Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan je recreatiewoning in Nederland, België en Duitsland. Denk bijvoorbeeld aan een bungalow, chalet of stacaravan. De recreatiewoning moet jouw eigendom zijn en mag niet permanent worden bewoond.

Wat is verzekerd?

Schade door brand, neerslag, storm, lekkage, inbraak of een botsing is verzekerd. Ook opruimkosten na een brand worden vergoed.

Extra informatie

Bij het verzekeren van uw recreatiewoning kun je kiezen uit twee dekkingen. Brand en Alle Gevaren.

Verzekerd bedrag

Schade is verzekerd tot maximaal het verzekerd bedrag. Dit bedrag is gebaseerd op de waarde van de recreatiewoning. We vergoeden maximaal de herbouwwaarde, de aankoopwaarde of de dagwaarde van de woning, afhankelijk van het type woning.

Extra informatie

De herbouwwaarde is gelijk aan de kosten om de recreatiewoning te herbouwen/herplaatsen. De aankoopwaarde is het bedrag waarvoor je de recreatiewoning hebt gekocht. De dagwaarde is de nieuwwaarde van de recreatiewoning verminderd met een bedrag voor veroudering en/of slijtage.

Vandalisme

Als je kiest voor de dekking Alle Gevaren vergoeden we schade door vandalisme.

Glas

Glas is meeverzekerd op beide dekkingen (Brand en Alle Gevaren).

Keuze: inboedel

We vergoeden schade aan je spullen in de recreatiewoning, zoals meubels. Je spreekt met ons af wat je verzekert en voor welk bedrag. Het eerste jaar is de nieuwwaarde verzekerd, daarna de dagwaarde.

Extra informatie

De nieuwwaarde is de waarde van nieuwe, vergelijkbare spullen. De dagwaarde is de nieuwwaarde van de spullen min een bedrag voor veroudering en/of slijtage. Op onze site vind je de afschrijvingslijst voor inboedel.

Keuze: bijgebouw

Je kunt een aanbouw of bijgebouw van uw recreatiewoning meeverzekeren voor de dekking die je hebt gekozen (Brand of Alle Gevaren).

Seizoensopslag

Jouw recreatiewoning is ook verzekerd als deze tijdelijks is opgeslagen.

Wat is niet verzekerd?

  • We keren niet uit bij slijtage, achterstallig onderhoud, constructiefouten, een aardbeving, of overstroming. Hetzelfde geldt voor schade door onvoorzichtigheid.

Verhuur

We vergoeden geen schade die ontstaat als u uw recreatiehuis verhuurt, of gebruikt voor zaken of beroep of iets anders dan op het aanvraagformulier van deze verzekering staat.

Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid is niet verzekerd, tenzij anders is vermeld op het polisblad.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Controleer of je de juiste waarde van je recreatiewoning hebt opgegeven. Het bedrag waarvoor je de recreatiewoning hebt verzekerd komt op je polisblad te staan. Bij schade keren we maximaal het verzekerde bedrag uit.

Eigen risico

Je kiest zelf de hoogte van je eigen risico. Standaard is het eigen risico € 150,-. Afkoop van het standaard eigen risico naar € 0,- tegen premietoeslag of verhogen naar € 500,- tegen premiekorting is mogelijk.

Extra informatie

In geval van schade door storm aan een safaritent geldt een extra eigen risico van € 500,-. Tijdens (particuliere) verhuur geldt een standaard eigen risico van € 500,-.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering is voor recreatiewoningen in Nederland, België en Duitsland. Wordt je recreatiewoning elk seizoen uit elkaar gehaald en ergens opgeslagen? Dan is de woning in de opslag gewoon verzekerd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie maandelijks, per kwartaal, per halfjaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso of je maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kan de verzekeraar de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijk opzeggen met een maand opzegtermijn via e-mail of per brief.