Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan je caravan, opzet-unit, vouwwagen, trailer of een bagagewagen. Of schade die je losgekoppelde caravan veroorzaakt. Je kiest zelf je aanvullende dekkingen.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan je caravan verzekerd is.

Hulpverlening na een ongeval

Welke hulp krijgt je? Terugbrengen van de caravan vanuit het buitenland naar Nederland. Noodreparaties. Vervoer van je caravan naar de reparateur. Wij zorgen dat je verdere schade kunt voorkomen of verminderen. Bijvoorbeeld door je caravan te bewaken of ergens te stallen.

Extra informatie

Een vervangende stacaravan op de plaats waar je vorige stacaravan stond. Invoer of vernietiging van je caravan bij totaal verlies in het buitenland. Vervangend verblijf.

Diefstal of total loss

Nieuwe caravan? Binnen 5 jaar krijg je de nieuwwaarde. Tweedehands caravan? Dan ontvang je tot en met 3 jaar na de aankoop van de caravan de aanschafwaarde. Bij dagwaardedekking ontvang je de dagwaarde +10%.

Extra informatie

De aan- en bijbouw wordt op basis van de dagwaarde vergoed. De nieuwwaarde is de oorspronkelijke cataloguswaarde. De aanschafwaarde is de prijs waarvoor je je caravan heeft gekocht. De dagwaarde is het bedrag dat je bij totaal verlies of diefstal nodig hebt om de caravan te kunnen vervangen door een exemplaar van dezelfde ouderdom en kwaliteit.

Reparatie

Je kiest zelf waar je de schade laat repareren. Herstelt een reparateur die wij hebben geselecteerd de schade? Of is er alleen sprake is van waardevermindering? Dan brengen wij € 75,- in mindering op je eigen risico.

Schade door brand of natuur

Schade door bijvoorbeeld brand, ontploffing, kortsluiting, blikseminslag, overstroming, regen, sneeuw en smeltwater is verzekerd.

Keuze: schade door hagel en storm

Schade aan de caravan door hagel en storm is verzekerd.

Keuze: inboedel

Kies je de dekking Inventaris? Dan is je inventaris (spullen) en inboedel in je caravan of in de aan-en bijbouw verzekerd. Hierbij kun je denken aan bedden- en linnengoed, keukengerei, gasflessen of meubilair. Let op, hier valt de standaarduitrusting niet onder.

Extra informatie

Diefstal uit je caravan is alleen verzekerd als er sporen van braak aan de buitenzijde van de caravan aanwezig zijn.

Uitrusting

Aan- en bijbouw: zaken die aan de caravan zijn vastgemaakt of naast de caravan zijn geplaatst zijn verzekerd. Hierbij kun je denken aan een voortent, luifel, bijzettent, mover, fietsenrek of schuurtje.

Keuze: pechhulp

N.v.t.

Speciaal kenmerk

Als de caravan een hagelbestendig dak heeft ontvang je 70% korting op de premie voor de dekking Hagel- en stormschade. Je hebt geen extra eigen risico bij een schade door hagel of storm.

Keuze: Rechtsbijstand

Verzekerd is: het verhalen van schade aan de
caravan op een wettelijk aansprakelijke derde;
rechtsbijstand voor contractuele kwesties die
verband houden met de caravan: koop,
garantie,reparatie, onderhoud en stalling; als je
voor de strafrechter moet verschijnen in verband
met een strafbaar feit in direct verband met de
caravan.

Wat is niet verzekerd?

  • Is je caravan aan de auto gekoppeld? Dan gelden dezelfde uitsluitingen als bij de (ANWB) Autoverzekering. Wij vergoeden dan geen schade bij opzet of bij het rijden zonder geldig rijbewijs. Of wanneer je als verzekerde onder invloed van alcohol of drugs was.

Extra informatie

Maar ook bij bevingsschade, bijvoorbeeld door gaswinning keren wij niet uit.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Je hebt een standaard eigen risico van € 75,-. Voor de dekking Hagel- en stormschade heb je een standaard eigen risico van € 150,-.

Stallen

De caravan is verzekerd in een goed afgesloten stalling.

Waar ben ik gedekt?

Je bent verzekerd in Europa, Israël, Marokko, Tunesië en Turkije. Bij jouw polis krijg je de Groene Kaart. Daarop staat precies in
welke landen je verzekerd bent.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je jouw premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Bij betalingper maand
en per kwartaal betaal je een toeslag van 5%. En bij betaling per half jaar betaal je een toeslag van 3%. Bij betaling per maand,
kwartaal en half jaar wordt de premie automatisch geïncasseerd.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op het polisblad staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering dagelijks opzeggen.