Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade door of aan je boot. Het gaat om een pleziervaartuig zoals, een sloep, motorboot of zeilboot (geen woonschepen of bedrijfsvaartuigen). Naast een aansprakelijkheidsdekking kun je zelf je aanvullende dekkingen kiezen.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan je boot verzekerd is.

Aansprakelijkheid

Veroorzaak je met je boot schade aan iemand anders, of aan de spullen of boot van iemand anders? Dan ben je hiervoor aansprakelijk. Je bent verzekerd tot 7,5 miljoen euro.

Keuze: schade aan eigen boot

Met de Basis Cascodekking is schade aan je boot verzekerd. Je inboedel is meeverzekerd tot 20% van de verzekerde som. Met de Uitgebreid Cascodekking schade aan je boot verzekerd inclusief eigen gebrek en de gevolgschade. Je inboedel is meeverzekerd tot 40% van de verzekerde som.

Keuze: (poging tot) inbraak en diefstal van eigen boot

Diefstal, inbraak of poging daartoe is verzekerd op zowel de Basis- als Uitgebreid Cascodekking. Bij diefstal krijg je de dagwaarde van de boot, buitenboordmotor, volgboot en trailer vergoed. Bij de Uitgebreid Cascodekking krijg je in de eerste 3 jaar de aanschafwaarde van de boot vergoed.

Extra informatie

Voor een sloep, volgboot, buitenboordmotor, trailer en inboedel gelden beveiligingseisen.

Keuze: inboedel

Spullen die gebruikt worden voor het huishouden aan boord zijn verzekerd. Zoals servies en beddengoed. De schade die we vergoeden, hangt af van hoe spullen zijn opgeborgen (in een gesloten ruimte). En of je een Basis Casco- of Uitgebreide Casco-dekking heeft.

Keuze: schade door brand of ontploffing

Schade door brand of een ontploffing is verzekerd.

Keuze: schade door natuur

Schade door hagel, blikseminslag en storm is verzekerd.

Keuze: volgboot en trailer

Een volgboot of boottrailer is verzekerd. Ze moeten dan wel op het polisblad staan.

Keuze: ongevallen opvarenden

Bij blijvende invaliditeit of overlijden door een ongeluk van iemand op de boot keren we een vast bedrag uit.

Keuze: rechtsbijstand

Je krijgt juridische hulp van MRT rechtsbijstand na een ongeluk. En ook bij conflicten over de aankoop en reparatie van je boot.

Keuze: pechhulp

Je kiest zelf of je pech op het water in Nederland meeverzekert.

Eigen gebrek

Zie hiervoor de polisvoorwaarden.

Wat is niet verzekerd?

  • Bij schade door opzet, bewuste roekeloosheid, door misbruik van alcohol of drugs, snelheidswedstrijden of varen zonder geldig vaarbewijs. Ook keren wij niet uit bij schade door onvoldoende onderhoud.

Eigen gebrek

Zie hiervoor de polisvoorwaarden.

Deelnamen aan wedstrijden

Deelname aan wedstrijden is niet verzekerd.
Tenzij je dit met ons overeenkomt.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Je bent verplicht uw boot en de inboedel met zorg te behandelen. Je moet maatregelen nemen om schade te beperken of te voorkomen, zoals: onderhoud en controle staat van de boot, diefstal of inbraak voorkomen, boot winterklaar maken en veilig varen.

Extra informatie

Deelname aan wedstrijden is niet verzekerd. Tenzij je dit met ons overeenkomt.

Eigen risico

Het eigen risico staat op het polisblad. Je kunt ook voor een vrijwillig eigen risico kiezen. In dat geval krijgt je korting op je premie.

Beperkt verzekerd in aantal grote steden

De boot is in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht beperkt verzekerd. Binnen de stadsgrenzen is diefstal, inbraak of poging daartoe alleen verzekerd als het vaartuig is een bewaakte jachthaven ligt. Alleen bij de dekking Uitgebreid Casco binnen de stadsgrenzen is vandalisme alleen verzekerd als de boot in een bewaakte jachthaven ligt.

Eigen gebrek

Zie hiervoor de polisvoorwaarden.

Waar ben ik gedekt?

Je kunt kiezen voor verschillende vaargebieden in Nederland of Europa. Ga je naar Spanje, Kroatië, Griekenland of Italië? Dan heb je een internationaal verzekeringsbewijs of een buitenland-certificaat van ons nodig.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Bijvoorbeeld de sleutel uit de hoofdschakelaar halen. Of waardevolle spullen uit het zicht opbergen. Meld schade zo snel mogelijk. Geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk aan ons door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je jouw premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Bij betaling per jaar maand
en per kwartaal betaal je een toeslag van 5%. En bij betaling per half jaar betaal je een toeslag van 3%. Bij betaling per maand,
kwartaal en half jaar wordt de premie automatisch geïncasseerd.

Beloning bij geen schade

Claimt je geen schade? Dan krijgt je maximaal 40% korting op je premie.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op het polisblad staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering dagelijks opzeggen.