Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade als je voor je werk of privé op reis bent. Een zakenreis mag maximaal 180 aaneengesloten dagen duren. Een vakantiereis mag maximaal 60 aaneengesloten dagen duren.

Wat is verzekerd?

Deze verzekering vergoedt schade als je voor je werk of privé op reis bent. Je bent verzekerd voor hulp voor personen. Als jij of een andere verzekerde hulp nodig hebt door ziekte, ongeval, of overlijden van jezelf, je reisgenoot of directe familie. Ook bij een natuurramp. Deze hulp wordt verzorgd via de Europeesche Hulplijn.

Extra informatie

Je kunt kiezen voor het dekkingsgebied Europa of Wereld. De dekking kan worden uitgebreid met dekking voor vakantiereizen voor jou en je gezin.

Keuze: medisch

Met de dekking Geneeskundige kosten ben je verzekerd voor de kosten van een spoedeisende en onverwachte medische behandeling. De dekking is aanvullend op je zorgverzekering. Het is daarom noodzakelijk dat je een geldige Nederlandse zorgverzekering hebt.

Keuze: bagage

Met de dekking Bagage ben je verzekerd tegen schade die is ontstaan door diefstal, beschadiging of verlies van je bagage, reisdocumenten en handelsgoederen. Je kiest zelf de hoogte van de maximale vergoeding. Er geldt een eigen risico van € 50,-.

Bijzondere sporten

Het beoefenen van reguliere sporten op reis is verzekerd op de dekking medische kosten, bagage en ongevallen als je deze dekkingen hebt meeverzekerd.

Keuze: ongevallen

Bij blijvende invaliditeit of overlijden door een ongeval tijdens de reis keren wij een vast bedrag uit afhankelijk van de gekozen dekking.

Keuze: doorlopende annuleringsverzekering

Met de dekking Annulering worden de (annulerings)kosten vergoed indien de geboekte reis onverwachts moet worden afgezegd. Ook als je een reis moet afbreken, om één van de in de voorwaarden genoemde redenen, krijg je een vergoeding. Dit is maximaal het gekozen verzekerd bedrag. Vertreksvertraging is standaard meeverzekerd.

Extra informatie

Wil je ook dekking voor een waarnemer tijdens je vakantiereis? Dan kan je dit meeverzekeren.

Keuze: Rechtsbijstand

Met de dekking Rechtsbijstand ben je tijdens je reis verzekerd voor rechtsbijstand door de deskundigen van DAS.

Keuze: Hulp en Huur vervoermiddel

Met de dekking Hulp en Huur vervoermiddel ben je verzekerd van vervangend vervoer en hulp wanneer je vervoermiddel of de bestuurder onvoorzien uitvalt. De dekking Hulp en huur vervoermiddel is alleen mogelijk voor vervoermiddelen met een Nederlands kenteken.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade door fraude of als je onzorgvuldig met je spullen bent omgegaan. Bijvoorbeeld als je zichtbaar spullen in je voertuig achter laat. Ook moet de oorzaak of reden van de schade buiten je schuld en onvoorzien zijn. Meer informatie over de dekking en uitsluitingen van de verzekering lees je in de voorwaarden.

Reisadvies van de overheid

Let op of jouw bestemming (op het moment van boeken van je reis) een negatief reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft. Dit wordt aangegeven met kleurcode rood of oranje. Schade door bijvoorbeeld molest is uitgesloten van dekking, tenzij dit is meeverzekerd.

Extra informatie

Heeft jouw bestemming een reisadvies met code oranje of rood van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (op het moment van boeken van je reis)? Dan is annulering van je reis om deze reden niet gedekt.

Uitgesloten sectoren

Elke aanvraag van een verzekering wordt beoordeeld, waarbij rekening wordt gehouden met de bedrijfstak en aard van de werkzaamheden.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Gaat er iets mis op reis? En heb je dringend hulp nodig vanwege pech, een ongeval of ziekenhuisopname? Dan kun je 24 uur per dag bellen met de Ansvar Alarmcentrale: +31 (0) 70 314 53 53. Doe je dit niet en heb je bijvoorbeeld onredelijk hoge kosten? Dan krijg je mogelijk niet alle kosten vergoed.

Eigen risico

Er is een eigen risico van € 50,- per reis per polis van toepassing.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt afhankelijk van de gekozen dekking voor Europa of wereldwijd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Bel bij schade altijd zo snel mogelijk de Ansvar Alarmcentrale: +31 (0) 70 314 53 53. Je moet zoveel mogelijk doen om de schade te voorkomen en te beperken (goed op je spullen passen). Doe bij diefstal aangifte en geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk aan ons door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie maandelijks, per kwartaal, per halfjaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso of je maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. De dekking voor een zakenreis begint als je de woning in Nederland verlaat. De dekking eindigt op het moment dat je terugkeert in je woning in Nederland. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kan de verzekeraar de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijksopzeggen met een maand opzegtermijn via e-mail of per brief.