Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Kun je onverwachts niet op reis? Deze verzekering vergoedt de kosten van het annuleren van je reis. Deze verzekering vergoedt ook de kosten als je eerder naar huis terug moet. De doorlopende verzekering loopt een jaar.

Wat is verzekerd?

Op deze kaart staan de belangrijkste annuleringsredenen. Deze reden staat er niet op en daarom noemen we het hier: je krijgt ook een vergoeding bij een vertraging op de heenreis van meer dan 8 uur.

Gezondheid

Wij vergoeden het annuleren van je reis bij een ernstig ongeval, ernstige ziekte of overlijden van een verzekerde, een familielid in de 1e en 2e graad of een huisgenoot. Ook vergoeden we de annulering als een familielid in de 3e graad overlijdt.

Extra informatie

Ook bij overlijden van een goede vriend(in) tijdens de reis vergoeden wij de kosten van annulering.

Familie

Wij keren uit bij een ernstig ongeval, ernstige ziekte of overlijden van je echtgenoot of levenspartner, je ouders, stiefouders of pleegouders, je broers en zussen, je kinderen, stiefkinderen of pleegkinderen, je overgrootouders of kleinkinderen.

Extra informatie

Ook keren wij uit als je goede vriend(in) overlijdt tijdens de reis.

Werk

Wanneer je buiten je schuld werkloos wordt en de datum van het ontslag ligt uiterlijk een maand na het einde van de reis? Dan vergoeden wij de kosten van annulering.

Extra informatie

Wij vergoeden de kosten van annulering van de reis als je voor vertrek of tijdens de reis aan je nieuwe baan begint.

Woning

Wij vergoeden de kosten van annulering als je je reis moet annuleren omdat je een huurwoning krijgt toegewezen. Dit geldt ook bij koop en verkoop van je woning.

Extra informatie

Of als je door ernstige schade aan je eigendommen, woning of bedrijfsgebouw zelf ter plaatse moet zijn.

Zelf samengestelde reizen

Heb jezelf alle onderdelen van je reis, los van elkaar, geboekt? En valt er een onderdeel uit door een verzekerde annuleringsreden? Als jouw reis hierdoor niet door kan gaan of als je je reis niet voort kan zetten, dan vergoeden wij de kosten van annulering.

Voor wie?

Je kunt de doorlopende annuleringsverzekering afsluiten voor jezelf, jouw partner en/of de ongehuwde kinderen die bij jou of jouw ex-partner wonen. Voor studie uitwonende kinderen als zij op het polisblad staan. 

Keuze: Terrorisme en Natuurrampen

Je bent aanvullend verzekerd als er sprake is van: een negatief reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse zaken, een besmettelijke ziekte,
natuurgeweld, terrorisme, binnenlandse onrusten of oproer in het land  van bestemming en een
plotseling, onaangekondigde staking.

Keuze: Luxe dekking

Als je tijdens de reis naar huis moet, vergoeden wij de volledige reissom tot het maximum verzekerd bedrag.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade die is ontstaan door onlusten met als doel het bestaande gezag omver te werpen. Hierbij zijn (vuur)wapens gebruikt. Ook is de schade door het mislopen van inkomsten niet verzekerd. En als de reden van annulering op het moment van het aanvragen van de verzekering te voorzien was, vergoeden wij niet.

Ramp op de reisbestemming

Het annuleren van je reis vanwege een burgeroorlog of atoomkernreactie in het vakantieland is niet verzekerd. De reisorganisatie of het Calamiteitenfonds vergoedt soms (een deel van) de schade.

Extra informatie

Heb je de dekking 'Terrorisme en Natuurrampen' meeverzekerd? Dan ben je ook verzekerd bij negatief reisadvies, besmettelijke ziekte, natuurgeweld, terrorisme, buitenlandse onlusten en stakingen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Moet je reisgenoot met een andere annuleringsverzekering de reis annuleren? En wil je daardoor zelf niet meer op reis? Dan is dat verzekerd als de reden van de annulering is verzekerd volgens de polisvoorwaarden, als je alleen reizend wordt, of als jij en je reisgenoot samen heen en terug zouden reizen.

Maximale vergoeding

Wij vergoeden maximaal € 1.500,- per persoon per reis. Heb je de dekking "Hoger verzekerd bedrag" afgesloten? Dan vergoeden wij maximaal € 3.000,- per persoon per reis.

Waar ben ik gedekt?

De hele wereld.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Bel bij schade altijd zo snel mogelijk de Alarmcentrale. En je moet zoveel mogelijk doen om de schade te voorkomen en te beperken. Geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk aan ons door.

Hoe en wanneer betaal ik?

Je kunt kiezen of je jouw premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Bij betaling per jaar, maand en per kwartaal betaal  je een toeslag van 5%.  En bij betaling per half jaar betaal je een toeslag van 3%. Bij betaling per maand, kwartaal en half jaar wordt de premie automatisch geïncasseerd.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Je verzekering begint op de ingangsdatum van de reis en stopt automatisch op de einddatum van je reis. Beland je tijdens je reis in het ziekenhuis en kun je niet terug naar huis? Dan loopt de verzekering door, ook na de einddatum.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijks opzeggen.