplichte procesvertegenwoordiging.

Keuze rechtshulpverlener

Als uw conflict voor de rechter komt, mag u zelf een rechtshulpverlener kiezen. Daarbij gelden speciale voorwaarden.

Extra informatie

Wij maken onderscheid tussen verplichte en onverplichte procesvertegenwoordiging. De maximum dekking is hierbij verschillend.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd bij geschillen in Nederland. Afhankelijk van het soort geschil verlenen we soms ook rechtsbijstand in Europa. Raadpleeg de polisvoorwaarden of neem contact op met uw verzekeringsadviseur

Wat zijn mijn verplichtingen?

U bent verzekerd bij geschillen in Nederland. Afhankelijk van het soort geschil verlenen we soms ook rechtsbijstand in Europa. Raadpleeg de polisvoorwaarden of neem contact op met uw verzekeringsadviseur

Wanneer en hoe betaal ik?

De verzekering begint op de ingangsdatum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de dekking stoppen. Anders loopt de verzekering door totdat deze wordt opgezegd.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de ingangsdatum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de dekking stoppen. Anders loopt de verzekering door totdat deze wordt opgezegd

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u uw verzekering op elk gewenst moment opzeggen. Dit kunt u schriftelijk of per e-mail via uw assurantieadviseur aan ons doorgeven. De verzekering eindigt dan een maand nadat wij het verzoek tot beëindiging hebben ontvangen.