Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Naast de Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) vergoedt de Beperkt Casco dekking schade aan je eigen auto door bepaalde oorzaken, zoals brand, storm, hagel, en ruitschade. Je kiest zelf voor aanvullende dekkingen.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan je auto verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

Veroorzaak je met je auto schade aan iemand anders, of aan de spullen of auto van iemand anders? Dan ben je hiervoor aansprakelijk. Daarom moet je volgens de wet een Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering afsluiten.

Hulpverlening na een ongeval

Kan de auto door een ongeval niet meer verder rijden? Of ben je door een ongeval of diefstal niet meer in staat verder te rijden? Dan krijg je hulpverlening. Binnen Nederland vervoeren wij jou en jouw auto naar een bestemming in Nederland.

Extra informatie

In het buitenland vergoeden wij: De kosten van het vervoer naar de dichtstbijzijnde garage. Vervoer naar Nederland als de schade niet binnen vier dagen kan worden gerepareerd. De terugreis naar Nederland met het openbaar vervoer (2e klas).

Diefstal of total loss

Bij diefstal of total loss vergoeden wij de marktwaarde of dagwaarde van de auto. Marktwaarde is de vervangingswaarde bij total loss of diefstal volgens de ANWB koerslijst op moment van schade + 10%.

Extra informatie

De dagwaarde is het bedrag dat nodig is om de auto te vervangen door een vergelijkbare auto van dezelfde soort, kwaliteit, staat van onderhoud en ouderdom.

Reparatie

Je kiest zelf waar je je auto laat repareren. Je hebt voordeel als je naar een reparateur gaat die bij ons is aangesloten. Je hebt geen eigen risico en we halen je auto ter plekke op en leveren direct een gratis leenauto zodat je verder kunt. Na reparatie wordt je auto en de leenauto omgeruild.

Schade door brand en natuur

Wij vergoeden schades door brand, storm, hagel, bliksem, overstromingen of een aanrijding met een dier.

Ruitschade

Beschadigt de ruit door breken of barsten? Dan vergoeden wij de schade. Je eigen risico wordt lager als je de schade laat repareren door een ruithersteller die bij ons is aangesloten.

Extra informatie

Niet verzekerd is schade als herstel niet is gedaan door FOCWA bedrijf of door ons geselecteerde ruithersteller. Krassen, vuil of oppervlakkige schade zijn niet verzekerd. En niet verzekerd is schade aan ruiten ten gevolge van breken en barsten als dit het gevolg is van slippen, botsen of van de weg of te water raken.

Inbraak

Wij vergoeden schade door een poging tot diefstal. Wordt er ingebroken in je auto? Dan vergoeden wij ook gestolen accessoires, zoals een navigatiesysteem. Wij kunnen eisen stellen met betrekking tot het beveiligen van je auto.

Keuze: Vervangend vervoer Europa

Vervangend vervoer in het buitenland. Als je de auto niet kunt gebruiken door een verzekerde gebeurtenis dan krijg je vervangend vervoer: tijdens de reparatie en bij total loss tot maximaal 30 dagen. Bij pech en diefstal voor maximaal 30 dagen. En tot maximaal 10 dagen als de auto beschadigd teruggevonden is en niet binnen 48 uur gerepareerd kan worden.

Keuze: Zekerheid voor inzittenden

Verzekerd is zaak- en personenschade van de
volgende personen bij een ongeval:
de inzittenden van de auto; de verzekeringnemer
en de inwonende gezinsleden, ook wanneer zij
zich in een andere auto bevinden. Verzekerd
bedrag is maximaal € 1.000.000,- per
schadegebeurtenis. Verder vergoeden wij na een
ongeval een bedrag van € 10.000,-.

Extra informatie

Van een ongeval is ook sprake als de inzittenden:
in- of uit de auto stappen; de auto in- of uitladen;
brandstof tanken; onderweg een (nood)reparatie
aan de auto verrichten;
in de onmiddellijke nabijheid behulpzaam zijn of
in de naaste omgeving daarvan hulp inroepen.

Keuze: Verkeersrechtsbijstandverzekering

Verzekerd is het verhalen van schade door een
ander aan jou, jouw auto, verlies van inkomen.
Contractuele kwesties die verband houden met de
auto, bijv garantie, reparatie of koop van een
auto. Ivm overtreding of misdrijf begaan met de
auto. Inbeslagname van rijbewijs, kentekenbewijs
of auto ivm gebruik van de auto.

Wat is niet verzekerd?

  • Bij schade door opzet, bewust roekeloos gedrag of het rijden zonder geldig rijbewijs. Misbruik alcohol, drugs en medicijnen. Bij schade tijdens verhuur of vervoer tegen betaling.

Extra informatie

Andere voorbeelden: als de auto langer dan zes maanden achter elkaar buiten Nederland is. Inbeslagname door overheid.

Andere schade aan eigen auto

Dit is niet verzekerd.

Pechhulp

Dit is niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Je hebt standaard € 350,- eigen risico bij schade. Bij het repareren van een ruit betaal je geen eigen risico, bij het vervangen van een ruit door een FOCWA reparateur € 150,-. Ga je naar een aangesloten reparateur? Dan heb je geen eigen risico bij schade en € 75,- bij vervangen van een ruit.

Waar ben ik gedekt?

Je bent verzekerd in Europa, Israël, Marokko, Tunesië en Turkije. Bij je polis krijg je de Groene Kaart. Daarop staat precies in welke landen je verzekerd bent.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je jouw premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Bij betaling per maand
en per kwartaal betaal je een toeslag van 5%. En bij betaling per half jaar betaal je een toeslag van 3%. Bij betaling per maand,
kwartaal en half jaar wordt de premie automatisch geïncasseerd.

Beloning bij geen schade

Je krijgt tot maximaal 80% korting op je premie als je geen schade claimt.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op het polisblad staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering dagelijks opzeggen.