Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade als je per ongeluk iemand verwondt of spullen van iemand anders beschadigt. En je bent volgens de wet aansprakelijk voor deze schade. Aansprakelijkheid is verzekerd tot € 2.500.000,- per schadegebeurtenis.

Wat is verzekerd?

Deze personen zijn verzekerd: Jijzelf. Al je gezinsleden die thuis wonen. Je kinderen die voor studie of stage niet thuis wonen. Je logees. Je huispersoneel.

Oppassen of logeren

Veroorzaak je schade tijdens het oppassen of logeren bij iemand anders? Dan is dat verzekerd.

Schade tijdens een vriendendienst

Help je iemand belangeloos? Dat heet een vriendendienst. Tijdens zo’n vriendendienst ben je verzekerd. Bijvoorbeeld als je een vriend helpt met het verplaatsen van een wasmachine. Je laat de wasmachine vallen en hierdoor raakt hij beschadigd.. 

Schade door een huisdier

Schade die je huisdier veroorzaakt bij iemand anders is verzekerd. Bijvoorbeeld als je hond zich plotseling losrukt en de straat op rent. En hierdoor een fietser gewond raakt.

Schade door de eigen woning

Schade die door je woning is veroorzaakt, is verzekerd. Bijvoorbeeld een dakpan die op de auto van de buurman valt. Ook schade door een bijgebouw en maximaal één andere woning is verzekerd.

Extra informatie

Met één andere woning bedoelen wij: je woning die te koop staat en waar je niet in woont. Je nieuwe woning waar je nog niet in woont. Je woning die je verhuurt aan andere personen. Je vakantiewoning die je het meeste zelf gebruikt. Je huisje in een volkstuin. Je tweede woning in Europa.

Schade aan gehuurde of geleende spullen

Ben je aansprakelijk voor spullen die je hebt gehuurd of geleend? Dan vergoeden wij maximaal € 15.000,- per schadegebeurtenis.

Wat is niet verzekerd?

  • Als je schade opzettelijk veroorzaakt. Als je je eigen spullen of de spullen van je huisgenoten beschadigt. Als je je eigen motorvoertuigen, (sta)caravan, vouwwagen of boot beschadigt.

Schade door auto

Hiervoor heb je een autoverzekering (WA) nodig. Op deze verzekering is schade die je veroorzaakt met je auto niet verzekerd.

Schade door sport en spel

Verwond je iemand anders of beschadig je de spullen van iemand anders tijdens sport of een spel? Dan is de schade onder bepaalde voorwaarden verzekerd.

Schade tijdens werk

Schade die je veroorzaakt terwijl je betaald werk doet, is niet verzekerd.

Opzicht

Schade aan zaken van een ander die je onder je hebt is niet verzekerd. Bijvoorbeeld op grond van een huurovereenkomst, lease-, pacht- pandovereenkomst of vruchtgebruik.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Schade aan zaken van een ander die je onder je hebt is niet verzekerd. Bijvoorbeeld op grond van een huurovereenkomst, lease-, pacht-, pandovereenkomst of vruchtgebruik.

Eigen risico

Je hebt geen eigen risico.

Waar ben ik gedekt?

De hele wereld.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je jouw premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Bij betaling per maand, kwartaal en half jaar wordt de premie automatisch geïncasseerd.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering dagelijks opzeggen.