ANWB Doorlopende Annuleringsverzekering Wat is wel en niet gedekt door deze doorlopende annuleringsverzekering?

icon_wat-is-een

Wat is een doorlopende annuleringsverzekering?

Kun je onverwachts niet op reis? Deze verzekering vergoedt de kosten van het annuleren van je reis. Deze verzekering vergoedt ook de kosten voor het eerder afbreken van je reis. Deze doorlopende verzekering loopt een jaar.
icon_voor-wie

Voor wie?

Je kunt de doorlopende annuleringsverzekering afsluiten voor jezelf, je partner en/of je kinderen. Voor studie uitwonende kinderen tot 27 jaar zijn meeverzekerd als zij op het polisblad staan vermeld. Voor de andere verzekerden geldt dat zij op hetzelfde adres moeten wonen.
icon_waar-verzekerd-wereld

Waar verzekerd?

De hele wereld.
icon_medisch

Gezondheid

Wij vergoeden het annuleren van je reis bij een ernstig ongeval, ernstige ziekte of overlijden van. Een verzekerde. Een familielid in de 1e en 2e graad of een huisgenoot. Of wanneer een familielid in de 3e graad overlijdt.

Extra informatie

Ook bij overlijden van een goede vriend(in) tijdens de reis vergoeden wij de kosten van annulering.
icon_familie

Familie

Wij keren uit bij een ernstig ongeval, ernstige ziekte of overlijden van je: Echtgenoot of levenspartner. Ouders, stiefouders of pleegouders. Broers en zussen. Kinderen, stiefkinderen of pleegkinderen. Overgrootouders. Kleinkinderen.

Extra informatie

Ook keren wij uit bij overlijden tijdens de reis van je goede vriend of vriendin.
icon_werk

Werk

Wanneer je buiten je schuld werkloos wordt en de datum van het ontslag ligt uiterlijk een maand na het einde van de reis? Dan vergoeden wij de kosten van annulering.

Extra informatie

Wij vergoeden de kosten van annulering als de reis begint binnen 10 weken voor de start van je nieuwe baan. En als je werkloos wordt.
icon_wonen

Woning

Wij vergoeden de kosten van annulering als je je reis moet annuleren omdat je een huurwoning krijgt toegewezen. En bij koop en verkoop van je woning.

Extra informatie

Of als je door ernstige schade aan je eigendommen, woning of bedrijfsgebouw zelf ter plaatse moet zijn.
icon_samengestelde-reis

Zelf samengestelde reizen

Heb jezelf alle onderdelen van je reis, los van elkaar, geboekt? En valt er een onderdeel uit, vanwege een verzekerde annuleringsreden, waardoor de hele reis niet door kan gaan of niet voorgezet kan worden? Dan vergoeden wij de kosten van annulering.
icon_ramp

Ramp op de reisbestemming

Het annuleren van je reis vanwege een burgeroorlog of atoomkernreactie in het vakantieland is niet verzekerd. De reisorganisatie of het Calamiteitenfonds vergoedt soms (een deel van) de schade.

Extra informatie

Wanneer u de dekking Terrorisme en natuurrampen meeverzekert bent u ook verzekerd bij negatief reisadvies, besmettelijke ziekte, natuurgeweld, terrorisme, buitenlandse onlusten en stakingen.
icon_wanneer-niet

Wanneer keren wij niet uit?

Schade die is ontstaan door onlusten waarbij (vuur)wapens zijn gebruikt met als doel het bestaande gezag omver te werpen. Schade als je inkomsten misloopt. En als de reden van annulering op het moment van het aanvragen van de verzekering te voorzien was.
icon_let-op

Let op

Moet je reisgenoot met een andere annuleringsverzekering de reis annuleren? En wil je daardoor zelf niet meer op reis? Dan is dat verzekerd als: De reden van de annulering is verzekerd volgens de polisvoorwaarden. Je alleen reizend wordt. Jij en je reisgenoot samen heen en terug zouden reizen.
icon_looptijd

Hoe lang?

Er wordt geen termijn gesteld aan de duur van de reis.
icon_maximum

Maximale vergoeding

Wij vergoeden maximaal € 1.500,- per persoon per reis. Heb je de dekking "Hoger verzekerd bedrag" afgesloten? Dan vergoeden wij maximaal € 3.000,- per persoon per reis.
icon_afsluiten

Afsluiten, wijzigen en stoppen

De verzekering begint op de datum die op het polisblad staat. Na een jaar kun je de verzekering dagelijks beëindigen. Verandert er iets in je situatie? Meld dat dan aan ons.