Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze extra dekking op uw autoverzekering vergoedt na een ongeval met uw auto letselschade van de bestuurder en inzittenden. Ook wordt schade aan vervoerde spullen vergoed. Dit is een aanvullende dekking. Is de schade door een andere verzekering gedekt? Dan geldt die verzekering.

Wat is verzekerd?

De verzekering dekt schade aan en van de bestuurder en passagiers. Wij vergoeden schade als je in de auto bent, in- of uitstapt, onderweg de auto repareert of iemand helpt. Ook als je zelf schuldig bent, of als onduidelijk is wie aansprakelijk is.

Letselschade

We vergoeden medische kosten en kosten bij overlijden (zoals uitvaartkosten). Raakt de bestuurder of een inzittende invalide? Dan vergoeden we bijvoorbeeld de schade van het niet meer kunnen werken. Of kosten voor huishoudelijke hulp.

Materiële schade

Wij vergoeden schade aan uw bagage, kleding of spullen in de auto als deze van de bestuurder of inzittenden zelf zijn. Zijn deze van een bedrijf? Dan vergoeden wij deze niet.

Overlijden

Overlijdt een inzittende door een ongeval? Dan vergoeden wij de schade die daardoor ontstaat aan de nabestaanden. De uitvaartkosten zijn gemaximeerd tot een bepaald verzekerd bedrag, afhankelijk van de gekozen dekking.

 

Extra informatie

 De maximale vergoeding voor uitvaartkosten zijn: € 10.000 (Prima SVI).

Uitkering bij invaliditeit

Raakt de bestuurder of een inzittende blijvend invalide? Dan vergoeden wij de werkelijke schade die daardoor ontstaat.

Smartengeld

Standaard meeverzekerd.

Keuze: Carjacking zonder verkeersdeelname

Als u gekozen heeft voor een Prima Schadeverzekering voor Inzittenden vergoeden wij, tot een gemaximeerd bedrag, uw schade die het gevolg is van carjacking zonder dat er sprake is van verkeersdeelname. Bijvoorbeeld als u in uw woning bent en de autosleutels door geweldpleging van u worden afgenomen.

Extra informatie

Bij de Prima SVI vergoeden wij uw letselschade tot maximaal € 125.000 en uw materiële schade tot maximaal € 2.500 per gebeurtenis. 

Keuze: Extra vergoeding bij overlijden

Als u gekozen heeft voor een Prima SVI, betalen wij bij overlijden een extra bedrag van € 2.500.

Wat is niet verzekerd?

  • Er wordt o.a. geen vergoeding verleend bij schade aan personen in de bagageruimte, bij schade die ontstaat door een bestuurder die de auto niet mag besturen of tijdens een racewedstrijd.

Geld, cheques, creditcards

Geld, cheques, creditcards zijn niet verzekerd.

Schade aan auto

Schade aan de auto zelf, accessoires daarvan, of een caravan of aanhanger is niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Droeg de bestuurder of inzittende geen veiligheidsgordel? Dan wordt de uitkering met 25% verlaagd.

Maximale vergoeding

De maximale vergoeding verschilt per gekozen verzekering. Bij de Prima SVI zijn de bedragen respectievelijk € 1.250.000 en € 2.500. Als er alleen zaakschade ontstaan is, bedraagt de maximale vergoeding € 10.000 per gebeurtenis. 

Waar ben ik gedekt?

Je bent verzekerd in Europa, Israël, Marokko, Tunesië en Turkije. Bij je polis krijg je de Groene Kaart. Daarop staat precies in welke landen je verzekerd bent.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Wanneer u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Heeft u schade? Meld dit dan zo snel mogelijk. Als er veranderingen zijn in uw situatie dan is het belangrijk om deze via uw assurantieadviseur aan ons door te geven.

Wanneer en hoe betaal ik?

Het is mogelijk om de premie eenmaal per jaar of in termijnen te betalen. Bij betaling in termijnen rekenen wij een premieopslag. Bij maandbetaling is het alleen mogelijk om via automatische incasso te betalen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen. Anders loopt de verzekering door totdat deze opgezegd wordt.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt uw verzekering op elk gewenst moment opzeggen. Dit kunt u schriftelijk of per e-mail via uw assurantieadviseur aan ons doorgeven. De verzekering eindigt dan een maand nadat wij het verzoek tot beëindiging hebben ontvangen.